तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयका नगर प्रमुख ,उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष ज्यू हरुको नामावली बिवरण ः

 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयका  नगर प्रमुख ,उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष ज्यू हरुको नामावली बिवरण ः

वडा नं.    वडा  अध्यक्षको नाम    फोन नं.    स्थान
१ 
    लक्ष्मण भण्डारी    ९८०९८७६३६९    साबिक पवननगर गाबिस भवन

    राजु आचार्य    ९८०१३२७२२२    ,,

    बीर बहादुर बिक    ९८४७८७२९८१    साबिककै वडा नं. ३ को कार्यालय

    बालकृष्ण राना    ९८०६२८४०१२    
५    बीरेन्द्र शाह    ९८५७८२३२१६    

    नबराज लामीछाने    ९८५७८२१०९१    

७    टोप बहादुर केसी    ९८४७८२२८७०    

८    बेदबहादुर केसी    ९८५७८२०१९७ र
९८०९८८५१७९    

९    घनश्याम ढकाल    ९८४७८२२२७९    वडा नं. ९ को कार्यालय

१०    कुमार लामीछाने    ९८५७८२१८३३    गौरीगाउ

११    चित्रबहादुर वली    ९८४४९१४२१७    उरहरी
१२
    सूर्यबहादुर डागी    ९८४७८३१७२९    
१३
    डम्बरबहादुर न्यौपाने    ९८४७९९२९३    
१४
    प्रशुनारायण चौधरी    ९८४७८३७२६०    
१५
    लक्ष्मण चौधरी    ९८४१७३९१६३    
१६    भुपबहादुर केसी    ९८४७८३११३२    
१७    थलराज पुरी    ९८५७८२१५८५    
१८    माधव वली    ९८४७८३१९१९    
१९    रामबहादुर योगी    ९८४७८५४४२४    

नगर प्रमुख    उप प्रमुख
श्री घनश्याम पाण्डे           ९८५७८२३८८५    श्री माया शर्मा             ९८०६२५७२६०