तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर विपद व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्दै गोरखा मावि तुलसीपुरका शिक्षक र विद्यार्थीहरु