तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयका वडा समितिको कार्यालयमा कार्यरत वडासचिवहरुको बिवरण ः

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयका वडा समितिको कार्यालयमा कार्यरत वडासचिवहरुको बिवरण ः
वडा नं.    वडा सचिबको नाम    फोन नं.    स्थान
१ र २
    हुमलाल न्यौपाने    ९८४७८३२९१३    साबिक गाबिस भवन भमके

    दल बहादुर बस्नेत        साबिकको वडा नं. १० को कार्यालय

    तुलाराम केसी    ९८४७८२३४५४    साबिककै वडा नं. २ को कार्यालय

    संजय कुमार गुप्ता    ९८४७८४२३६३    साबिकमा

    कमल प्रसाद शर्मा    ९८४७८४५५८८    साबिकमा

    राजु देवकोटा    ९८४७८२३८३९    साबिकको वडा नं. ४ को कार्यालय

८    लालबहादुर डागी    ९८६८६३६१९४    साबिक वडा नं. ८ को कार्यालय

९    गणेश कुमार आचार्य    ९८४७८३२१०४    साबिक वडा नं. ९ को कार्यालय

१०    अर्जुन चौधरी    ९८४७८५४८७३    साबिक टरीगाउ गाबिस कार्यालय

११    मान बहादुर रावत    ९८४७८२४९०३    साबिककै उरहरी गाबिस भवन

१२    कबिराज आचार्य    ९८४७९३८२९९    हरिपौरी
१३
    स्थानेश्वर न्यौपाने    ९८४७९६५५२४    साबिक फूलबारी गाबिस भवन
१४ र १५
    चन्द्र प्रसाद अर्याल    ९८४७८२६३०४    ,,डुरुवा गाबिस भवन
१६ र १७
    गेहराज पौडेल    ९८५७८२०४२७    ,, मानपुर गाबिस भवन
१८र १९
    कृष्ण बहादुर वली    ९८४७८७००९०    ,,  बिजौरी गाबिस भवन