तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७४ आषाढ २८ गते सम्पन्न तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय ः

निर्णय नं. १
क) तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाको राजस्वका दर ,थप दायरा र क्षेत्रको पहिचान राजस्व प्रक्षेपण गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको राजश्व परामर्श समिति गठन नर्गे निर्णय गरियो ।
१) श्री माया शर्मा        उप—प्रमुख        संयोजक
२) श्री टोपेन्द्र केसी        कार्यकारी अधिकृत    सदस्य
३) श्री घनश्याम ढकाल        कार्यपालिका सदस्य    सदस्य
४) श्री तुलसीपुर उ.बां. संघ                सदस्य
५) श्री बिजौरी उ.बां.संघ                      सदस्य
६) श्री                महिला            सदस्य
७) श्री ललित बहादुर घर्ती    राजस्व शाखा        सदस्य सचिव

ख) तुलसीपुर उप महानगरपालिका कार्यपालिकाको नगर सभाको प्रयोजनका लागि नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २३०  बमोजिम तपसिल बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१)श्री माया“ शर्मा        उप–प्रमुख        संयोजक
२) श्री नवराज लामीछाने    वडा अध्यक्ष्ँ        सदस्य
३) श्री बेदबहादुर केसी        ,,            ,,
४) श्री टोप बहादुर के.सी.    ,,            ,,
५) श्री  माधव वली        ,,            ,,
६) श्री  कुमार लामीछाने     ,,            ,,
७) श्री पवन कुमार योगी    प्रमुख योजना शाखा   सदस्य सचिव

ग) आगामी नगरसभाको निम्नानुसारको योजना तर्जुमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति समय तालिका निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
सि.नं.    कार्यबिवरण    मिति
१    श्रोत अनुमान र कुलबजेट सीमा निर्धारण    २०७४ श्रावण ५ गते
२    बस्ती टोलस्तरबाट योजना छनोट    २०७४ श्रावण १० गते
३    वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण    २०७४ श्रावण १२ गते
४    बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी    २०७४ श्रावण १८ गते
५     नगर कार्यपालिकाको  बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती गरि सभामा पेश गर्ने    २०७४ श्रावण २१ गते
६    नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति    २०७४ श्रावण २५ गते

 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको मुख्य बजार र अन्य शहर उन्मुख वडाहरुबाट उत्पादन हुने फोहरलाई उचित ब्यवस्थापन गरी दिर्घकालिन रुपमा स्यानेटरी ल्याण्डफिल साईट समेतको सम्भाब्यता अध्ययन र वातावरणीय ब्यवस्थापनका लागि निम्नानुसारको वातावरण ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१) श्री नवराज लामीछाने        संयोजक
२) श्री बीरेन्द्र शाह            सदस्य
३) श्री घनश्याम ढकाल            सदस्य
४) श्री चित्रबहादुर वली        सदस्य
५) श्री डम्बर बहादुर न्यौपाने        सदस्य
६) श्री माधव वली            सदस्य
७) श्री राम बहादुर योगी        सदस्य
८) श्री टोपबहादु के.सी.        सदस्य
९) श्री राजु आचार्य            सदस्य
१०) श्री बीर बहादुर बिक        सदस्य
११) श्री बेदबहादुर केसी        सदस्य
१२) श्री टोप बहादुर डागी        सदस्य सचिव

निर्णय नं. ३
बर्षातका समयमा प्राकृतिक बिपदका कारण हरेक वडाका बाटोघाटो तथा कुलाहरुमा क्षेती पुगि समस्या पैदा भएकोले उक्त समस्या समाधानका लागि तुलसीपुर उप महानगरपालिका वडा नं. १ देखि १९ सम्मका वडाहरुमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा प्राकृतिक बिपदबाट  हानी वा क्षेती पुगेका संरचनाहरु  मर्मत सम्भार गर्नका लागि प्रत्येक वडामा १०००००।(एकलाख रुपैया मात्र) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उप महानगरपालिका कार्यपालिकाले गरेका हरेक निर्णयहरु पारदर्शी रुपमा नगरबासीहरुलाई जानकारी दिन कार्यपालिका सदस्य श्री सुर्यबहादुर डागीलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर स्थित टरिगाउ एयरपोर्टमा बिगत लामो समय देखि हवाई सेवा उडान बन्द भएकोले उक्त बिमान स्थलबाट १०० दिन भित्र बिमान सेवा सूचारु गर्नका लागि निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१) श्री घनश्याम पाण्डे    प्रमुख        संयोजक
२) श्री बीरेन्द्र शाह            सदस्य
३) श्री नवराज लामीछाने        सदस्य
४) श्री टोपबहादुर केसी            सदस्य
५) श्री कुमार लामीछाने            सदस्य
६) श्री सूर्य बहादुर डागी        सदस्य

 

निर्णय नं. ६
बिगत लामो समय देखि बजारमा रहेका छाडा चौपायाका कारण सवारी आवागमनमा बाधा पुगि सवारी दुर्घटना समेत भएकोले उक्त समस्या समाधान गरी छाडा चौपायाहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१) श्री कुमार लामीछाने        संयोजक
२) श्री नवराज लामीछाने     सदस्य
३) श्री टोप बहादुर केसी    सदस्य
४) श्री बीरेन्द्र शाह        सदस्य
५) श्री बिजय बि.क.        सदस्य

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर बजार राप्ती अञ्चलको मुख्य केन्द्र भएको र औषधि उपचारको क्रममा छिमेकी जिल्लाहरु समेतबाट चाप बढेको, एम्बुलेन्सको ब्यवस्था भए पनि  शबबाहनको ब्यवस्था नहुदा तुलसीपुर बासिहरुलाई  समस्या भएकोले एक(१) वटा शबबाहन खरिद गरी ५ नं. वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको आ.ब. २०७३÷०७४ को मिति २०७४।३।२५ गते सम्पन्न अन्तिम तथा तेस्रो सार्बजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।