प्रथम नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै मेयर घनश्याम पाण्डे