वडा भेलाको सूचना प्रकाशन÷प्रशारण गरिदिने सम्बन्धमा

बिषय ः वडा भेलाको सूचना प्रकाशन÷प्रशारण गरिदिने  सम्बन्धमा
  
उपर्युक्त सम्बन्धमा तुलसीपुर नगरपालिका दाङ्गको  २१औं नगर परिषद यहि पौष मसान्त भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले आ.ब. २०७४÷०७५ को कार्यक्रम तथा बजेट अनुसार वडा बिकास कार्यक्रम तर्फ योजना छनोट गर्ने सम्बन्धमा निम्न मिति ,स्थान र समयमा वडा भेलाहरु सम्पन्न हुने भएकाले उक्त मितिमा यस भन्दा अगावै पठाईको बजेट सिलिङ्ग र मार्ग दर्शनको आधारमा छनोट भएका योजनाहरु वडा नागरीक मञ्चको निर्णय सहित सबै सरोकारवालाहरुलाई उपस्थित     गराई छलफल गर्नु पर्ने भएकोले उक्त वडा भेलामा उपस्थित भईदिननुहुन सम्पूर्ण राननीतिक दलका प्रतिनिधिहरु,    नागरिकसमाज,सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु उद्योगि ब्यापारी,महिला,अपाङ्ग,दलितबर्ग,नगरबालसंजाल,युबासञ्जाल,वडानागरिकमञ्च,नागरिकसचेतना केन्द्र,जेष्ठ नागरिक सबैमा हार्दिक अनुरोध छ ।