वुधवार कति रकम जम्मा भयो कोषमा ?

२०७४ भदौ ७ गते जम्मा भएको रकम 
१) तुलसीपुर नगर विकास समिति  रु ५१, ०००
२) लायन्स क्लब दाङ्गले रु २१,०००
३) वामदेव शर्मा रु ५१०००