दाङमा महाबिर पुन, तुलसीपुर स्मार्ट सिटीको लागी सहयोग गर्ने