संक्षिप्त परिचय

नामः                                तुलसीपुर नगरपालिका,तुलसीपुर दाङ
स्थापना भएको सालः          २०४८ साल
    नगर प्रमुखः                   ५२२२८३
 उपप्रमुख                          ५२०३२६
कार्यकारी अधिकृत ः          टोपेन्द्र बहादुर के.सी           २०२३३(५२२०३६फ्याक्स) ९८५७८२१२७८
भौगोलिक परिचय                                                             
नगरपालिकाः                     तुलसीपुर                         
जिल्लाः                            दाङ
अन्चलः                            राप्ती
विकास क्षेत्रः                     मध्यपश्चिमान्चल विकास क्षेत्र
अक्षांशः                           २८ं.८ उत्तर
देशान्तरः                        ८२ं
समुन्द्र सतहबाट उचाईः     ७२५ मिटर (औषतमा)
साक्षरता प्रतिशत ः          ७१.२ 
महिला ः                       ६१.२
पुरुष ः                           ८१.३
सिमाना       
पूर्वमाः                          बिजौरी गा.वि.स.
पश्चिमः                        पवन नगर गा.वि.स.
उत्तरः                            धनवाङ गा.वि.स.सल्यान
दक्षिण ः                      बबई नदि
निर्वाचन क्ष्ँत्रः                 दाङ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नंं.४ र ५
जि.वि.स.इलाका नः        १३
जम्मा क्षेत्रफलः              २११ वर्ग कि.मी.
वन क्षेत्रः                       ५०.८० वर्ग कि.मी.(परिवर्तन भएको छ ) 
कृषि योग्यः                  ३७.५० वर्ग कि.मी.
शहरी क्षेत्रः                    १.५० वर्ग कि.मी.
खोलानाला प्रतिः            ५.२५ वर्ग कि.मी.
जनसंख्या वृद्धि दरः      २.८५