स्वागतम


१. पृष्ठभूमि तथा अवस्था ः तुलसीपुर नगरपालिकाको स्थापना २०४८ सालमा भएको हो । तत्कालिन अवस्थामा तुलसीपुर र अमृतपुर गाउ पञ्चायहरु मिलाएर बनेको थियो भने २०७२ साल मंसिर १६ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम यस नगरपालीकामा साविक गा.वि.स.