तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सुचना 

Body: 

             
 “स्वस्थ आमा, स्वस्थ शिशु स्वस्थ परिवार देश विकासको मूल आधार” भन्ने सोचका साथमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले वितरण गर्न लागेको सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता (सुत्केरी भत्ता) कार्यक्रमको शुभारम्भ निम्नानुसार हुने भएकाले उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।  
तपसिल ः
मिति ः २०७४ असोज १ गते
समय ः विहान १० वजे
स्थान ः तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय
    तुलसीपुर दाङ्ग

Pages