मिति:२०७५/५/२-तुलसीपुर उपमहानगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको कार्यालय (स्वास्थ्य शाखा)को करार सेवाको लागि सूचीकृत अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धि सूचना