FAQs Complain Problems

भर्खरै

Trimester Progress Report

शीर्षक Documents
आ.व. २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण PDF icon दोस्रो चौमासिक प्रगति.pdf
आ.व. २०८०८१ को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण PDF icon आ.व. २०८०८१ को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९-८० PDF icon वार्षिक प्रगती २०७९।८०.pdf
आ.व. २०७९/८० को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण PDF icon आ.व. २०७९-८० को वार्षिक भौतिक प्रगति विवरण.pdf
आ.व. २०८०-८१ को बजेट वत्तव्य PDF icon बजेट वत्तव्य २०८०-८१.pdf
२०७९/८० को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति विवरण PDF icon २०७९-८० को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति विवरण.pdf
अर्धवार्षिक प्रगति २०७९/८० (श्रावण देखि पौषसम्म) PDF icon अर्धवार्षिक प्रगति २०७९-८०.pdf
आ.व ०७९/८० को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण PDF icon आ.व ०७९-८० को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति.pdf
खर्च फाटवारी २०७८-0७९ जेठ महिनासम्म । PDF icon खर्च फाटवारी २०७८-७९ जेठ महिनासम्म .pdf
आ.व. २०७८/७९ को योजनाको बैशाख महिनासम्मको भौतिक प्रगति विवरण PDF icon बैशाख महिनासम्मको भौतिक प्रगति विवरण.pdf

Pages