FAQs Complain Problems

भर्खरै

Trimester Progress Report

शीर्षक Documents
२०७९/८० को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति विवरण PDF icon २०७९-८० को दोस्रो चौमासिकको भौतिक प्रगति विवरण.pdf
अर्धवार्षिक प्रगति २०७९/८० (श्रावण देखि पौषसम्म) PDF icon अर्धवार्षिक प्रगति २०७९-८०.pdf
आ.व ०७९/८० को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति विवरण PDF icon आ.व ०७९-८० को प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति.pdf
खर्च फाटवारी २०७८-0७९ जेठ महिनासम्म । PDF icon खर्च फाटवारी २०७८-७९ जेठ महिनासम्म .pdf
आ.व. २०७८/७९ को योजनाको बैशाख महिनासम्मको भौतिक प्रगति विवरण PDF icon बैशाख महिनासम्मको भौतिक प्रगति विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ को योजनाको दोस्रो चौमासिक विवरण PDF icon आ.व. २०७८-७९ को योजनाको दोस्रो चौमासिक विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ को योजनाको प्रथम चौमासिक विवरण PDF icon आ.व. २०७८-७९ को योजनाको प्रथम चौमासिक विवरण.pdf
आ.व. २०७७/७८ को संघ,प्रदेश तथा नगरस्तरीय आयोजनाहरुको ज्येष्ठ मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति विवरण PDF icon भौतिक प्रगति विवरण.pdf
स‌‌‍‌‌‌ङ्घिय प्रदेश र नगर स्तरिय आयोजनाहरुको २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन PDF icon स‌‌‍‌‌‌ङ्घिय प्रदेश र नगर स्तरिय आयोजनाहरुको दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन.pdf
चैमासिक प्रगति प्रतिबेदन ०७७-७८ PDF icon चैमासिक प्रगति प्रतिबेदन ०७७-७८.pdf

Pages