FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक लेखनका लागि विज्ञ सेवा दिन इच्छुक दरखास्त माग सम्बन्धी सूचना !!!
भाषा साहित्य जातजातीय संस्कृति संरक्षण कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!
बोलपत्र स्वीकृत हुने आशयको सूचना !!!
आ.व. २०७८/७९ सम्म सूचिकृत टोल विकास संस्थाहरुको विवरण PDF icon आ.व. २०७८-७९मा सूचिकृत टोल संस्थाहरुको विवरण १.pdf
सूचना !!!
विद्युतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
अत्यन्त जरुरी सूचना !!!
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्टीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !
विद्यालयको अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने कार्यका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना !!!
अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Pages