FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुको निकासी कर व्यवस्थापन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon नदिजन्य पदार्थ तथा अन्य बस्तुको निकासि कर सूचना.pdf
जडिवुटी, कवाडी,जिवजन्तुको व्यवसायीक उपयोग कर उठाउने सम्बन्धि बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon जडुबुटि, कवाडि, जिवजन्तु सूचना.pdf
बसपार्क पुर्वाधार अन्र्तगत सरसफाईपार्क (गाडि धुलाई) शूल्क व्यवस्थापन सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना PDF icon बसपार्क पुर्वाधार अन्तर्गत सरसफाई पार्क सूचना.pdf
सटर कोठाहरुको बहाल विटौली कर व्यस्थापन सम्बन्धि बोलपत्र/दरभाउपत्र आह्वानको सूचना PDF icon CCF07102024.pdf
नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क उठाउने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना PDF icon b.pdf
नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क उठाउने सम्बन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना PDF icon a.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
घाटगद्दि भएका नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शुल्क उठाउने सम्बन्धीे विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना
सेवा करारमा नगर प्रहरी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon दरखास्त फाराम तथा पाठ्यक्रम.pdf
शिक्षक सरूवा सम्बन्धि सूचना

Pages