FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परिक्षण संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।
दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण)
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (वडा न. ११ को सिमलकाँची सडक ग्रावेल तथा नाला निर्माण) ) PDF icon CCF06102024.pdf
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (वडा न. १८ मा तारबार निर्माण तथा मनिकापुर पिपल चौतारा देखि शुभाकोटी आधारभुत विधालय सम्मको बाटो निर्माण ) PDF icon suchana.pdf
सहकारी संस्थाको विवरण उपलव्ध गराउने सम्वन्धि सूचना ।
निशुल्क कुक तालिमको अवसर
हरियो घाँस विस्तारको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon CCF06062024.pdf
शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आंशयको सूचना !!!
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf

Pages