FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:36
कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:35
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 02/14/2021 - 15:32
एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 02/14/2021 - 15:30
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी संस्था स‌ंचालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी संस्था स_ंचालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 02/08/2021 - 16:52
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 01/21/2021 - 13:54
कृषि उपज बजार स्थलको गठन,व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका PDF icon कृषि उपज बजार स्थलको गठन,व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका.pdf 01/20/2021 - 21:18
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका श्रम बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका श्रम बैंक स्थापनाा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf 12/05/2020 - 17:24
स्मार्ट छोरी, विहेवारी २० वर्ष पारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon स्मार्ट छोरी, विहेवारी २० वर्ष पारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 11/25/2020 - 11:22
बालहित कोष संचालन मापदण्ड २०७७ PDF icon बालहित कोष संचालन मापदण्ड २०७७.pdf 09/14/2020 - 14:49

Pages