FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७.pdf
भवन निर्माण तथा याेजना मापदण्ड २०७७ PDF icon भवन-निर्माण-तथा-योजना-मापदण्ड-२०७७.pdf
तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७.pdf
तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन,२०७६ PDF icon पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन ऐन.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ PDF icon विपद जेाखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ PDF icon न्यायिक समिति ऐन २०७५.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे स्वास्थ्य ऐन,२०७५ PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७५.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे शिक्षा ऐन,२०७५ PDF icon शिक्षा ऐन २०७५.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रवर्दधन ऐन,२०७५ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वदन.pdf

Pages