FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf 07/21/2020 - 13:35
तुलसीपुर उप महानगरपालिकको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उप महानगरपालिकको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf 07/21/2020 - 13:32
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७.pdf 07/14/2020 - 16:18
भवन निर्माण तथा याेजना मापदण्ड २०७७ PDF icon भवन-निर्माण-तथा-योजना-मापदण्ड-२०७७.pdf 07/10/2020 - 15:40
तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७.pdf 07/09/2020 - 12:59
तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन,२०७६ PDF icon पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन ऐन.pdf 06/22/2020 - 14:03
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ PDF icon विपद जेाखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:30
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:25
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ PDF icon न्यायिक समिति ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:19
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे स्वास्थ्य ऐन,२०७५ PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:11

Pages