FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf 05/27/2022 - 15:06
होमस्टे व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७६ PDF icon होमस्टे व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 02/20/2022 - 12:03
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरस्तरीय पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ PDF icon पर्यटन तथा संस्कृति प्रबर्द्धन समिति गठन तथा कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf 02/08/2022 - 14:19
प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ PDF icon प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf 12/21/2021 - 12:07
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८.pdf 12/21/2021 - 11:37
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी नियमावली २०७८ PDF icon सहकारी नियमावली २०७८.pdf 12/16/2021 - 12:55
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी संस्था एकिकरण निर्देशिका २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी संस्था एकिकरण निर्देशिका २०७८.pdf 12/16/2021 - 12:55
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी विद्यालय स्थापना,अनुमति, संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ PDF icon सहकारी विद्यालय स्थापना,अनुमति, संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८.pdf 12/16/2021 - 12:54
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf 12/12/2021 - 15:52
तुलसीपुर नगर विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ PDF icon तुलसीपुर नगर विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७.pdf 11/24/2021 - 15:37

Pages