FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उप महानगरपालिकको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उप महानगरपालिकको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf 07/21/2020 - 13:32
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७.pdf 07/14/2020 - 16:18
भवन निर्माण तथा याेजना मापदण्ड २०७७ PDF icon भवन-निर्माण-तथा-योजना-मापदण्ड-२०७७.pdf 07/10/2020 - 15:40
तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७.pdf 07/09/2020 - 12:59
तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन,२०७६ PDF icon पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन ऐन.pdf 06/22/2020 - 14:03
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ PDF icon विपद जेाखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:30
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:25
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ PDF icon न्यायिक समिति ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:19
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे स्वास्थ्य ऐन,२०७५ PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:11
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे शिक्षा ऐन,२०७५ PDF icon शिक्षा ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:08

Pages