FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी विद्यालय स्थापना,अनुमति, संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ PDF icon सहकारी विद्यालय स्थापना,अनुमति, संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८.pdf 12/16/2021 - 12:54
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf 12/12/2021 - 15:52
तुलसीपुर नगर विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ PDF icon तुलसीपुर नगर विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७.pdf 11/24/2021 - 15:37
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf 09/27/2021 - 11:38
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७.pdf 09/14/2021 - 10:31
बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७८ PDF icon बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७८.pdf 08/26/2021 - 17:00
आर्थिक ‌ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ‌ऐन २०७८.pdf 07/16/2021 - 12:54
तुलसी सिटि मेडल तथा मानपदवी/पदक सिफारिस तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७७ 06/30/2021 - 11:48
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:36
कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:35

Pages