FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents
तुलसीपुर विकास बाेर्डकाे गठन र सञ्चालन गर्न बनेकाे ऐन २०७५ PDF icon विकास बोर्ड ऐन.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे वन ऐन २०७५ PDF icon वन ऐन.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदन्ड २०७६ PDF icon राहत सम्बन्धी मापदन्ड२०७६.pdf
हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुहरुका लागि उपमेयर अल्पकालिन महिला सुरक्षा सेवा केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon महिला सुक्षा सेवा.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बालहित कोष सञ्चालन कार्यबिधि, २०७६ PDF icon बालहित कोष.pdf
जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर PDF icon जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर.pdf
१.तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६(कर तथा शुल्कहरु) PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी (पहिलो संशाेधन) ऐन, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.pdf

Pages