FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रवर्दधन ऐन,२०७५ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वदन.pdf 05/21/2020 - 16:55
तुलसीपुर विकास बाेर्डकाे गठन र सञ्चालन गर्न बनेकाे ऐन २०७५ PDF icon विकास बोर्ड ऐन.pdf 05/21/2020 - 16:40
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे वन ऐन २०७५ PDF icon वन ऐन.pdf 05/21/2020 - 16:31
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदन्ड २०७६ PDF icon राहत सम्बन्धी मापदन्ड२०७६.pdf 05/04/2020 - 15:40
हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुहरुका लागि उपमेयर अल्पकालिन महिला सुरक्षा सेवा केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon महिला सुक्षा सेवा.pdf 04/26/2020 - 16:27
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बालहित कोष सञ्चालन कार्यबिधि, २०७६ PDF icon बालहित कोष.pdf 04/26/2020 - 16:15
जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर PDF icon जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर.pdf 12/17/2019 - 15:32
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf 10/17/2019 - 11:20
१.तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६(कर तथा शुल्कहरु) PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ 07/28/2019 - 13:31
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf 09/23/2018 - 15:50

Pages