FAQs Complain Problems

भर्खरै

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बालहित कोष सञ्चालन कार्यबिधि, २०७६ PDF icon बालहित कोष.pdf 04/26/2020 - 16:15
जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर PDF icon जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर.pdf 12/17/2019 - 15:32
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf 10/17/2019 - 11:20
१.तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६(कर तथा शुल्कहरु) PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ 07/28/2019 - 13:31
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf 09/23/2018 - 15:50
अपांगता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf 09/14/2018 - 14:47
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी (पहिलो संशाेधन) ऐन, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.pdf 09/14/2018 - 11:57
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf 09/14/2018 - 11:49
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/७६ PDF icon Aarthik En, 2075 Final.pdf 08/06/2018 - 10:51
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४.pdf 05/04/2018 - 15:58

Pages