FAQs Complain Problems

भर्खरै

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

शीर्षक Documents Post date
बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७८ PDF icon बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७८.pdf 08/26/2021 - 17:00
आर्थिक ‌ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ‌ऐन २०७८.pdf 07/16/2021 - 12:54
तुलसी सिटि मेडल तथा मानपदवी/पदक सिफारिस तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७७ 06/30/2021 - 11:48
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:36
कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:35
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 02/14/2021 - 15:32
एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 02/14/2021 - 15:30
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी संस्था स‌ंचालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी संस्था स_ंचालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 02/08/2021 - 16:52
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 01/21/2021 - 13:54
कृषि उपज बजार स्थलको गठन,व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका PDF icon कृषि उपज बजार स्थलको गठन,व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका.pdf 01/20/2021 - 21:18

Pages