FAQs Complain Problems

भर्खरै

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:36
कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:35
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 02/14/2021 - 15:32
एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 02/14/2021 - 15:30
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी संस्था स‌ंचालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी संस्था स_ंचालन,अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७.pdf 02/08/2021 - 16:52
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon कृषि विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 01/21/2021 - 13:54
कृषि उपज बजार स्थलको गठन,व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका PDF icon कृषि उपज बजार स्थलको गठन,व्यवस्थापन तथा संचालन निर्देशिका.pdf 01/20/2021 - 21:18
स्मार्ट छोरी, विहेवारी २० वर्ष पारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon स्मार्ट छोरी, विहेवारी २० वर्ष पारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf 11/25/2020 - 11:22
बालहित कोष संचालन मापदण्ड २०७७ PDF icon बालहित कोष संचालन मापदण्ड २०७७.pdf 09/14/2020 - 14:49
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७ PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७.pdf 07/14/2020 - 16:18

Pages