FAQs Complain Problems

भर्खरै

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७ PDF icon तुलसीपुर पेट्रोल पम्प संचालन ऐन २०७७.pdf 07/09/2020 - 12:59
तुलसीपुर पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन,२०७६ PDF icon पुर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन ऐन.pdf 06/22/2020 - 14:03
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७५ PDF icon विपद जेाखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:30
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:25
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ PDF icon न्यायिक समिति ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:19
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे स्वास्थ्य ऐन,२०७५ PDF icon स्वास्थ्य ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:11
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे शिक्षा ऐन,२०७५ PDF icon शिक्षा ऐन २०७५.pdf 05/22/2020 - 14:08
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रवर्दधन ऐन,२०७५ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रर्वदन.pdf 05/21/2020 - 16:55
तुलसीपुर विकास बाेर्डकाे गठन र सञ्चालन गर्न बनेकाे ऐन २०७५ PDF icon विकास बोर्ड ऐन.pdf 05/21/2020 - 16:40
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकाे वन ऐन २०७५ PDF icon वन ऐन.pdf 05/21/2020 - 16:31

Pages