FAQs Complain Problems

भर्खरै

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

शीर्षक Documents Post date
हिंसा प्रभावित महिला तथा बालिकाहरुहरुका लागि उपमेयर अल्पकालिन महिला सुरक्षा सेवा केन्द्र संचालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon महिला सुक्षा सेवा.pdf 04/26/2020 - 16:27
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बालहित कोष सञ्चालन कार्यबिधि, २०७६ PDF icon बालहित कोष.pdf 04/26/2020 - 16:15
जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर PDF icon जोखिम नक्साङ्कण पुस्तिका २०७६, तुलसीपुर.pdf 12/17/2019 - 15:32
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf 10/17/2019 - 11:20
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf 09/23/2018 - 15:50
अपांगता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५ PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि,२०७५.pdf 09/14/2018 - 14:47
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी (पहिलो संशाेधन) ऐन, २०७५ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५.pdf 09/14/2018 - 11:57
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf 09/14/2018 - 11:49
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ PDF icon स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४.pdf 05/04/2018 - 15:58

Pages