FAQs Complain Problems

भर्खरै

ऐन कानुन तथा निर्देशिका

शीर्षक Documents Post date
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सहकारी विद्यालय स्थापना,अनुमति, संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ PDF icon सहकारी विद्यालय स्थापना,अनुमति, संचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८.pdf 12/16/2021 - 12:54
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf 12/12/2021 - 15:52
तुलसीपुर नगर विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ PDF icon तुलसीपुर नगर विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७.pdf 11/24/2021 - 15:37
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf 09/27/2021 - 11:38
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७.pdf 09/14/2021 - 10:31
बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७८ PDF icon बाल अधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि २०७८.pdf 08/26/2021 - 17:00
आर्थिक ‌ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ‌ऐन २०७८.pdf 07/16/2021 - 12:54
तुलसी सिटि मेडल तथा मानपदवी/पदक सिफारिस तथा प्रदान गर्ने सम्बन्धी ऐन २०७७ 06/30/2021 - 11:48
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७ PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४, प्रथम संशोधन २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:36
कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिहरुको उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ PDF icon उद्यमशिलताको विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७.pdf 04/06/2021 - 13:35

Pages