FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
विज्ञापन कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना!!!
आ.व. २०७७-०७८ को घर नक्सा पास प्रतिवेदन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०३-२४) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०३-२४).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रक्षाचौर भवन) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रक्षाचौर भवन).pdf
खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (स्यानेटरी प्याड खरिद) PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (स्यानेटरी प्याड खरिद).pdf
बसपार्क पुर्वाधार शुल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon CCF06302021.pdf
बालबालिकाको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिने बारे PDF icon बालबालिकाको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिने बारे.pdf
क्याटलग सपिङ बिधिबाट ल्याव सामाग्री खरिद गर्ने सम्वन्धि सूचना PDF icon Health Lab.pdf

Pages