FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
राजश्व परामर्श समितिको सूचना
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
शाखाको कामकाज बन्द रहेको सूचना
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मा.वि दोघरे भवन निर्माण)
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (अम्बेश्वरी भवन निर्माण)
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (तरकारी खेतीको लागि पलास्टिक टनेल )
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (तकियापुर खानेपानी योजना लागि पाइप)
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (जनस्वास्थय प्रवर्द्धन शाखाको लागि ल्यापटप )
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का न‌ं ३४, ३५, ३६, ३७, ३८)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कल्ले खोला कलभर्ट , भुईयारथान सडक)

Pages