FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
सिलवन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कृषि विकास शाखाको सूचना !!!!
बाल उद्यान, सार्वजनिक शौचालय र चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी ठेक्काको सूचना !! PDF icon बाल उद्यान, सार्वजनिक शौचालय र चमेना गृह व्यवस्थापन सम्बन्धी ठेक्काको सूचना !!.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!
बिदा सम्बन्धी सूचना !!!
नतिजा प्रकाशन (तुलसीपुर भिमसेन मेट्रो अस्पताल) PDF icon 11.pdf
निकासी तथा विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!
प्राथमिकता योग्यताक्रमको सूची तथा परिक्षा सम्बन्धमा
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

Pages