FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (तकियापुर खानेपानी योजना लागि पाइप)
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (जनस्वास्थय प्रवर्द्धन शाखाको लागि ल्यापटप )
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का न‌ं ३४, ३५, ३६, ३७, ३८)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कल्ले खोला कलभर्ट , भुईयारथान सडक)
प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मेट्रो कलेज स्कुलबस)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मा.वि. सेन्टर स्कुल भवन निर्माण )
अत्यन्त जरुरी अपिल !!!
पहरुवा सडक र धमकापुर भोजपुर सडक निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना
मेट्रो कलेज भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना
विदा सम्बन्धी सूचना

Pages