FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
भुल सुधार गरिएको सम्बन्धमा
क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! PDF icon क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुको लैङ्गिक बजेट परिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पुनः आह्वान गरिएको सूचना!!! PDF icon लैङ्गिक बजेट परिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पुनः आह्वान गरिएको.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (सर्भेक्षक) PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (सर्भेक्षक).pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सरसफाइ शूल्क सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!
प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
अत्यन्त जरुरी सूचना!!!
शिलबन्दी दरभाउपत्र /बोलपत्रद्वारा घडेरी बिक्रिको सूचना PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र बोलपत्रद्वारा घडेरी बिक्रिको सूचना.pdf
विषय विज्ञ तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon विषय विज्ञ तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
विषय विज्ञ लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon विषय विज्ञ लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf

Pages