FAQs Complain Problems

News and Notices

विवरण कागजात
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना PDF icon सूचना.pdf
आवेदन पेश सम्बन्धि सूचना ३
आवेदन पेश सम्बन्धि सूचना २
आवेदन पेश सम्बन्धि सूचना १ PDF icon अनुसूची १०.pdf
डिजिटाईजेसन परामर्श खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
न्यानो कपडा खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयार गर्न शिलबन्दी प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना PDF icon सूचना.pdf
सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धि सूचना
सल्लाह, सुझाव तथा पृष्ठपाेषण दिइ सहयाेग गरिदिनुहुन PDF icon सल्लाह, सुझाव तथा पृष्ठपाेषण दिइ सहयाेग गरिदिनुहुन.pdf
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

Pages