FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
हरियो घाँस विस्तारको लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon CCF06062024.pdf
शिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आंशयको सूचना !!!
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा.pdf
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना (फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रको निर्माण)
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सल्लीवन स्कुलको कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण)
कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ! PDF icon Notice Health.pdf
बोलपत्र आह्वानको सूचना !
नदीजन्य पदार्थ ढुवानीका लागी दश चक्के टिप्पर भाडामा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना PDF icon aa.pdf

Pages