FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (तरकारी खेतीको लागि पलास्टिक टनेल )
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (तकियापुर खानेपानी योजना लागि पाइप)
सिलबन्दि दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (जनस्वास्थय प्रवर्द्धन शाखाको लागि ल्यापटप )
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का न‌ं ३४, ३५, ३६, ३७, ३८)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (कल्ले खोला कलभर्ट , भुईयारथान सडक)
प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मेट्रो कलेज स्कुलबस)
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मा.वि. सेन्टर स्कुल भवन निर्माण )
अत्यन्त जरुरी अपिल !!!
पहरुवा सडक र धमकापुर भोजपुर सडक निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना
मेट्रो कलेज भवन निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

Pages