FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
सूचना (२०७७-११-२३)
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( २०७७-११-१९ )
विद्युतिय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (ल्यापटप) PDF icon विद्युतिय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (ल्यापटप).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 14-23) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 14-23 ).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 11-13 ) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 11-13 ).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 7 ) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 7 ).pdf
क्याटलग सपिङ विधिबाट पिकअप गाडी खरिद कार्य स्थगित गरिएको सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७७-११-१७)
ठेक्का नवीकरण गर्न आउने सम्बन्धमा १५ दिने सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना (२०७७-११-१६)

Pages