FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
थप खोप केन्द्र तोकी खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा
सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf
सूचना !!!
सूचना !!!
विज्ञापन कर भुक्तानी सम्बन्धी सूचना!!!
आ.व. २०७७-०७८ को घर नक्सा पास प्रतिवेदन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०३-२४) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८-०३-२४).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रक्षाचौर भवन) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रक्षाचौर भवन).pdf

Pages