FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon एकीकृत पशु स्वास्थ्य शिबिर संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मोटरसाइकल) PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मोटरसाइकल).pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका व्यक्तिहरुको नामावली PDF icon 100 Days Worker List (First & Second Lot) (1).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( घोरवण्डा देखि कुइरेपानी वाली संरक्षण तारवार निर्माण) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( घोरवण्डा देखि कुइरेपानी वाली संरक्षण ).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मा.वि. विजौरी भवन निर्माण) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मा.वि. विजौरी भवन निर्माण).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( राप्ती प्रादेशिक अस्पताल) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ( राप्ती प्रादेशिक अस्पताल).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना PDF icon आसय पत्र.pdf
नदीजन्य पदार्थको विक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धी पुन बोलपत्र आह्वानको सूचना
स्मार्ट छोरीको बैंक खाता खोल्न सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा PDF icon स्मार्ट छोरीको बैंक खाता खोल्न सिफारिस गरी पठाउने सम्बन्धमा.pdf

Pages