FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
बसपार्क पूर्वाधार शूल्क उठाउने समबन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! PDF icon बसपार्क पूर्वाधार शूल्क उठाउने समबन्धी ठेक्काको बोलपत्र.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना!! PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना!!.pdf
एकिकरण प्रस्तावमा सरोकार, गुनासो वा उजुरीको निवेदन आह्वान गरिएको सूचना
विद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न कार्यका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना
नृत्यकला प्रतियोगिता कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना PDF icon नृत्यकला प्रतियोगिता कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf
नदीजन्य पदार्थको बिक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्री शुल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf
कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चलान हुने सम्बन्धमा PDF icon कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चलान हुने सम्बन्धमा.pdf
कोभिड १९ महामारी नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना !!! PDF icon कोभिड १९ महामारी नगद हस्तान्तरण (1).pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुको लैंगिक बजेट परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान PDF icon लैंगिक बजेट परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरीएको.pdf
क्याटलग सपिङ विधिबाट टेक्टर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

Pages