FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रक्षाचौर भवन) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (रक्षाचौर भवन).pdf
खरिद कार्य रद्द गरिएको सूचना
शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (स्यानेटरी प्याड खरिद) PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (स्यानेटरी प्याड खरिद).pdf
बसपार्क पुर्वाधार शुल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon CCF06302021.pdf
बालबालिकाको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिने बारे PDF icon बालबालिकाको तथ्यांक उपलब्ध गराइदिने बारे.pdf
क्याटलग सपिङ बिधिबाट ल्याव सामाग्री खरिद गर्ने सम्वन्धि सूचना PDF icon Health Lab.pdf
सहयोग रकम सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा PDF icon CCF06272021.pdf
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना
याेजना तथा कार्यक्रम फरफारक गर्ने सम्बन्धमा PDF icon याेजना तथा कार्यक्रम फरफारक गर्ने सम्बन्धमा.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

Pages