FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
क्याटलग सपिङ विधिबाट स्कुटर खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना PDF icon specifications.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा
कृषि विकास शाखाको कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना PDF icon suchana.pdf
सहायक ईन्जिनियर प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको वारे
सर्वेक्षकको प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको वारे
आ.व. २०७७/७८ को सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरिक्षकको नामावली PDF icon आ.व. २०७७-७८ को सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरिक्षकको नामावली.pdf
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!
बहालकर सम्बन्धी जरुरी सूचना !!!

Pages