FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शूल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना PDF icon नदीजन्य पदार्थको बिक्रि शूल्क उठाउने सम्बन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना.pdf
क्याटलग सपिङ विधिबाट स्कुटर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon क्याटलग सपिङ विधिबाट स्कुटर खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
Covishield र Astrezenica को दास्रो खोप अभियान सञ्चालन सम्बन्धमा !!!
प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/१०/०१)
प्रधानाध्यापक छनौट विज्ञ सूची सम्बन्धमा PDF icon प्रधानाध्यापक छनौट विज्ञ सूची सम्बन्धमा.pdf
विषय विज्ञ सूची सम्बन्धमा PDF icon विषय विज्ञ सूची सम्बन्धमा.pdf
नगरवासीमा अनुरोध !!!
घर अभिलेखिकरणमा पौष मसान्तसम्म विशेष छुट सम्बन्धी सूचना !!
भुल सुधार गरिएको सम्बन्धमा
क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! PDF icon क्याटलग सपिङ विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!.pdf

Pages