FAQs Complain Problems

भर्खरै

सुचना तथा जानकारी

विवरण कागजात
ठेक्का नवीकरण गर्न आउने सम्बन्धमा १५ दिने सूचना।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लोगो सार्वजा‍निक
बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf
सूचना (२०७७-११-२३)
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( २०७७-११-१९ )
विद्युतिय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (ल्यापटप) PDF icon विद्युतिय सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (ल्यापटप).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 14-23) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 14-23 ).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 11-13 ) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 11-13 ).pdf
शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 7 ) PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (NCB 7 ).pdf

Pages