FAQs Complain Problems

भर्खरै

Act, law and directives

विवरण मिति कागजात
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका श्रम बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ 12/05/2020 - 17:24 PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका श्रम बैंक स्थापनाा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ 07/21/2020 - 13:35 PDF icon तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
तुलसीपुर उप महानगरपालिकको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७ 07/21/2020 - 13:32 PDF icon तुलसीपुर उप महानगरपालिकको कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि ऐन २०७७.pdf
बैंक तथा बित्तिय संस्था सन्चालन गर्ने समय तालिका सम्बन्धमा 05/15/2020 - 14:19 PDF icon बैंक तथा बित्तिय संस्था सन्चालन गर्ने समय.pdf
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदन्ड २०७६ 05/04/2020 - 15:40 PDF icon राहत सम्बन्धी मापदन्ड२०७६.pdf
Needs and Capacity Assessment Book 11/18/2019 - 15:10 PDF icon Needs and Capacity Assessment Book.pdf
१.तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६(कर तथा शुल्कहरु) 07/28/2019 - 13:31 PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६
सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता 02/17/2019 - 17:10
सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता कार्यविधि, २०७४ 10/28/2018 - 11:49 PDF icon सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन पोषण भत्ता कार्यविधि, २०७४.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/७६ 08/06/2018 - 10:51 PDF icon Aarthik En, 2075 Final.pdf

Pages