FAQs Complain Problems

भर्खरै

मिति २०७४ आषाढ २५ गते तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय

मिति २०७४ आषाढ २५ गते  तुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय : प्रथम

निर्णय नं. १

कार्यालयको सूरक्षा ब्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न कार्यालयबाट सम्पादन गरिने सेवा प्रभाह थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयको मूल गेट र सबै कोठाहरुमा Closed Circuit (CC) camera जडान गर्ने र आगामी श्रावण १ गते देखि सबै कर्मचारीहरुका लागि Electronic Attendance मार्फत गर्ने निर्णय गरियो । 
    
निर्णय नं. २
उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सबै स्वास्थ्य चौकीहरु अन्तरगत रहने गरी एक÷एक एम्बुलेन्स खरिद गरि संचालनमा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउने साथै जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास भई सुत्केरी हुने सुत्केरीहरुलाई प्रदान गर्दै आईरहेको भत्तालाई बृद्धि गरी नवजात शिशुको पोषण र सुरक्षाका लागि प्रति सुत्केरीलाई रु ५०००(पाचहजार मात्र) सम्म मातृ तथा शिशु सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४
उपमहानगरपालिकाको कार्यालय(केन्द्र) र सबै वडा कार्यालायहरुमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहज पहुचको ब्यवस्था मिलाउन नगरपालिकाको कार्यालय र क्रमश :सबै वडा कार्यालयहरुमा भौतिक पुर्बाधार र संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री,बालमैत्री,महिलामैत्री र जेष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५
हाल सञ्चालन भएका  वडा कार्यालयहरु साबिक वडाकार्यालय भएको स्थानबाट सञ्चालन भईरहेका र कतिपय वडा कार्यालयहरुको हकमा वडा कार्यालय अनेत्र स्थापना गर्नुपर्ने  भएकोले त्यस्ता वडा कार्यालयहरु सम्बन्धीत वडाको सर्बपक्षीय÷सर्बदलीय सहमती कायम गरी उपयुक्त स्थानमा स्थापना गर्ने÷खोल्ने सम्बन्धीत वडा अध्यक्ष्ँ ज्यूहरु लाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । 

निर्णय नं. ६
मिति २०७४ साल आषाढ १४ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्बाचनमा आफ्नो अमुल्य मतदान गरी निर्बाचित गराउनुहुने सम्पूर्ण नगरबासी मतदाताहरुमा हार्दिक आभार सहित धन्यबाद दिंदै उक्त कार्यमा महत्वपूण भूमिका निर्बाह गर्ने नेपाल सरकार,निर्बाचन आयोग,सुरक्ष्ाँ निकाय,कर्मचारी,राजनीतिक दल,सञ्चारकर्मी,निर्बाचन पर्यवक्षक र सम्बन्धीत सबैलाई धन्यबाद निर्णय गरीयो । 

 

मिति २०७४ आषाढ २८ गते सतुलसीपुर उप–महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय : दोश्रो

निर्णय नं. १
क) तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाको राजस्वका दर ,थप दायरा र क्षेत्रको पहिचान राजस्व प्रक्षेपण गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको राजश्व परामर्श समिति गठन नर्गे निर्णय गरियो ।
१) श्री माया शर्मा        उप—प्रमुख        संयोजक
२) श्री टोपेन्द्र केसी        कार्यकारी अधिकृत    सदस्य
३) श्री घनश्याम ढकाल        कार्यपालिका सदस्य    सदस्य
४) श्री तुलसीपुर उ.बां. संघ                सदस्य
५) श्री बिजौरी उ.बां.संघ                      सदस्य
६) श्री                महिला            सदस्य
७) श्री ललित बहादुर घर्ती    राजस्व शाखा        सदस्य सचिव

ख) तुलसीपुर उप महानगरपालिका कार्यपालिकाको नगर सभाको प्रयोजनका लागि नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २३०  बमोजिम तपसिल बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१)श्री माया“ शर्मा        उप–प्रमुख        संयोजक
२) श्री नवराज लामीछाने    वडा अध्यक्ष्ँ        सदस्य
३) श्री बेदबहादुर केसी        ,,            ,,
४) श्री टोप बहादुर के.सी.    ,,            ,,
५) श्री  माधव वली        ,,            ,,
६) श्री  कुमार लामीछाने     ,,            ,,
७) श्री पवन कुमार योगी    प्रमुख योजना शाखा   सदस्य सचिव

ग) आगामी नगरसभाको निम्नानुसारको योजना तर्जुमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति समय तालिका निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।
सि.नं.    कार्यबिवरण    मिति
१    श्रोत अनुमान र कुलबजेट सीमा निर्धारण    २०७४ श्रावण ५ गते
२    बस्ती टोलस्तरबाट योजना छनोट    २०७४ श्रावण १० गते
३    वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण    २०७४ श्रावण १२ गते
४    बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रम तयारी    २०७४ श्रावण १८ गते
५     नगर कार्यपालिकाको  बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृती गरि सभामा पेश गर्ने    २०७४ श्रावण २१ गते
६    नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति    २०७४ श्रावण २५ गते

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको मुख्य बजार र अन्य शहर उन्मुख वडाहरुबाट उत्पादन हुने फोहरलाई उचित ब्यवस्थापन गरी दिर्घकालिन रुपमा स्यानेटरी ल्याण्डफिल साईट समेतको सम्भाब्यता अध्ययन र वातावरणीय ब्यवस्थापनका लागि निम्नानुसारको वातावरण ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१) श्री नवराज लामीछाने        संयोजक
२) श्री बीरेन्द्र शाह            सदस्य
३) श्री घनश्याम ढकाल            सदस्य
४) श्री चित्रबहादुर वली        सदस्य
५) श्री डम्बर बहादुर न्यौपाने        सदस्य
६) श्री माधव वली            सदस्य
७) श्री राम बहादुर योगी        सदस्य
८) श्री टोपबहादु के.सी.        सदस्य
९) श्री राजु आचार्य            सदस्य
१०) श्री बीर बहादुर बिक        सदस्य
११) श्री बेदबहादुर केसी        सदस्य
१२) श्री टोप बहादुर डागी        सदस्य सचिव

निर्णय नं. ३
बर्षातका समयमा प्राकृतिक बिपदका कारण हरेक वडाका बाटोघाटो तथा कुलाहरुमा क्षेती पुगि समस्या पैदा भएकोले उक्त समस्या समाधानका लागि तुलसीपुर उप महानगरपालिका वडा नं. १ देखि १९ सम्मका वडाहरुमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा प्राकृतिक बिपदबाट  हानी वा क्षेती पुगेका संरचनाहरु  मर्मत सम्भार गर्नका लागि प्रत्येक वडामा १०००००।(एकलाख रुपैया मात्र) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उप महानगरपालिका कार्यपालिकाले गरेका हरेक निर्णयहरु पारदर्शी रुपमा नगरबासीहरुलाई जानकारी दिन कार्यपालिका सदस्य श्री सुर्यबहादुर डागीलाई प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर स्थित टरिगाउ एयरपोर्टमा बिगत लामो समय देखि हवाई सेवा उडान बन्द भएकोले उक्त बिमान स्थलबाट १०० दिन भित्र बिमान सेवा सूचारु गर्नका लागि निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१) श्री घनश्याम पाण्डे    प्रमुख        संयोजक
२) श्री बीरेन्द्र शाह            सदस्य
३) श्री नवराज लामीछाने        सदस्य
४) श्री टोपबहादुर केसी            सदस्य
५) श्री कुमार लामीछाने            सदस्य
६) श्री सूर्य बहादुर डागी        सदस्य

निर्णय नं. ६
बिगत लामो समय देखि बजारमा रहेका छाडा चौपायाका कारण सवारी आवागमनमा बाधा पुगि सवारी दुर्घटना समेत भएकोले उक्त समस्या समाधान गरी छाडा चौपायाहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
१) श्री कुमार लामीछाने        संयोजक
२) श्री नवराज लामीछाने     सदस्य
३) श्री टोप बहादुर केसी    सदस्य
४) श्री बीरेन्द्र शाह        सदस्य
५) श्री बिजय बि.क.        सदस्य

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर बजार राप्ती अञ्चलको मुख्य केन्द्र भएको र औषधि उपचारको क्रममा छिमेकी जिल्लाहरु समेतबाट चाप बढेको, एम्बुलेन्सको ब्यवस्था भए पनि  शबबाहनको ब्यवस्था नहुदा तुलसीपुर बासिहरुलाई  समस्या भएकोले एक(१) वटा शबबाहन खरिद गरी ५ नं. वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको आ.ब. २०७३÷०७४ को मिति २०७४।३।२५ गते सम्पन्न अन्तिम तथा तेस्रो सार्बजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो । 

मिति २०७४।४।४ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः तेश्रो

निर्ण नं. १

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन)नियमावली २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि  २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३
आ.ब. २०७४÷०७५ को नगरसभामा पेश गरिने बस्ती स्तरका योजनाहरुलाई छनोट गरी ल्याउनका लागि मिति २०७४।३।२८ गतेको बसेको कार्यपालिका बैठकको नि.नं. १(ग) बमोजिमको समय तालिका अनुसार सबै पक्षको भेला सहभागिता गराई वडाका योजना प्राथमिकिकरण सहित तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पेश गर्न सबै वडा अध्यक्ष्ँ ज्यूहरु लाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरियो 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको आजको बैठकबाट निम्नानुसारको श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

१) श्री घनश्याम पाण्डे    प्रमुख            संयोजक
२) श्री माया शर्मा    उपप्रमुख        सदस्य
३) श्री टोपेन्द्र के.सी.    कार्यकारी अधिकृत    सदस्य
४) श्री देबराज बिश्वकर्मा            सदस्य
५) श्री दिपक कुमाल                सदस्य
६) श्री चित्रा कुमारी मल्ल            सदस्य
७) श्री पवन कुमार योगी            सदस्य सचिव

मिति २०७४।४।१९ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः चौथो

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको नगरसभा सञ्चालन कार्यबिधि २०७४ लाई स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगर  कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ लाई स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो । 

 मिति २०७४।४।२३ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः पाचौ

निर्णय नं. १
प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा आजको बैठकमा प्रस्तुत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको आर्थिक ऐन(अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक),२०७४ लाई आगामी नगरसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २
प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विविध बिषयमा कानुनी राय परामर्शका लागि बरिष्ठ अधिबक्ता श्री बामदेव शर्मालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली,२०७४ को दफा १५(१) बमोजिम निम्नानुसारका बिषयगत समितिहरु गठन गर्ने निर्णय गरियो । 

१) सार्बजनिक सेवा तथा क्षमता बिकास समिति
क) श्री सूर्य बहादुर डागी    (संयोजक)
ख) श्री जानका रेग्मी        (सदस्य)
ग) श्री चित्र बहादुर वली    (सदस्य)

२) आर्थिक बिकास समिति
क) श्री माधव वली        (संयोजक)
ख) श्री दिपक कुमाल        (सदस्य)
ग) श्री डम्बर न्यौपाने    (सदस्य)

३) सामाजिक बिकास समिति
क)श्री कुमार लामीछाने    (संयोजक)
ख) श्री लक्ष्मण चौधरी    (सदस्य)
ग) श्री राम बहादुर यागी    (सदस्य)

४)पूर्बाधार बिकास समिति
क) श्री लक्ष्मण भण्डारी    (संयोजक)
ख) श्री बीर बहादुर बिक    (सदस्य)
ग) श्री अमर नेपाली        (सदस्य)

५) वातावरण तथा बिपद ब्यवस्थापन समिति
क) श्री नवराज लामीछाने         (संयोजक
ख) श्री बीरेन्द्र शाह            (सदस्य)
ग) श्री  बालकृष्ण राना        (सदस्य)

६) बिधेयक समिति
क) श्री देवराज बिश्वकर्मा        (संयोजक)
ख) श्री चित्रा मल्ल            (सदस्य)
ग) श्री प्रशुनारायण चौधरी        (सदस्य)

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको आसन्न नगरसभा बैठकबाट अनमोदन गर्ने गरी तपसिल बमोजिमको लेखा समिति गठन गरी नगरसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरियो । 

क) श्री राजु आचार्य        (संयोजक)
ख) श्री बेदबहादुर केसी        (सदस्य) 

अनुसूचि १
(कार्यबिधिको दफा ७ को उपदफा(१) संग सम्बन्धीत)
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
प्रथम नगरसभा
कार्यसूचि र समय तालिका
बैठक संख्या ः    १                        बैठक स्थान ः तु.पु.उ.म.न.पा.सभाकक्ष्ँ
अध्यक्ष्ँता ः श्री घनश्याम पाण्डे

मिति    बैठक बस्ने समय    कार्यसूचि    कार्यसूचि प्रस्तुत कर्ता    कैफियत
२०७४।४।२५    दिनको२.०० बजे    धन्यबाद प्रस्तावको प्रस्तुति    अध्यक्ष्ँ(नगर प्रमुख)    
२०७४।४।२५        आ.ब. २०७४÷०७५ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकताहरु प्रस्तुति ।
    अध्यक्ष(नगरप्रमुख)    
२०७४।४।२५        आर्थिक ऐन २०७४को प्रस्तुति

    उपप्रमुख    
२०७४।४।२५        बिधेयक समिति र लेखा समिति गठन प्रस्ताव    अध्यक्ष्ँ(नगरप्रमुख)    

मिति २०७४।४।२४ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः छैठौं

निर्णय नं. १
शिक्षक छनोट परीक्षा सञ्चालन कार्यबिधि निर्देशिका,२०७४ संशोधन सहित अर्को कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्र्नेे निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २
आजको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख श्री घनश्याम पाण्डेज्युबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम मिति २०७४।४।२५ गते बस्ने प्रथम नगरसभा बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय गरियो । 

प्रथम नगरसभाको निर्णय ः 

निर्णय नं. १
मिति २०७४ साल आषाढ १४ गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्बाचनमा आफ्नो अमुल्य मतदान गरी निर्बाचित गराउनुहुने सम्पूर्ण नगरबासी मतदाताहरुमा हार्दिक आभार सहित धन्यबाद दिदै उक्त कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने नेपाल सरकार,निर्बाचन आयोग,सुरक्षा निकाय,कर्मचारी,राजनीतिक दल,सञ्चारकर्मी,निर्बाचन पर्यवक्षक र सम्बन्धीत सबैलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख÷सभाका अध्यक्ष श्री घनश्याम पाण्डेज्युबाट प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सर्बसहमतिबाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख÷सभाका अध्यक्ष श्री घनश्याम पाण्डेज्युबाट प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५को नीति तथा कार्य सर्बसहमतिबाट पारित गरियो ।

निर्णय नं. ३ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उप प्रमुख तथा सभाका उपाध्यक्ष श्री माया शर्माद्धारा प्रस्तुत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७४ सर्बसहमतिबाट पारित गरियो । 

निर्णय नं. ४
आजको नगरसभाबाट तपसिल बमोजिमको बिधेयक समिति र लेखा समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो । 

क) बिधेयक समिति
१.श्री देवराज बिश्वकर्मा    (संयोजक)
२.श्री सुरेश श्रेष्ठ        (सदस्य)
३.श्री चित्रा मल्ल        (सदस्य)

ख) लेखा समिति
१) श्री राजु आचार्य        (संयोजक)
२) श्री बेद बहादुर के.सी    (सदस्य)
३) श्री दुजमान भण्डारी     (सदस्य)

मिति २०७४।४।२९ गतेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णय ः सातौ 

निर्णय नं. १
हालैको बर्षातको कारण आएको बाढिबाट वडा नं. १३ सिमलखुटीकी भगवती सुनार             र वडा नं. ७ का नरबहादुर रावतको असामयिक दुखद निधन प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गदै शोकाकुल परिवारजन प्रति समवेदना प्रकट गर्ने निर्णय गरियो । साथै सूरक्षित साथ रहन सबै नागरिकमा अनुरोध गर्दै कुनै समस्या भएमा नजिकको प्रहरी,जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्पर्क गर्न आव्हान गर्ने ।

निर्णय नं. २
निर्णय नं. १ मा उल्लिखित मृतकका परिवारलाई काजकिरिया खर्च वापत प्रतिपरिवार रु १००००। (दशहजार मात्र) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३
बाढिबाट प्रभाबित ब्यक्ति तथा परिवारजनलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तुलसीपुर स्थित नेपाल ईन्भेष्मेन्ट बैंकमा रहेको मेयर प्राकृतिक बिपद ब्यवस्थापन कोष को खाता नं. ०३१०१०४०२५१८६० मा यस उपमहानगरपालिकाको बिपद ब्यवस्थापन शिर्षकबाट रु.२५०००००। (पचीस लाख मात्र) जम्मा गर्ने निर्णय गरियो । साथै उक्त कोषमा र राहत जम्मा गरीदिन सम्बन्धीत सबैमा आव्हान गर्ने । 

निर्णय नं. ४
हालैको बाढिबाट प्रभाबित क्षतिको यथार्थ बिवरण संकलन गर्ने निर्णय गरियो । साथै सो सम्बन्धी बिवरण संकलन गरी पठाउन सबै वडा सचिवहरुलाई निर्देशन दिने । 

निर्णय नं. ५
मिति २०७४ श्रावण ३१ गते आव्हान गरिएको नगरसभाको बैठक प्राकृतिक बिपदका कारण हाललाई  अर्को सूचना जारी नगर्दा सम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ६
मंगलबारको ऋभिबल त्गकिष्उगच, न्चभभल त्गकिष्उगच कार्यक्रम बाहिनी चोकबाट सुरु गर्ने र उक्त अवसरमा बिहान ७.०० बजे बाहिनी चोकमा उपस्थितिका लागि सबै पक्षलाई आव्हान गर्ने निर्णय गरियो । साथै १९ वटै वडा समितिलाई आ आफ्नो अनुकुल हुने गरी निश्चित बार,दिन र समय तोकी  ऋभिबल त्गकिष्उगच, न्चभभल त्गकिष्उगच अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरियो । 
 

मिति २०७४।५।२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ८औं बैठक

निर्णय नं. १

२०७४ श्रावण २७, २८ र २९ गते आएको अबिरल बर्षाका कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका बिद्युत,बाटो,सिंचाईकुलो,बिद्यालय,बालिनाली,पुलपुलेसा लगायतको संरचनाहरुमा क्षती प¥याई गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको र आन्तरिक श्रोतबाट उक्त क्षती भएका संरचनाहरुको पुनर्निमाण गर्न सम्भव नभएकोले संरचना पुर्ननिर्माणका लागि नेपाल सरकार संग रु १०००००००००।(एक अर्ब) माग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २
आजको बैठकमा प्रस्तुत शिक्षक छनोट परीक्षा सञ्चालन कार्यबिधि निर्देशिका २०७४, स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३.
मिति २०७४साल भाद्र १२ सोमबारका दिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा अधिवेशन बैठक बस्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४
२०७४ श्रावण २७,२८ र २९ गते आएको अबिरल बर्षाका कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बाढिबाट प्रभावित ब्यक्ति तथा संघसंस्था लाई आवश्यक नगद तथा जिन्सी राहत उपलब्ध गराउनुहुन बिभिन्न ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुलाई हार्दिक आभार सहित धन्यबाद दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५

हालैको बर्षातको कारण आएको बाढिबाट वडा नं. १३ सिमलखुटीकी भगवती सुनार             र वडा नं. ७ का नरबहादुर रावत,वडा नं. ३ का खिमराज पाण्डे र वडा नं. ११ का मेघबहादुर केसीको असामयिक दुखद निधन प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गदै शोकाकुल परिवारजन प्रति समवेदना प्रकट गर्ने निर्णय गरियो । साथै सूरक्षित साथ रहन सबै नागरिकमा अनुरोध गर्दै कुनै समस्या भएमा नजिकको प्रहरी,जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्पर्क गर्न आव्हान गर्ने ।

मिति २०७४।५।९ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ९औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिनियोजन बिद्येयक २०७४,पारित गरी स्वीकृतीका लागि आगामी नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो 

मिति २०७४।५।१० गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १०औं बैठक

निर्णय नं. १
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरी स्वीकृतीका लागि आगामी नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

अनुसूची १
(कार्यबिधीको दफा ७ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
प्रथम नगरसभा
कार्यसूची र समय तालिका
बैठक संख्या ः    २                        बैठक स्थान ः तु.पु.उ.म.न.पा.सभाकक्ष्ँ
अध्यक्ष्ँता ः श्री घनश्याम पाण्डे

मिति    बैठक बस्ने समय    कार्यसूची    कार्यसूची प्रस्तुत कर्ता    कैफियत
२०७४।५।१२    दिनको ११.०० बजे    बैठकको शुभारम्भ    अध्यक्ष(नगरप्रमुख)    
२०७४।५।१२     दिनको ११ं.१५ बजे    बजेट बक्तब्य (आ.ब. २०७४÷०७५ को  बजेट तथा कार्यक्रम) प्रस्तुति छलफल, स्वीकृति ।
    उपाध्यक्ष(उपप्रमुख)    
२०७४।५।१२    दिनको १३ं.०० बजे    बिनियोजन  ऐन ,२०७४को प्रस्तुति,छलफल र स्वीकृति

    उपप्रमुख    
२०७४।५।१२    दिनको १४.०० बजे    धन्यबाद प्रस्ताव र समापन    अध्यक्ष(नगरप्रमुख)    

मिति २०७४।५।२७ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ११औं बैठक

निर्णय नं. १
तुुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मातृ शिशु सुरक्षा(सुत्केरी) भत्ता बितरण निर्देशिका २०७४ लाई स्वीकृत गरी २०७४ श्रावण १ गते देखि लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश,२०७ को अनुसूची ३ दफा २ को ६ बमोजिम तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आ.ब. २०७४÷०७५ मा सञ्चालन हुने योजनाहरुको जा“चपास तथा फरफारक गर्न निम्नानुसारको योजना जा“चपास तथा फरफारक समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल
श्री माया शर्मा        उपप्रमुख         संयोजक
श्री देवराज बिश्वकर्मा    कार्यपालिका सदस्य      सदस्य
श्री अमर नेपाली        ,,            ,,
श्री दिपक कुमाल        ,,            ,,
श्री शुसिला देबी बुढाथोकी  ,,             ,,
श्री सम्बन्धित वडाको  अध्यक्ष            पदेन सदस्य
श्री कार्यकारी अधिकृत                    सदस्य सचिव

निर्णय नं.  ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आ.ब. २०७४÷०७५ का योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रकृयालाई सरल,सहज र ब्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक समितिका संयोज र पूर्बाधार बिकास समितिका संयोजकलाई निर्णय भएको मितिले १ हप्ता भित्र कार्यबिधि तयार गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णयो ।

निर्णय नं. ४

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाका सबै गतिबिधिहरुलाई पारदर्शीरुपमा नगरबासीहरुलाई जानकारी गराउनका लागि श्री बसन्त बिवश आचार्यलाई अधिकृत स्तरको सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउने गरी नगर प्रमुखको प्रेस संयोजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ५
स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन  सम्बन्धी आदेश,२०७४ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम केन्द्र र वडा कार्यालयबाट गर्ने भनी किटान गरेका कामकाजका बिषयमा जनताका जानकारीका लागि नागरिक बडापत्र तयार गरी सम्बन्धीत कार्यालयमा राख्ने र सोको जिम्मेवारी प्रशासन सुधार समितिका संयोजक तथा प्रबक्ता सूर्यबहादुर डागीलाई दिने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ६

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भीत्रको लमही–घोराही–तुलसीपुर–सुर्खेत सडक र लमहि–तुलसीपुर–सल्यान सडकको वास्तबिक मापदण्ड डिभिजन सडक कार्यालय दाङ्गबाट माग गर्ने निर्णय गरियो  ।

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर बजारको बिभिन्न स्थानमा यस उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड बिपरित सडकको दा“या बा“यां किनारामा बसी सवारी आवागमन समेतमा बाधा पुग्ने र शहरी सौन्दर्यता समेत घटने गरी  राखिएका ठेला,रिक्सा,ढाब्ली,पसल,ब्यापार लाई अबिलम्ब हटाउने निर्णय गरियो ।  

निर्णय नं. ८

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र ब्यवसाय दर्ता नगरी संचालन गरेका सबै ब्यवसायीलाई मिति २०७४ असोज मसान्त भित्र ब्यवसाय दर्ता गर्न आव्हान गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै (१–१९) वडा समितिको कार्यालयमा २०७४ श्रावण देखि लागू हुने गरी मासिक रु १५०००।(पन्ध्रहजार) वडा ब्यवस्थापन एवं विविध शिर्षक उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । 

दोश्रो नगरसभाको निर्णयहरु ः २०७४।५।१२

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५को बजेट तथा कार्यक्रम सर्बसम्मत पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७४लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो  ।

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको दोश्रो नगरसभाबाट तत्कालिन तुलसीपुर नगरपालिकाको मिति २०७३।९।२५ गते बसेको २१औ नगरपरिषदको कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय नंं. ५ र सेवाकरार सम्बन्धी निर्णय नं. २२ लाई अनमोदन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको दोश्रो नगरसभा सभ्य र शिष्ट रुपमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने नगरकार्यपालिका सदस्यहरु,नगरसभा सदस्यहरु र कर्मचारीलाई हार्दिक धन्यवाद दिने निर्णय गरियो ।  

मिति २०७४।६।२३ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १२औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन तथा फरफारक  कार्यबिधि, २०७४ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडाकार्यालयहरुमा ईन्टरनेट सेवा संचालनमा ल्याई अनलाईन घटना दर्ताको कार्य लगायतका कामहरुमा प्रभावकारिता ल्याउन ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मध्ये टेकमाईन्ड प्रा.लि. संस्था लागत प्रभावकारी भएकोले उक्त प्रा.लि.लाई   सबै वडा कार्यालयहरुमा ईन्टरनेट जडान गर्न कार्यादेश दिने  निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत कृषि बिकास तथा पशु बिकास सेवाको कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४ स्वीकृत गरी उक्त कार्यबिधिमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने  निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिकास निर्माण तथा मानबीय सेवामा प्रभावकारी बिकास गर्नका लागि निम्नानुसारका सवारी साधनहरु खरिद गर्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले तपसिल बमोजिमका साधनहरु खरिद गर्ने सर्बसम्मत निर्णय गरियो ।

तपसिल

१) एम्बुलेन्स        आठ (८) वटा
२) शबवाहन        एक (१)  वटा
३) कम्प्याक्टर        एक (१)  वटा (वातारण शाखा अन्तरगतको बजेट शिर्षकबाट खरिद गनर्)े 
४) टेक्टर        दुई (२)  वटा (वातारण शाखा अन्तरगतको बजेट शिर्षकबाट खरिद गर्ने)
५) टिप्पर        एक (१) वटा
६) ब्याकहु लोडर  दुई (२)  वटा
७) डिपबोरिङ्ग मेसिल  एक (१) वटा    
८) ओटासिल प्लान्ट    एक (१) वटा
९) जिप        एक (१) वटा
१०) भाईब्रेटिङ्ग रोलर    एक (१) वटा
        

मिति २०७४।७।२० गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १३औं बैठक

निर्णय नं. १
क) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको टोलबिकास संस्था सञ्चालन कार्यबिधि, २०७४ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो । 

ख) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बजार ब्यवस्थापन कार्यबिधि, २०७४ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

ग) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको साझाबजार ब्यापारिक भवन घरभाडा सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

घ) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको सुरक्षीत आवास(खरको छानो ब्यवस्थापन) कार्यबिधि, २०७४ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

ङ) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको जेष्ठ नागरीक न्यानो पोशाक बितवरण कार्यबिधि, २०७४ पारित गरी लागू गर्ने निर्णय गरियो ।

मिति २०७४।७।२१ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १४औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिभिन्न समयमा आवहान गरिने बोलपत्रको मुल्याङ्कनका लागि खरिद ऐनको दफा ७१को नियम २२४बमोजिमको देहाय अनुसारको मुल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
क) उपसचिव श्री भाष्करराज गौतम        अध्यक्ष्ँ
ख) लेखा अधिकृत श्री पुस्करराज रिजाल         सदस्य
ग) ईन्जीनियर श्री पवनकुमार योगी        सदस्य
घ) कानुनी सल्लाहकार श्री बामदेव शर्मा        सदस्य
ङ) नासु श्री नारायण प्रसाद रेग्मी             सदस्य सचिव

निर्णय नं. २
सडकबोर्ड नेपालको आ.ब. २०७४÷०७५ को बजेटबाट तपसिल बमोजिमका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो । 

तपसिल

निर्णय नं. ३ .
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिभिन्न वडाहरुबाट ठूलो संख्यामा तारजाली,ह्युमपाईप,बिद्युतपोल,तार ट्रान्सफर्मरको माग भएकोले आ.ब. २०७४÷०७५को सो शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट आवश्यक प्रकृया पुरा गरी खरिद गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको बसपार्कलाई आधुनिक बसपार्कको रुपमा निर्माण भई रहेको र उक्त बसपार्क भित्र रहेको अटोवर्कसपलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि  बसपार्क देखि दक्षिण पश्चिम तर्फको वडा नं. ६ र ९ मा पर्ने पातुखोलाको किनारको खालि सामुदायीक बन भित्रको जग्गामा स्थानान्तरण गरी ब्यस्थापन गर्न तुलसीपुर अटो भिलेजको निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।  

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र ब्यवस्थित बस्ती बिकास गर्ने अभिप्रायले यस उपमहानगरपालिका भित्रको सार्बजनिक,सामुदायिक,ऐलानी,प्रति जग्गाको लगत संकलन गर्ने साथै यस उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्रका सुकुम्बासी ,भूमिहिन,बिपन्न,अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्याङ्क तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  संकलन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पर्यटन सम्भावना बोकेको वडा नं. १९को छिल्लीकोटको बिकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यस भन्दा अघि नै प्याराग्लाडिङ्गको समेत परिक्षण उडान सम्पन्न भईसको स्थानमा केवुलकारको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउन निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बनस्पति उद्यान निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र बनस्पति बिभागलाई अनुरोध गर्ने 
निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ८ 
संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो बिकास लक्ष्य र नेपाल सरकारको सो प्रतिको प्रतिबद्धतालाई यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दीगोबिकास लक्ष्य प्राप्तीका लागि स्थानीय कार्ययोजना निर्माण गर्न तपसिल बमोजिमको बिज्ञहरुको एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरियो । 

तपसिल
१. उप प्रमुख श्री माया शर्मा                संयोजक
२. डा. रेणुराज भण्डाण्डारी                    सदस्य
३. श्री धु्रब मजगैया                        सदस्य
४. डा.चिरन्जीबि रेग्मी                     सदस्य
५.श्री लक्ष्ममण रेग्मी(रा.ब. क्याम्पस प्रमसख)        सदस्य 
६.श्री माधव अधिकारी(जनता संस्कृत क्याम्पस प्रमख)      सदस्य
७.श्री नहकुल केसी(निर्देशक गरिवी निवारण कोष)    सदस्य
८.श्री जोगराज गिरी(अध्यक्ष पारिवारीक नीजिबन)        सदस्य
९.श्री शोभाकर साप्कोटा(अध्यक्ष बनमहासंघ दाङ्ग)         सदस्य
१०.श्री लुमा ंिसह                        सदस्य
११.श्री धनिराम चौधरी                    सदस्य
१२.डा. मधुमालति खत्री                    सदस्य
१३.डा. सर्भे शर्मा                        सदस्य
१४.श्री बिमल रिजाल                    सदस्य
१५.श्री बिकिरण गौतम                    सदस्य
१६.श्री बिष्णु केसी                        सदस्य
१७.श्री सबिन प्रियासन(अध्यक्ष पत्रकार महांघ)        सदस्य
१८.श्री दुर्गालाल केसी(पत्रकार)                सदस्य
१९.श्री प्रेम नेपाली                        सदस्य
२०.डा. गोकर्ण दाहाल                    सदस्य
२१.श्री सुरेन्द्र जिसी(प्राचार्य)                    सदस्य
२२.श्री प्रकाश शर्मा(एनप्याप्सन)                सदस्य
२३.श्री बिष्णु देबकोटा(अध्यक्ष्ँ रा.अ. अस्पताल)        सदस्य
२४.श्री टिकाराम रेग्मी(संयोजक नागरिक समाज)        सदस्य
२५.श्री बिके हमाल                        सदस्य
२६.श्री अर्जुन गिरी(अकोर्याप)                सदस्य
२७.श्री मनोज बस्नेत                        सदस्य
२८.श्री शशि शर्मा मजगैया                    सदस्य
२९.श्री मनोज बस्न्यात                    सदस्य
३०.श्री श्रीधर मजगैया                    सदस्य
३१.डा लोकराज पराजुली                    सदस्य
३२ श्री तिलक न्यौपाने                    सदस्य
३३.डा. नरेश डागी                        सदस्य
३४.श्री माधव अधिकारी                    सदस्य
३५.श्री टिकाराम रिजाल                    सदस्य
३६.श्री सनत आचार्य                        सदस्य
३७.श्री धनिराम चौधरी                    सदस्य
३८.श्री भाष्करराज गौतम                    सदस्य सचिव    
साथै आवश्यक्तानुसार सदस्य थप गर्ने अधिकार नगरप्रमुखलाई प्रदान गरियो । 

निर्णय नं. ९
यस उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र क्रियासिल सहकारी संस्थाहरुको बिकास र बिस्तारका लागि आवश्यक सहकारी नीति निर्माण गर्न निम्नानुसारका उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो । 
१.श्री देवराज बिश्वकर्मा            संयोजक
२.श्री सुरेन्द्र खडका                सदस्य
३.श्री शेशुराम भण्डारी            सदस्य
४.श्री शुक्रराज भण्डारी            सदस्य
५. श्री रमा आचार्य                सदस्य
६.श्री देवा बस्नेत                सदस्य
७.श्री पदम केसी                सदस्य
८.श्री दिपक कुमाल                 सदस्य
९.श्री ललित घर्ती                सदस्य सचिव

निर्णय नं. १०
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समृद्ध,ब्यवस्थित, हरियालीका रुपमा बिकास गर्नका लागि ल्ध्भ् क्ष्त् ख्भलतगचभ ऋयचउयचबतष्यल९ल्क्ष्त्ख्० नेपा कार्यालय काठमाण्डौलाई अनुरोध गरी स्मार्ट सिटी योजना बनाउन संझौता गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ११.
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका खोला तथा नदीहरुबाट नदिजन्य पदार्थ ढुङ्गा,गिट्टि,बालुवा,रोडा आदि उत्खनन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन,२०७४को दफा ११को उपदफा २ (घ) ६ बमोजिम    नदिजन्य पदार्थको कर उपमहानगरपालिका आफैले संकलन गर्ने र चालु आ.ब.को हाल सम्म जिल्ला समन्वय समितिले संकलन गरेको यस उपमहानगरपालिकाका क्षेत्र भित्रको नदिजन्य पदार्थको संकलित सबै रकम जिल्ला समन्वय समितिबाट माग गर्ने  र जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्कामा लगाएको बिवरण माग गरी सो सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन  अनुसार सहयोग  गर्न अनुरोध गर्ने । 

निर्णय नं. १२

यस उपमहानगरपालिकाले प्रदान गर्दै आएको सुत्केरी भत्ताको मापदण्डमा ३५ दिन भित्र जन्मदर्ता गरेको भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सुत्केरीको अवस्था तथा वडा कार्यालयको ब्यस्तताका कारण ३५ दिन भित्र कार्यपालिकामा पेश हुन नसकेमा वडा कार्यालयको सिफारिस प्राप्त भए सोको हद म्याद २(दुई) महिना कायम गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. १३
तपसिल बमोजिमका संघ संस्था तथा ब्यक्तिहरुलाई तपसिल बमोजिमको बिनियोजन शिर्षकबाट आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरियो । 
क)क्रिकेट एशोसिएसन अफ दाङ्ग  ः          रु ५००००।(पचासहजार) खेलकुद
ख)बृद्धसेवा समिति जेष्ठ नागरिक समाज ः     रु ५००००।(पचासहजार)    जेष्ठनागरिक
ग)राप्ती अञ्चल स्तरिय पर्यटन प्रवद्र्धन समिति ः रु १०००००।(एकलाख) पर्यटन प्रबद्र्धन
घ) वडा नं. ७का क्यान्सर पिडित संझना रानामगर लाई रु ३००००।(तीसहजार) आर्थिक सहयोग
ङ) वडा नं. ८ कृष्ण मन्दिर टोलको बिद्युतपोल हटाउन ः उपभोक्ताले २५ प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी  रु ७५००००।(पचहत्तर हजारमात्र) बिद्युत ह्युमपाई आदि शिर्षक
च) वडा नं. १९ का जय बहादुर सुनारलाई रु ः २५०००।(पच्चीस हजार) आर्थिक सहयोग 
छ) राप्ती शान्ति उद्यान पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ः १५००००।(एकलाख पचासहजार मात्र)

निर्णय नं. १४
यस उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री माया शर्माकी ममता मयी आमा यमुना गौतम तथा ब्यापारी दिपक सुवेदी र जनक चौधरीको मिति २०७४।७।१६ गते ग्यास बिस्फोट भई चोटपटक लागेकोले उहाहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ निवासी शिक्षाबिद डा.घनश्याम डागीको असमायीक दुखद निधन प्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तपत परिवार जनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्ने निर्णय गरियो ।         

मिति २०७४।९।७ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १५औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा दर्ता श्रेष्ता रहेको  हाल् तरकारी मण्डी रहेको स्थानमा आधुनिक सपिङ कम्प्लेस निर्माणका लागि आवश्यक ऋण सहयोग माग गर्न नगर बिकास कोषमा अनुरोध गर्ने ।   

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नाममा दर्ता श्रेष्ता रहेको  नगर बिकास कोषको ऋण सहयोगमा निर्माण भईरहेको ःबकतभच एबिल अनुसारको आधुनिक बसपार्कको पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न हुन गईहेकोले बांकी काम गूरुयोजना अनुसार सम्पन्न गर्न ऋण सहयोगको लागि नगर बिकास कोषमा अनुरोध गर्ने ।  
 
निर्णय नं. ३ .
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको संचार कार्यबिधि, २०७४ लाई पारित गर्ने । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको बसपार्कलाई आधुनिक बसपार्कको रुपमा निर्माण भई रहेको र उक्त बसपार्क भित्र रहेको अटोवर्कसपलाई ब्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नका लागि  बसपार्क देखि दक्षिण पश्चिम तर्फको वडा नं. ६ र ९ मा पर्ने पातुखोलाको किनारको खाली जग्गामा स्थानान्तरण गरी ब्यस्थापन गर्न  ल.ई. तयार गरी  कार्यान्वयनको लागि अघि बढाउने ।

निर्णय नं. ५
 नगरबिकास कोष काठमाडांैको ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट निर्माणाधिन बसपार्क पुर्बाधार तथा सपिङ्ग स्टलको काम भईरहेकोमा टर्मिनल बिल्डिङ्ग र सपिङ्ग स्टलका केही आईटमहरु छुटहुन गएको र परिमाण पनि बढन गएकाले सुपरभिजन सन्सल्टेन्ट ईआरएमसिले पेश गरेको भेरिएसन अर्डर (ख्इच्(ण्ज्ञ) रकम रु.३३,६३,६५०.६५(तेत्तिस लाख त्रिसठ्ठी हजार छ सय पचास र पैसा पैसठ्ठी मात्र )  र ९ख्इच् (ण्द्द० रकम रु. ११,१३,५६९.३६(एघार लाख तेह्र हजार पा“चसय उनान्साठी र पैसा छत्तीस मात्र )   स्वीकृत गरी रकम मागका लागि नगर बिकास कोषमा पठाउने । 

निर्णय नं. ६
तुलसीपुरमा मेट्रोकलेज संचालनका लागि तपसिल बमोजिमको एक कलेज सञ्चालन समिति गठन गर्ने ।
तपसिल
नगरप्रमुख श्री घनश्याम पाण्डे                अध्यक्ष
उपप्रमुख   श्री माया शर्मा                    उपाध्यक्ष
वडाअध्यक्ष वडा नंं १२ श्री सूर्यबहादुर डागी        सदस्य
वडाअध्यक्ष वडा नंं १० श्री कुमार लामीछाने        सदस्य
वडाअध्यक्ष वडा नंं ११ श्री चित्रबहादुर वली        सदस्य
वडाअध्यक्ष वडा नंं ६ श्री नवराज लामीछाने        सदस्य
कार्यपालिका सदस्य श्री देवराज बिश्वकर्मा            सदस्य
डा.धु्रव गौतम                            सदस्य
श्री दिपेन्द्र भण्डारी                        सदस्य
श्री भिष्म केसी                        सदस्य
श्री टिका बहादुर जिसी                    सदस्य
श्री भागवत पौडेल(प्र.अ., मा.बि. सेन्टर)            सदस्य
श्री शंभु रेग्मी (बि.ब्य.स.अध्यक्ष) पशुपति मा.बि.        सदस्य
श्री भाष्करराज गौतम    (उपसचिव शिक्षा)        सदस्य सचिव

निर्णय नं. ७
आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा सञ्चालन भई सम्पन्न भएका तपसिल बमोजिमका योजनाहरुको निर्माण कार्य गर्दा रकम नपुग भएकोले निम्नानुसारका योजनाहरुलाई आ.ब. २०७४÷०७५ को अधुरो योजनाको भुक्तानी शिर्षकमा  बिनियोजित रकमबाट निम्नानुसारको रकम उपलब्ध गराउने ।

क) बजार क्षेत्रभित्रका कालोपत्रे सडक मर्मत ः रु ११०००००। (एघार लाख मात्र) 
ख) उद्योग बाणिज्य संघ देखि दक्षिण तर्फ जाने सडकको रु ः १५००००। (एकलाख पचासहजार मात्र) 
ग) नयाबसपार्क दक्षिण तर्फ रहेको सडक कालोपत्रे रु ः १५००००। (एकलाख पचासहजार मात्र) 

निर्णय नं. ८
मिति २०७४।६।१४ बिभिन्न सवारी साधनहरु खरिद  सम्बन्धी बोलपत्र आवहनको सूचना बमोमिज पर्न आएका बोलपत्रहरुको मिति २०७४।७।२१ गते गठित बोलपत्र मुल्याङ्कन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन बमोजिम तपसिल बमोजिमको बोलपत्रहरु स्वीकृत  गरी खरिद प्रकृया अघि बढाउने ।  

तपसिल
सि.न.    बोलपत्रदाताको नाम    कबोल गरेको न्युन अंक    ठेक्का नं.    गाडीको मोडल    कैफियत
१    भ्बकतभचल ब्नभलअष्भक एखत।ीतम।, प्बतजmबलमग    ५७,००,०००।००    ०७४÷७५÷न्÷१    त्ष्उउभच 
भ्ष्अजभच त्भचचब द्दछन्ढक्    
२    क्ष्उचबमष् तचबमष्लन एखत। ीतम, प्बतजmबलमग    ५८,६५,०००।००    ०७४÷७५÷न्÷२    ज्बचम त्यउ व्भभउ
त्ब्त्ब् क्तचयmभ ख्ह् द्धध्म्    
३    द्य।क्। त्चबअतयचक क्गउउष्भिचक, द्यगतधब    ि६८,४२,०००।००    ०७४÷७५÷न्÷३    द्यबअप ज्यभ ीयबमभचल्भध ज्यििबलम     द्य।क्। त्चबअतयचक क्गउउष्भिचक, द्यगतधब िर द्यगममजब एयधभच भ्भिअतचय क्थकतझ, द्यगतधब िले कबोल गरेको अंक समान भएको र त्भअजलष्अब िक्उभअषष्अबतष्यल मा पनि सामान्य फरक भएकाले द्य।क्। त्चबअतयचक क्गउउष्भिचक, द्यगतधब िले पेश गरेको  द्यबअप ज्यभ ीयबमभचल्भध ज्यििबलम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
४    ँयचअभ ऋयलकतचगअतष्यल ७ ब्ककयअष्बतभक, प्बतजmबलमग    ३५,८५,०००।००    ०७४÷७५÷न्÷४    त्भलमयm च्यििभच
ऋब्क्भ् ठछद्द    
५    क्ष्उचबमष् तचबमष्लन एखत। ीतम, प्बतजmबलमग    ८३,९५,०४०।००    ०७४÷७५÷न्÷५    ब्mदगबिलअभ 
त्ब्त्ब्    
६    क्ष्उचबमष् तचबमष्लन एखत। ीतम, प्बतजmबलमग    ३४,९५,०००।००    ०७४÷७५÷न्÷६    ऋयचउकभ ख्भजष्अभि
त्ब्त्ब् ध्ष्लनभच द्यक्क्ष्क्ष्क्ष्    ल.ई. भन्दा बढि रकम कबोल गरेकाले अस्वीकृत गरि पुनः टेन्डर गर्ने
७    द्यगममजब एयधभच भ्भिअतचय क्थकतझ, द्यगतधब    ि३२,६५,७००।००    ०७४÷७५÷न्÷७    त्चबअतयच
ब्ऋभ् म्क्ष्टछटछ    

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर उपमहानरपालिकाको क्षेत्र बिस्तार भई बिभिन्नसेवाहरुको अभिबृद्धि गर्नु पर्ने देखिएकै सन्दर्भमा खडेरीको समयमा बिभिन्न सार्बजनिक संस्था तथा बिभिन्न प्रयोजनका लागि पानीको आपुर्ति उपमहानगरपालिकाबाटै गर्नु पर्ने भएकोले उक्त पानी आपुर्तिका वातावरण तथा सरसफाई शिर्षकबाट लागि २ (दुई) वटा पानी ट्याङ्ककर बनाउने । 

निर्णय नं. १०
तुलसीपुर उपमहानगपालिका वडा नं. १ मा रहेको माबि भ्युडहर सुनपुरलाई राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता संचालका लागि खेलकुद बिकास क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटबाट रु १५००००।(एकलाख पचासहजार मात्र) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. ११
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मेयरकप सञ्चालनका लागि शिक्षा शाखालाई आवश्यक कार्यबिधि निर्माण गर्न जिम्मेवारी प्रदान गर्ने  ।  

निर्णय नं. १२
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जेष्ठ नागरिकहरुलाई न्यानोकपडा उपलब्ध गराउने नीतिमै ब्यवस्था भएबमोजिम एक जेष्ठ नागरिकलाई तपसिल बमोजिमका कपडा उपलब्ध गराउने  ।
१) बल्याङकेट      १ थान
२) कम्मल           १ थान
३) सल           १ थान 
४) टोपी           १ थान

निर्णय नं. १३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पर्यटन सम्भावना बोकेको वडा नं. १९को छिल्लीकोटको बिकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि यस भन्दा अघि नै प्याराग्लाडिङ्गको समेत परीक्षण उडान सम्पन्न भईसको स्थानमा केवुलकारको सम्भाब्यता अध्ययनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने । 

निर्णय नं. १४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा रहेको निबृत्त राष्ट्रसेवक समाजको भवन निर्माणका लागि जेष्ठ नागरिक शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट रु १५००००।(एकलाख पचासहजार मात्र) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. १५
तपसिल बमोजिमका ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुलाई देहाय बमोजिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

क) वडा नंं १७ बस्ने यमुना गौतम(ग्यास पडकिएर निधन आर्थिक सहयोग माग) ः रु.२५ हजार
ख) ,,       बस्ने दिपक सुवेदी (आर्थिक सहयोग) रु.२५ हजार
ग)  ,,       जनक चौधरी   ( (आर्थिक सहयोग) रु. २५ हजार
घ) दाङ्ग जिल्ला खेलकुद बिकास समितिलाई कराते खेलका लागि खेलकुद बिकास शिर्षकबाट  रु ३५०००। (पैतिस हजार मात्र )
ङ)  वडा नं. १७ बस्ने औंसी थरुनी( क्यान्सर पिडित)  ः रु.२५ हजार
च) शान्तीनगर गाउपालीका बस्ने सर्बजित डागी(क्यान्सर पिडित) ः रु.२५ हजार 
छ)वडा नं. ४ बस्ने सुरज नेपाली(क्यान्सर पिडित) ः रु.२५ हजार
झ)वडा नं. १४ का लोकराज गिरी (आर्थिक सहयोग आगलागि)  रु.२५ हजार
ञ) वडा नं. ५ बस्ने निर्मला सार्की ( क्यान्सर) ः रु.२५ हजार
ठ) पिमकुमारी चन्द वडा नं. ११ मृगौला पिडित(आर्थिक सहयोग) ः रु.१५ हजार
ड)वडा नं. ४ बस्ने ः शोभा नेपाली(क्यान्सर पिडित) ,, ः रु.२५ हजार ।
ढ) गंगाराम नगाल वडा नं. १८ मृगौलो पिडित(आर्थिक सहयोग)  रु.१५ हजार
ण)शुसिला न्यौपाने वडा नं. १० म्यानेन्जाईटिस(आर्थिक सहयोग)  ःरु. ३० हजार 
त) चेरिया चौधरी वडा नं. २ (क्यान्सर पिडित) रु. २५ हजार 
थ)  वडा नं. १२ का स्व. बिनोद चौधरी(म्यादी प्रहरी) ः रु २५हजार
द) वडा नं. २ को भिम बहादुर कंवर योगी  (आगलागि) रु. २५ हजार)
ध)  क्याम्पसका लागि बिनियोति बजेट शिर्षकबाट राप्ती बबई क्याम्पसलाई  रु. २० लाख  र जनता बिद्यापिठ बिजौरीलाई रु.१० लाख मात्र ।

नि.नं. १६
मिति २०७४।८।२१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्बाचनमा बिजयी हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय सांसदहरुलाई यो बैठक  हार्दिक बधाईका साथै पूर्णकार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दछ  । 

निर्णय नं. १७ 
यस उपमहानगरपालिकाका वडा नंं. ६ का वडाअध्यक्ष तथा प्राकृतीक श्रोत ब्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री नवराज लामीछानेकी ममतामयी आमा डोमाकुमारी लामीछानेको ८८ बर्षको उमेरमा भएको असमायीक दुखद निधन प्रति यो बैठक श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछ ।

 मिति २०७४।९।१६ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १६औं बैठक

निर्णय नं. १
राप्तीको ब्यापारिक केन्द्र तुलसीपुरमा बिगत देखि बन्द रहेको हवाईसेवालाई संचालनमा ल्याई दाङ्ग र आसपासका जिल्लाहरुमा हवाईसेवा प्रदान गर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र दाङ्गलाई प्रादेशिक राजधानीको समेत केन्द्रको पुर्बाधार निर्माण गर्नका लागि समिट एयर प्रालि संग हवाईसेवा संचालनका लागि संझौता गर्ने । 

निर्णय नं.२ 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहल कदमीमा तुलसीपुरमा हवाईजहाज सञ्चालमा ल्याउने प्रयोजनार्थ आवश्यक  ईन्धन डिपोको ब्यवस्थापन गर्न र सोको लागि कम्तीमा १० (दश) कठ्ठा जग्गासमेतको २(दुई) हप्ता भित्र ब्यवस्थापन गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्न निम्नानुसारको ईन्धनडिपो जग्गा ब्यवस्थापन उपसमितिको गठन गर्ने निर्णय गरियो । 
क) श्री सूर्यबहादुर डागी (वडाअध्यक्ष वडा नं. १२)        संयोजक
ख) श्री कुमार लामीछाने (वडाअध्यक्ष वडा नं. १०)        सदस्य
ग) श्री नवराज लामीछाने (वडाअध्यक्ष वडा नं. ६)        सदस्य
घ) श्री टोपबहादुर केसी  (वडाअध्यक्ष वडा नं. ७)        सदस्य
ङ) श्री घनश्याम ढकाल  (वडाअध्यक्ष वडा नं. ९)        सदस्य
च) श्री अमर नेपाली     (कार्यपालिका सदस्य)            सदस्य
छ) श्री बीरु रावत     (अध्यक्ष्ँ तुलसीपुर उ.बा.संघ)        सदस्य
ज) श्री यज्ञबहादुर केसी(अध्यक्ष तुलसीपुर नगरबिकास समिति)    सदस्य
झ) श्री पवनकुमार योगी(ईन्जीनियर)              सदस्य सचिव

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५मा बिभिन्न वडामा सञ्चालित योजनाहरुको सबै वडाका वडाअध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुबाट बिस्तृत जानकारी प्राप्त भयो । सञ्चालित योजनाहरुका सन्दर्भमा प्राप्त समस्याहरुको क्रमागत रुपमा निरुपण गर्ने ।

निर्णय नं. ४
संघिय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको च.नं. २६ मिति २०७४।९।१४को सूचना प्रबिधि अधिकृतको सम्बन्धमा निम्नानुसारको छनोट तथा समिति गठन गर्ने ।
क) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत        संयोजक
ख) भास्करराज गौतम            सदस्य
ग) आ.ई.टी बिज्ञ                सदस्य

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा सञ्चालन हुने लक्षितबर्ग अन्तरगर्त बिनियोजित बजेटलाई ब्यवस्थीत तथा पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्नका लागि लक्षितबर्ग बिशेष कार्यबिधि २०७४ निर्माण गर्नका लागि निम्नानुसारको एक उप समिति गठन गर्ने ।
क) श्री बेदबहादुर केसी (वडा अध्यक्ष वडा नं. ८)         संयोजक
ख) श्री चित्रबहादुर वली (वडा अध्यक्ष वडा नं. ११)        सदस्य
ग) श्री चित्रा मल्ल    (कार्यपालिका सदस्य)            सदस्य
घ) श्री डिला परियार  (कार्यपालिका सदस्य)            सदस्य
ङ) श्री दिपक कुमाल      (कार्यपालिका सदस्य)            सदस्य

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्न आएका उजुरी तथा गुनासाहरुको न्यायीक निरुपणका लागि मेलमिलाव कर्ताको सूचि तयार गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने ।

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बिभिन्न वडाहरुमा संचालित योजनाहरुलाई ब्यवस्थित तथा सरल र सहज बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वडा स्तरीय योजना निर्माण उपसमिति गठन गर्ने ।
क)डम्बर बहादुर न्यौपाने         संयोजक
ख)बीरन्द्रकुमार शाह            सदस्य
ग) शान्तापुन मगर            सदस्य
घ) जानका रेग्मी            सदस्य
ङ) अमर नेपाली            सदस्य

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्ररहेका खोलानालाहरुबाट गिट्टि,बालुवा,ढुङ्गाा तथा नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउदा सडक निर्माण लगायतका कामहरुमा बाधापुगेकोले सोको उचित ब्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्नका लागि निम्नानुसारको एक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरियो । 
क) श्री भुपबहादुर केसी        संयोजक
ख) श्री राजु आचार्य            सदस्य
ग) श्री थलराज पुरी            सदस्य
घ) श्री रामबहादुर योगी        सदस्य
ङ)) श्री शुसिला बुढाथोकी        सदस्य

निर्णय नं. ९
यस उपमहानगरपालिकामा बिगतमा गएको बाढि पहिरोबाट धेरै क्षेती भएकोले सोको मुल्याङ्कन गरी तत्काल रकम उपलब्ध गराउनलागि बन मन्त्रालय  लगाएत सम्बन्धीत निकायमा अनुरोध गर्ने ।

निर्णय नं. १०
आदिबासी थारुहरुको महानपर्ब माघीलाई भब्य र सभ्य बनाई उल्लाहमय तरिकाले मनाउनका लागि निम्नानुसारको माघिमिलन कार्यक्रम ब्यवस्थापन उप समिति गठन गर्ने  । र उक्त कार्यक्रमका लागि रु ३०००००।(तीनलाख मात्र) उपलब्ध गराउने । 
क) श्री लक्ष्मण चौधरी        संयोजक
ख) श्री प्रशुनारायण चौधरी        सदस्य
ग) श्री डिला नेपाली            सदस्य
घ) श्री बालकृष्ण राना        सदस्य
ङ) ) श्री शान्ता पुन            सदस्य

निर्णय नं. ११
संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको च.नं. २६ मिति २०७४।९।१४ को प्राप्त पत्रको बुदा नं. ४ बमोजिम यस उपमहानगरपालिकामा बिगतमा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरुको म्याद समाप्त भएको र सोको ब्यवस्थापनका लागि सोहि प्रकृतीको बजेट तथा परियोजना प्राप्त भएमा निजहरुलाई कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन गरी राख्ने गरी निजहरुले आजसम्म गरेको कामको प्रशंसा गर्दै धन्यबाद दिने ।

 मिति २०७४।१०।११ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १७औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगबासीलाई प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अभिप्रायले नेपाल सरकारद्धारा प्रदान गरिएको शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ को अश्वारामा स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्ने । 

निर्णय नं.२ 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०७४।८।२६ गते गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक  र राप्ती समाचार राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा साझाबजार टोलबिकास संस्थामा निर्माण भएको ब्यापारीक स्टलहरु भाडामा दिने सम्बन्धमा प्रकाशित सुचना अनुसार २०७४।९।११ गते खोलिएका मुचुल्का अनुसार मुल्याङ्कन समितिको सिफारिसको आधारमा  तपसिल बमोजिमका बढि अंक कबोल गरि सम्पूर्ण कागजात पुरा भएकालाई कोठा उपलब्ध गराउने ।
तपसिल
क) लिल बहादुर वली    कोठा नं. ७(सत्र) कबोल अंक ः रु  ९७०३। (नौ हजार सात सय तीन मात्र)
ख) मंगल प्रसाद गुप्ता    कोठा नं. ६(छ)   कबोल अंक ः रु ७८००। (सातहजार आठसय मात्र)
ग) दुर्गा बहादुर केसी        कोठा नं. ९(नौ)  कबोल अंक ः रु ७७५६।५६(सातहजार सातसय छपन्न र पैसा छपन्न मात्र)
अन्य सबै कोठाको सम्बन्धमा ५ नं. वडाका वडा अध्यक्ष श्री बीरेन्द्र कुमार शाहको संयोजकत्वमा तपसिल बमोजिमको समितिले निर्णय गरे बमोजिम गर्ने ।
तपसिल
क)  श्री बीरेन्द्र कुमार शाह     वडा अध्यक्ष वडा नं. ५     संयोजक        
ख)  श्री नवराज लामीछाने     वडा अध्यक्ष वडा नं. ५    सदस्य            
ग)  श्री घनश्याम ढकाल    वडा अध्यक्ष वडा नं. ५    सदस्य    
घ)  श्री माधव वली         संयोजक लेखा समिति    सदस्य    
ङ)  श्री ललित बहादुर घर्ती  बरिष्ठ बित्तिय अधिकृत    सदस्य सचिव

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आ.ब. २०७४÷०७५को प्रथम नगरसभाद्धारा पारित बिपन्न परिवारलाई खरको छाना बिस्थापित गरी टिनको छाना उपलब्ध गराउने निर्णय तथा सो सम्बन्धमा पारित निर्देशिका बमोजिम जस्तापाता खरिदका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गरी टेण्डर आव्हन गर्ने ।

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका भित्रका संचालन भई रकम अभावका कारण भुक्तानी दिनु पर्ने र नया“ तथा अति आवश्यक योजना योजनाहरुको थप बिवरण संकलन गर्न सबै वडा अध्यक्षहरुलाई जिम्मेवारी दिने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै गतिबिधिहरुलाई न्यायिक तथा बिधि र प्रकृया सम्मत ढंगले  संचालन गरी नगरबासीलाई सरल,सहज तथा पारदर्शी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका स्थानीय ऐन÷कानुन निर्माण गर्न बिद्येयक समितिलाई जिम्मवारी दिने । 

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ठूला यान्त्रिक सवारी साधनहरुको भाडादर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७४।४।२३ गते बसेको पांचौ  कार्यपालिका बैठकबाट गठित वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष्ँ श्री लक्ष्मण भण्डारी संयोजक रहेको पूर्बाधार बिकास मितिमा वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष श्री सूर्यबहादुर डागी र वडा नं. १० का वडा अध्यक्ष श्री कुमार लामीछानेलाई थप गरी ५ सदस्यीय भाडादर निर्धारण समिति गठन गर्ने ।

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा अधिवेशन(हिउदे) बैठक सम्बत २०७४ फाल्गुन १२ गते देखि बस्ने । 

निर्णय नं. ८
 मिति २०७४।७।१७ गते प्रकाशित ठेक्का नं. २०७४÷०७५÷न्÷८ त्चगअप ःयगलतभम  न्बचदभन ऋयmउबअतयच को मुल्याङ्कन समितिबाट  मुल्याङ्कन समितिबाट मुल्याङ्कन भई सिफारिस समेत भएकोले ःबउ भ्लतचभउचभलभगचक एखत।ीतम। प्बतजmबलमग ले कबोल गरेको  अंक रु ४१,५००००। स्वीकृत गरी संझौताको लागि अगाडी बढाउने निर्णय गरियो । 

मिति २०७४।१०।१७ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १८औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत रहेको बिद्यालयकोहरुको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन कार्यबिधि,२०७४ स्वीकृत गर्ने । 

निर्णय नं.२ 
यस क्षेत्रको खेलकुदको बिकास,बिस्तार, संरक्षण र संबद्र्धन गर्नका लागि तुलसीपुरमा मेयरकप खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्ने र सोको लागि तपसिल बमोजिमको खेलकुद प्रतियोगिता ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।

तपसिल
क) श्री अमर नेपाली        कार्यपालिका सदस्य        संयोजक
ख) श्री कुमार लामीछाने    वडाअध्यक्ष वडा नं. १०    सदस्य
ग) श्री राजु आचार्य        वडाअध्यक्ष वडा नं. २    सदस्य
घ) श्री दिपक कुमाल        कार्यपालिका सदस्य        सदस्य
ङ) श्री जानका रेग्मी        कार्यपालिका सदस्य        सदस्य
च) जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको अधयक्ष वा 
 निजले तोकेको प्रतिनिधि १ जना पदेन सदस्य ।
छ) खेलकुद पत्रकार संघको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य १ जना । 

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कृषि तथा पशुबिकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा पर्न आएका निवेदन उपर यस उपमहानगरपालिकाको अर्थ समितिको बैठक बसि सोको निर्णय गर्ने ।

निर्णय नं. ४
सन  २०१८ ःबचअज २७ देखि ३० सम्म ताईवानमा संचालन हुन गैरहेको क्mबचत ऋष्तथ सम्मेलनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री घनश्याम पाण्डेज्यूको नेतृत्वमा बातावरण तथा बिपत ब्यवस्थापन समितिका संयोजक श्री नवराज लामीछाने र वडा नं. ७ का वडाअध्यक्ष श्री टोपबहादुर केसीलाई सहभागि हुन पठाउने । साथै पत्रकार र तुलमसीपुर उद्योग बाणिज्य संघ संग समन्वय गरी स्वयंले खर्च ब्यहोर्ने गरी १÷१ जना नगरप्रमुखले मनोनयन गर्ने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पर्न आएका नागरिकको उजुरी तथा गुनासाहरुको न्यायीक तवरले सम्पादन गर्न नेपालको संबिधानको धारा २१७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ बमोजिम तपसिल बमोजिमको न्यायिक समिति आगामी नगरसभाबाट अनमोदन हुने गरी  गठन गर्ने ।
तपसिल
क) श्री माया आचार्य         उपप्रमुख            संयोजक
ख) श्री जानका रेग्मी        कार्यपालिका सदस्य        सदस्य
ग) श्री यमुना परिया        नगरसभा सदस्य        सदस्य

निर्णय नं. ६
जिल्ला  प्राबिधिक कार्यालय दाङ्गको च.नं. ३०७ मिति २०७४।९।६ को प्राप्त पत्रानुसार तपसिल बमोजिमका झोलङ्गे पुलहरुमा ल.ई.को ६प्रतिशत रकम नगद सहभागिता गर्ने । 
तपसिल
क्र.स.    खोलाको नाम    पुलको नाम    ठेगाना    ६प्रतिशतले न.पा.ले ब्यहोर्ने रकम
१    बाख्रेखोला    बाख्रेघाट ट्रस पुल    तु.पु.उ.म.न.पा. ३    १४९८२६।६४
२    गहतेखोला    गहतेखोला ट्रस पुल    तु.पु.उ.म.न.पा. ९    १४९३५९।६९
३    डाङडुगे खोला    डाङ्गडुगेघाट ट्रस पुल    तु.पु.उ.म.न.पा. ४    १०३४३४।०८
४    क्वाङखोला    क्वाङघाट ट्रस पुल    तु.पु.उ.म.न.पा.  ११    १४७८२५।
५    पातुखोला    पुशपतिनगरघाट ट्रस पुल    तु.पु.उ.म.न.पा.    १५८७७३।५०

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको अटो भिलेजको मापदण्ड समेत तोकी सोको कार्यबिधि,निर्देशिका तयार गर्ने र अटोभिलेजको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समेत गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको अटोभिलेज ब्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।
तपसिल
१) श्री घनश्याम ढकाल     वडाअध्यक्ष वडा नं. ९        संयोजक
२) श्री बीरेन्द्र शाह        वडाअध्यक्ष वडा नं. ५        सदस्य
३) श्रीनवराज लामीछाने    वडाअध्यक्ष वडा नं.  ६        सदस्य
४) श्री बेद बहादुर केसी    वडाअध्यक्ष वडा नं. ८        सदस्य
५) श्री कुमार लामीछाने    वडाअध्यक्ष वडा नं. १०          सदस्य

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र जनस्वास्य प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकास बिस्तार गर्ने हेतुले मध्यपश्चिम आयुर्बेद अस्पताल बिजौरीको ट्रस भवन तथा जस्तापाताका लागि रु.६०००००।(छलाख) र अञ्चल आयुर्बेद अस्पताल तुलसीपुरको भौतिक पुर्बाधार निर्माणका लागि रु. ४०००००(चारलाख) रकम आ.ब. २०७४÷०७५ को स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तरगतको बजेटबाट उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर क्षेत्रमा रहेका बिभिन्न ख्रिष्टियनहरुको लागि कब्रिस्थान÷दाहसंस्कारको जग्गा ब्यवस्थापन गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आ.ब. २०७४÷०७५ को बिनियोजन बजेट बक्तब्यको दफा ४६ बाट उपलब्ध गराउने गरी धार्मिक संरक्षण शिर्षकबाट रु.५०००००।(पाचलाख मात्र) उपलब्ध गराउने ।

 निर्णय नं. १०
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको लक्षित बर्ग बिशेष कार्यबिधि २०७४ स्वीकृत गरी कार्यान्वय गर्ने  । 

निर्णय नं. ११
यस ५ नं. प्रदेशका सबै नगर नेपाल नगरपालिका संघको ५ नं. प्रदेश स्तरीय भेलो मिति २०७४।१०।२३ गते तुलसीपुर स्थित होटल एकान्तमा हुने बैठकलाई भब्यताका साथ सम्पन्न गर्ने ।

निर्णय नं. १२
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पुर्बाधार बिकास समितिकोले तयार गरेको तपसिल बमोजिमको यान्त्रीक भाडादर कायम गरी सोको ब्यवस्थापनका लागि कार्यबिधि तयार गर्न पुर्बाधार समितिलाई जिम्मेवारी दिने ।

निर्णय नं. १३
चालु आबका लागि बिभिन्न वडाहरुबाट बिभिन्न प्रकारका योजनाहरुको माग भएकोले सोको गहन अध्ययन बिष्लेषण गरी निर्णयार्थ आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्न जिम्मेवारी  पुर्बाधरा समितिलाई प्रदान गर्ने । 
तपसिल 
क. डोजर(जेसीबि) सेवाशुल्क इन्धन बाहेक प्रति घन्टा रु । ७००(सातसय)
डोजर(जेसीबि) ईन्धन हालेर प्रतिघण्टा रु.१५००।(एकहजार पांचसय)
ड्राईभर भत्ता प्रतिघन्टा रु १००।(एकसय)
हेल्पर भत्ता  रु ५०।(रु पचास मात्र)
ख.
    टिप्पर भाडा ईन्धन बाहेक प्रतिदिन रु.४५००।(चार हजार पांचसयमात्र)
    डाइभर भत्ता प्रतिदिन रु १५००।(एकहजार पाचसय मात्र)
    हेल्पर भत्ता प्रतिदिन रु ५०।(रु पचास मात्र)
ग.
    रोलर भाडा प्रतिदिन रु ६०००।(छहजार मात्र)
    डाईभर भत्ता प्रतिदिन रु १५००।(एक हजार पाचसय मात्र)
    हेल्पर भत्ता प्रतिदिन रु ५००।(पाच सय मात्र)
घ.
    टेक्टर भाडा प्रतिदिन तेल नहालेर रु .१८००।(एकहजार आठसय मात्र)
    डाईभर भत्ता प्रतिदिन रु १०००। (एकहजार मात्र)
    हेल्पर भत्ता प्रतिदिन       रु ५००।(पाचसय मात्र)
ङ.
    पानी टयाङकर प्रतिदिन रु ६००। (छ सय) तेल नहालेर ।
सबै साधनमा काम भएको अवस्थामा सम्बन्धीत ब्यक्ति वा ठेकेदारले भत्ता ब्यहोर्ने । 

निर्णय नं. १४
तुलमसीपुर उपमहानगरपालिका ९ नं. वडा कार्यालयको  मिति २०७४।९।२४ गतेको निर्णय नं. १ बमोजिम आ.ब. २०७४÷०७५ को बिनियोजित रकमबाट अगरबत्ति बनाउने र मुडा बनाउने शिर्षकको रकम सिलाईकटाई तालिममा रकमान्तर गर्ने । 

मिति २०७४।१०।२१ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः १९औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत रहेका ठूला मेसिनरी साधनहरुको सुब्यवस्थित संचालन तथा ब्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको यान्त्रिक सवारी साधन सञ्चालन  सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४ स्वीकृत गर्ने ।  

निर्णय न. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिभिन्न वडाहरुमा बिकास निर्माण बिशेषत ः सडक निर्माणमा  नदिजन्य पदार्थको आवश्यक पर्ने भएकोले सोको लागि सम्बन्धीत निकाय संग समन्वय गरी सोको समाधानका लागि नगरकार्यपालिका बैठकबाट वडा नं. १६ का वडा अध्यक्ष श्री भुपबहादुर केसीको संयोजकत्वमा नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन समिति  गठन भएकोले सो समितिले कुन खोला तथा नदिमा के कति नदिजन्य पदार्थ रहेको छ ? के कति उत्खनन गर्न सकिन्छ प्राबिधिक टोली सहित स्थलगत अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदनमा आधारीत भई नदिजन्य पदार्थ उत्खननका लागि वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष तथा पुर्बाधार समितिका संयोजक श्री लक्ष्मण भण्डारीको संयोजकत्वमा एक प्रतिवेन तयारी समिति बनाई  कार्यबिधि निर्माण गरी  कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने । 

निर्णय नं.३
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगतका विविध बिषयहरुको ब्यवस्थित तथा पारदर्शी तथा न्यायिक तवरले संचालन तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि तपसिल बमोजिमको  कार्यपालिका सदस्यहरुको संयोजकत्वमा कानुन निर्माण समिति गठन गर्ने । साथै नगरसभा सदस्यहरु मध्यबाट संयोजकले ४ जना सदस्य थप गर्ने । प्रमुखको परामर्शमा बिज्ञहरु सम्बन्धीत समितिले आमन्त्रण गर्ने । 
तपसिल
१) नगर प्रहरी                    उपप्रमुख            श्री माया शर्मा
२) सहकारी                    वडाअध्यक्ष वडा नं. ७     श्री टोपबहादुर केसी
३) एफ एम संचालन                    वडाअध्यक्ष वडा नं. १२    श्री सूर्य बहादुर डागी
४)स्थानीय स्तरका बिकास आयोजना     वडाअध्यक्ष वडा नं. ३     श्री बीरबहादुर बिक
५)स्थानीय कर दस्तुर                वडाअध्यक्ष वडा नं. १८    श्री माधव वली 
६) स्थानीय सेवा                कार्यपालिका सदस्य        श्री डिला परियार
७)स्थानीय तथ्याङ्क अभिलेख            वडाअध्यक्ष वडा नं. ९    श्री घनश्याम ढकाल
८) आधारभूत माद्यामिक शिक्षा        कार्यपालिका सदस्य        श्रीदेवराज बिश्वकर्मा
९)आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई    वडाअध्यक्ष वडा नं. ११    श्री चित्रबहादुर वली
१०) बातावरण संरक्षण तथा जैबिक विविधता वडाअध्यक्ष वडा नं. ६    श्रीनवराज लामीछाने
११) स्थानीय सडक,कृषि सडक,ग्रामिण सडक कार्यपालिका सदस्य    श्रीशुसिला बुढाथोकी
१२) गाउनगर सभा,मेलमिलाव मध्यस्थता  कार्यपालिका सदस्य        श्री जानका रेग्मी
१३)जग्गाधनि प्रमाणपुर्जा बितरण        वडाअध्यक्ष वडा नं. १०    श्री कुमार लामीछाने
१४)कृषि तथा पशुपालन             वडाअध्यक्ष वडा नं. १४   श्रीप्रशुनारायण चौधरी
१५)जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग,असहाय        वडाअध्यक्ष वडा नं. १९    श्री रामबहादुर यागी
१६) बेरोजगार,तथ्याङ्क संकलन        वडाअध्यक्ष वडा नं.         श्री लक्ष्मण चौधरी
१७) यातायात सेवा                कार्यपालिका सदस्य        श्री दिपक कुमाल
१८) कृषि प्रसार, सिचाई            वडाअध्यक्ष वडा नं. १७    श्री थलराज पुरी
१९) खानेपानी                    वडाअध्यक्ष वडा नं. १    श्री लक्ष्मण भण्डारी
२०) बिपत ब्यवस्थापन            वडाअध्यक्ष वडा नं. १३    श्रीडम्बर न्यौपाने 
२१)जलाधार,बनजंगल,खानेपानी        नगरप्रमुख            श्री घनश्याम पाण्डे
२२)भाषा,संस्कृती,ललितकला            कार्यपालिका सदस्य        श्री शान्ता बुढाथोकी
२३) खेलकुद पत्रपत्रिका            कार्यपालिका सदस्य        श्री दिपक कुमाल
२४) जनस्वास्थ्य संचालन            वडाअध्यक्ष वडा नं. २    श्री राजु आचार्य
२५) बिद्युत,खानेपानी,सिचाई            कार्यपालिका सदस्य         श्री अमर नेपाली
२६) सेवा,शुल्क,रोयल्टी,पर्यटन शुल्क    वडाअध्यक्ष वडा नं. ८    श्री बेदबहादुर केसी
२७) बनजंगल,पशुपंक्षी,जैबिक विविधता    नगरप्रमुख            श्री घनश्याम पाण्डे
२८) सामाजिक सुरक्षा            वडाअध्यक्ष वडा नं. १०    श्री कुमार लामीछाने
२९) घटना दर्ता                वडाअध्यक्ष वडा नं. ८    श्री बेदबहादुर केसी
३०) सुकुम्बासी ब्यवस्थापन            वडाअध्यक्ष वडा नं. ५    श्री बीरेन्द्र शाह
३१) पुरातत्व सम्बन्धी            कार्यपालिका सदस्य        श्री देवराज बिक
३२) प्राकृतिक श्रोत बाडफाड        वडाअध्यक्ष वडा नं. १६    श्री भुपबहादुर केसी
३३) यातायात ब्यवस्था अनुमति        वडाअध्यक्ष वडा नं. ४    श्री बालकृष्ण राना
३४) भूमि ब्यवस्थापन            कार्यपालिका सदस्य        श्री चित्रा मल्ल
३५) संचार सेवा                वडाअध्यक्ष वडा नं. १२    श्री सूर्यबहादुर डागी

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक समृद्धिका लागि नगरकार्यपालिका द्धारा आर्थिक तथा उद्यम बिकास योजना निर्माण गर्ने । सोको अनुगमन र समन्वय  आर्थिक बिकास समितिले गर्ने ।

निर्णय नं. ४
यस उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय अभिबृद्धि गर्ने हेतुले स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने घरेलु उद्योग दर्ताको आवश्यक्ता तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले समेत स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अनुमति प्रदान भएकोले सोको सम्बन्धमा यथार्थ जानकारीका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धीत मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका गरिव तथा बिपन्न परिवारलाई घरेलु तथा लघुउद्यम कार्यक्रम संचालन गरी आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि नगर स्तरीय उद्यम बिकास योजना निर्माणका लागि  दाङ्ग घरेलु उद्योग कार्यालय÷लघुउद्यम कार्यक्रमलाई अनुरोध गर्ने   ।

निर्णय नं. ६ 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिका बैठकले वडा १५ का वडा अध्यक्ष श्री लक्ष्मण चौधरीको संयोजकत्वमा गठित माघि मिलन कार्यक्रम ब्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन बमोजम सो शिर्षकमा बिनियोजित ३०००००। (तीनलाख) रकम अपुग भएकोले रु. ७००००। (सत्तरी हजार मात्र) थप गर्ने  ।
निर्णय नं. ७
छाडागाईगोरु ब्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने टिनको छाना सहितकोगोठ निर्माणका लागि तुलसीपुर ६ मा रहेको गाई संरक्षण केन्द्रलाई रु १८७२८३। (एकलाख सतासी हजार दुईसय त्रियासी) रकम भुक्तानी दिने  ।

मिति २०७४।१०।२१ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २१औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यबिधि २०७४ संशोधन गर्ने  ।

निर्णय नं.२
नेपाल सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा निर्बाचित हुनु भएकोमा माननीय केपि शर्मा वलीलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकाना ब्यक्त गर्दै माननीय केन्द्रिय सरकारका मन्त्रीहरु लाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ब्यक्त गर्ने,साथै प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा निर्बाचित हुनु भएकोमा ः
१) माननीय मुख्य मन्त्री शेयरधन राई        प्रदेश नं.     १
२) माननीय मुख्य मन्त्री लालबाबु रावत        प्रदेश नं.     २
३) माननीय मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेल        प्रदेश नं.     ३
४) माननीय मुख्य मन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङ्ग    प्रदेश नं.     ४
५) माननीय मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेल        प्रदेश नं.     ५
६) माननीय मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही    प्रदेश नं.     ६
७) माननीय मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट        प्रदेश नं.     ७
लगायत प्रदेशका सबै माननीय मन्त्रीज्यू हरुलाई सफल कार्यकालको शुभकाना सहित हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्ने । 

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको बिद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरी शैशिक बिकास गर्ने हेतुले आयोजित बृहद शिक्षाशालाको खर्च रु ३,२२,७१०।(तीनलाख बाईसहजार सातसय दश) अनमोदन गर्दै सोमा समावेश नभएको प्रशिक्षकको सुबिधा,आवास र यातायातको खर्च समेत भुक्तानी दिने  । 

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पारित गरे ऐन, कानुन लगाएतका बिषयमा नागरिकलाई जानकारी दिने अभिप्रायले तुलसीपत्र नामक स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गर्ने र सोको लागि तपसिलको समिति गठन गर्ने ।
क) श्री सूर्यबहादुर डागी        प्रबक्ता                संयोजक
ख) श्री झरेन्द्र कुमार खरेल        सूचना अधिकारी        सदस्य
ग) श्री बसन्त बिवस आचार्य    प्रेश संयोजक            सदस्य

निर्णय नं. ५
माघिमिलन कार्यक्रमा भएको तपसिल बमोजिमको खर्च भुक्तानी दिने ।
क) एकता टोलबिकास संस्था तुलसीपुर ७    रु.४८३००।(अठचालिस हजार तीनसय मात्र)
ख) भुयार थान निर्माण समिति तुलसीपुर ७ रु ४९६९०(उनान्चास हजार छ सय नब्बे मात्र) 

निर्णय नं. ६
मिति २०७४।११।१२ गते हुने भनि निर्णय भएको दोश्रो नगरसभा बिशेष कारणबस हाललाई अर्को सूचना नहुदा सम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरियो । 

मिति २०७४।११।२२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २२औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्धारा आयोजित मिति २०७४।११।२३–२५ सम्म १२ नंं वडाको बबई नदि किनारमा सम्पन्न हुन गईरहेको प्रथम मेयरकप बीच भलिबल प्रतियोगितालाई सहज,सलर,भब्य तथा ब्यवस्थित रुपले सम्पन्न गर्न समितिलाई निर्देशन प्रदान गर्ने र सबैका क्षेत्रबाट पहल गर्ने । 

निर्णय नं.२
मिति २०७४।११।२४ ९ःबचअज० १०८ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशलाई भब्यरुपले मनाउन उपप्रमुख श्री माया आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्यहरु सबै सदस्य रहने र अन्य सदस्य समितिले मनोनययन गर्ने तथा उक्त दिवशको राष्ट्रिय नाराका अतिरिक्त उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट हामी भन्छौं महिला पहिला,आशनमा,शासनमा भाषणमा भन्ने नारा तय गरी महिला हिंसा न्यूनिकरणमा सरोकारवालाहरुको भूमिका बिषयमा अन्तरकृया कार्यक्रम गर्ने । 

निर्णय नं. ३
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५का आयोजनाहरुका सन्दर्भमा पूर्बाधार समितिमा माग भएका तथा कार्यप्रगति पुर्बाधार समितिले मिति २०७४।११।२७ गते सम्म बिवरण तयार गरी कार्यपालिमा पेश गर्ने । 

निर्णय नं. ४
स्थानीय सरकार संचालनका सन्दर्भमा आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण प्रकृयालाई निर्णय भएको मितिले १५ दिन भित्र मस्यौदा तयार गरी कार्यपालिमा समक्ष पेश गर्न सबै समितिलाई निर्देशन प्रदान गर्ने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरबासीहरुलाई सर्बसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि निम्न वडामा निम्न स्वास्थ संस्थाहरु स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्ने ।
क) शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ः वडा नं. २ र १८
ख) बाहिरी खोप केन्द्र   ः वडा नं. ७ पर्सेनी र  वडा  १२ को हरिपौरीमा ।

मिति २०७४।११।२७ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २३औं बैठक

निर्णय नं. १
क)तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को योजनाहरुलाई मिति २०७४ चैत्र १५ तगे भित्र सबै १९ वटै वडामा अनिवार्य संझौता गरी कार्यान्वयन प्रकृयामा लैजाने । कारणवस योजना संझौता हुन नसकेमा साना तथा टुक्रे योजनाहरुको संयोजन गरी  कार्यान्वयन गर्ने । 
ख) वडा नंं १,२,३,४,१३ र १९ नं. वडाका ग्रामिण बस्तीमाहरुमा लागत सहभागिताको अंक १५ प्रतिशत र अन्य वडामा लागत सहभागिता अंक २५ प्रतिशत गरी यस बर्ष ४० प्रतिशत नगद सहभागिता रहेका योजनाहरुलाई यहि चैत्र १५ गते सम्ममा संझौता गर्ने । 

निर्णय नं. २
क)प्रथम नगरसभाबाट उपमहानगरपालिकाको दिर्घकालिन तथा आवधिक योजना निर्माण गर्ने र  बजेटको बुदा नं. १ कार्यान्वयनका लागि निम्नानुसारको समिति गठन गरी  कार्य गर्ने ः
नगर प्रमुख                 संयोजक
उपप्रमुख                उप संयोजक
डिला परियार                सदस्य    
६ वटा समितिका सदस्यहरु     सदस्य
रमेश अधिकारी            सदस्य
नगरप्रमुखले मनोनित गरेका थप     ५ जना बिज्ञ सदस्यहरु
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत        सदस्य सचिव

ख) असुरक्षित खरको छानो भएका घरहरुलाई टिनको छानो लगाई सुरक्षित घर निर्माणका लागि यस सम्बन्धी कार्यबिधि अनुसार  छनोट गरी  कार्य गर्ने प्राबिधिक वडा कार्यालय र कार्यबिधि अनुसारको समितिले आगामि १५ दिन भित्र प्रत्येक वडामा कम्तिमा २०÷२० जना सेवाग्राहि छनोट गरी कार्य अगाडि बढाउने ।
ग)नगरसभाको बजेट शिर्षक ३ बमोजिम  खर्च गर्ने गरी यहि २०७४ चैत्र ७ गते अन्तराष्ट्रिय जातीय बिभेद उन्मुलन दिवश भब्यताका साथ मनाउने साथै प्रत्येक वडाबाट छनोट गरी अन्तरजातीय बिवाह गर्ने जोडिलाई सम्मान गर्ने  सोको ब्यवस्थापन,तयारी र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि  निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने ।
देबराज बिक        संयोजक
लक्ष्मण चौधरी    सदस्य
प्रशुनारायण चौधरी    सदस्य
बालकृष्ण राना    सदस्य
डिला परिया        सदस्य
शान्ता पनु         सदस्य
टोपबहादुर डागी    सदस्य सचिव

घ) तुलसीपुर उपमहानगपालिकाको पर्यटन गुरु योजना तयार गर्न र तुलसीपुर घुम्नजाउ अभियार सफल बनाउन निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने ः
नगरप्रमुख                        संयोजक
उपप्रमुख                        उप संयोजक
कुमार लामीछाने                    सदस्य
टोप बहादुर डागी                    सदस्य
रामबहादुर योगी                    सदस्य
बीरबहादुर बिक                    सदस्य
बालकृष्ण राना                    सदस्य
जानकार रेग्मी                        सदस्य
तुलसीपुर उबासंघ अध्यक्ष वा प्रतिनिधि         सदस्य    
बिजौरी उबासंघ  अध्यक्ष वा प्रतिनिधि        सदस्य
अध्यक्ष रा.अ. बस ब्यवसायी समिति         सदस्य
अषिताभ लामीछाने                    सदस्य
अध्यक्ष वा प्रतिनिधि तुलसीपुर होटल ब्यवसायी समिति सदस्य
नगरप्रमुखले मनोनय गरेको ५ जना         सदस्यहरु
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत                 सदस्य सचिव    

ङ) तुलसीपुर घुम्नजाऔं अभियानलाई सफल बनाउन निम्नानुसारका पुर्बाधार बिकास र मेला संचालन गर्ने ।
१)राप्ती शान्ति उद्यानमा सानो चिडियाखाना(ःष्लष् श्यय) संचालन र पुष्प बाटिका निर्माण रु १००००००।(दशलाखा मात्र)
२)दंगिशरण थारु संग्रालय निर्माण र संचालनका लागि रु.१००००००(दशलाख मात्रं)
३) अश्वारा भ्यूटावर निर्माण रु ७०००००।(सात लाख मात्र)
४)छिल्लीकोटमा पर्यटन बिकासका पुर्बाधार बिकास रु ३०००००।(तीनलाख मात्र)
५)चमेरे गुफा महोत्सव रु १०००००।(एकलाख मात्र)
६)छिल्लीकोट महोत्सव रु १०००००।(एकलाख)
७)थर्काेट महोत्सव    रु १०००००।(एकलाख मात्र)
८)बटोलपुर, कपुरकोट छिल्लीकोट,मुलकोट र दंगिशरण थारु संग्रालयमा घरबास(ज्यmभ क्तबथ) संचालनका लागि रु ५०००००। (पाचलाख मात्र)
९) ख्ष्कष्त त्गकिष्उगच वेयभसाईट  र एप्सका लागि रु ७०००००।(सातलाख मात्र)
१०)पर्यटन गुरुयोजना निर्माण रु ५०००००।(पाचलाख मात्र) 
च) माबि सेन्टरमा प्राबिधिक बिषयमा अध्ययन गर्ने प्रत्येक वार्डबाट १÷१ जना दलित परिवारका छात्राहरुलाई आउने नया शैक्षिक सत्र देखि यस आ.ब.का लागि ३ महिनाको जम्मा रु ८५५००।(पचासीहजार पाचसय मात्र) बिनियोजित बजेटको शिर्षक नं ७ बाट उपलब्ध गराउने ।

छ) त्भबअज ायच  ल्भउब िसंग सहकार्य गरी बिज्ञान,गणित र अंग्रेजि बिषयमा पठनपाठनका लागि शिक्षकहरुका लागि बैशाख,जेष्ठ र आषाढ सम्मको पारिश्रमिक सुबिधा र सो कार्यक्रम संचालनका लागि ८०००००।(आठलाख मात्र) बजेट शिर्षक नं. ७ बाट खर्च गर्ने ।

ज) शारिरिक अपाङ्ग,बहिरा,सुस्तमनस्थिति भएका बालबालिकाहरुलाई यस उपमहानगरपालिका भित्र पठनपाठन गराउने सम्बन्धीत वार्ड र बिद्यालयको सिफारिसमा प्रति बिद्यार्थी प्रति बर्ष रु ४०००।का दरले २०० जनालाई छात्रबृत्ति रु ८०००००।(आठलाख प्रदान गर्ने । साथै अपाङ्गगता परिचय पत्र र जन्मदता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।  

झ) कक्षा ११ र १२ मा नियमित अध्ययन गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित,द्धन्दपिडित,चौधरी र सिमान्तकृत बर्गका छात्राहरुका लागि प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धीत बिद्यालय र वडाको सिफारिसमा प्रति बिद्यार्थी प्रति बर्ष ७०००।(सातहजार मात्र) का दरले ५० जना छात्रालाई जम्मा रु ३५००००।(तीनलाख पचास हजार मात्र)  उपलब्ध गराउने । साथै जन्मदता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ ।

ञ) स्नातक तहमा नियमित अध्ययन गर्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दलित,द्धन्दपिडित,चौधरी र सिमान्तकृत बर्गका छात्राहरुका लागि प्राथमिकताका आधारमा १० जना छात्रा लाई १५०००। का दरले १५००००।(एकलाख पचासहजार मात्र) उपलब्ध गराउने । साथै जन्मदर्ता प्रमाण पत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ ।

ट) पि एच डि  अध्ययन गर्ने दलित छात्रा÷छात्र मध्यबाट २ जना लाई ५० हजारका दरले रु १०००००।(एकलाख मात्र) उपलब्ध गराउने । 

ठ)तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मापदण्ड बमोजिम केन्द्रबिन्दुबाट १५+६ मिटर  भित्रि चक्रपथको भित्रि खण्ड राजापुर–गणेशपुर राप्ती शान्ति उद्यान –रक्षाचौर खण्ड र राप्ती शान्ति उद्यान देखि सल्यान सडक(कम्तीमा १२ मिटर चौडाई +२.२ मिटर फुटपाथ) सडक निर्माण गर्न रु १ करोडको लगानीमा क्रमागत रुपमा क्रमागत रुपमा संचालन गर्ने ।  

ड)तुलसीपुर स्थित बिमानस्थल सञ्चालनका क्रममा खटिएका नानीमैया वली र श्रीधर साहुलाई बिमान संचालन भएको दिन देखि लागू हुने गरी मासिक रुपमा रु १२०००(बाह्रहजार मात्र) र १००००।(दशहजार मात्र) पारिश्रमीक उपलब्ध गराई अर्को ब्यवस्था नभए सम्ममा सेवा सम्बन्धीत कार्यक्रम बजेटबाट खर्च गर्ने  ।
ढ) स्वच्छ पानी स्वच्छ जिन्दगानी कार्यक्रम अन्तरगत निम्नानुसारका खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने ।
    हलवार खानेपानी आयोजना  रु १००००००।(दशलाख मात्र)
    जनज्योती माबि तुईरनियापुर खापाका लागि रु ३५००००।(तीनलाख पचासहजार मात्र)
    छिल्लीकोट लिफ्ट खानेपानी रु ७०००००।(सातलाख)
    अमृतपुर खापा आयोजना रु १००००००(दशलाख मात्र)
    टरिगाउ खापा आयोजना रु १००००००।(दशलाख मात्र)
    नयाबसपार्क खापा आयोजना रु १००००००।(दशलाख मात्र)
ण)तुलसीपुर उपमहानगरापालिकाको भू उपयोग नीति बनाउन निम्नानुसारका समिति गठन गर्ने ः
नगर प्रमुख        संयोजक
उप प्रमुख        उप संयोजक
थलराज पुरी        सदस्य
शान्ता पुन        सदस्य
उपप्रमुखबाट मनोनित बिज्ञ ३ जना सदस्य
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत    सदस्य सचिव

त) बृहत्तर उद्यमशाला आयोजना  गर्ने र सोको ब्यवस्थापनको जिम्मा आर्थिक समितिलाई दिने निर्णय गरियो ।
थ)मेयरकप खेलकुद प्रतियोगिता अन्तरगत फुटबल,भलिबल,क्रिकेट,टेबुलटेनिस र ब्याटमेन्टीन  प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र सोको लागि रु १५०००००।(पन्ध्रलाख मात्र) बिनियोजन गर्ने । 
द) क्mबचत ऋष्तथ क्ष्लअगदबतयल ऋभलतभच स्थापना गरी क्mबचत ऋष्तथ योजना तर्जुमा गर्नु निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने ः
नगरप्रमुख            संयोजक
उपप्रमुख            उप संयोजक
नबराज लामीछाने        सदस्य
टोपबहादुर केसी        सदस्य
सूर्य बहादुर डागी        सदस्य
प्रमुखले मनोनित गरेका बिज्ञ ३ जना सदस्य
क्ष्ऋत् इााष्अभच वा तोकिएको ब्यक्ति सदस्य सचिव
ध)तुलसीपुर साहित्य तथा कला महोत्सवको  आयोजना गर्न देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्ने ः
उपप्रमुख             संयोजक
देवबराज बिक            सदस्य
सूर्यबहादुर डागी        सदस्य
सुशिला बुढाथोकी        सदस्य
बीरेन्द्र शाह            सदस्य
बसन्त बिवश आचार्य     सदस्य सचिव

न) बहीरा भाषा तालिम संचालन गर्न राप्ती बहिरा संघ संग समन्वय गर्ने र सोको लागि रु ३०००००।(तीनलाख मात्र) उपलब्ध गराउने ।
प) तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एचयाष्भि तयार  गर्न निम्नानुसारको समिति गठन गर्ने ः
नगरप्रमुख             संयोजक
उपप्रमुख            उपसंयोजक
नबराज लामीछाने        सदस्य
प्रशुनारायण चौधरी        सदस्य
चित्रा मल्ल            सदस्य
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत    सदस्य सचिव

फ) नवदुर्गा साबउस  ९ लाई बिभिन्न जातका बिरुवाहरुको उत्पादन गर्नका लागि रु १५००००।(एकलाख पचास हजार)  ,सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालको समन्वयमा बन उद्यम बिकास सम्बन्धी सम्बन्धी सम्भाब्यता अध्ययन गर्न रु ३०००००।(तीन लाख) र पारीवारीक नीजिबन बिकास सम्बन्धी अध्ययन गर्न पारिवारी निजि बन नेपाल(ब्ँँइख्) रु ३०००००।(तीन लाख) अनुदान पदान गर्ने । 

ब)हेलो मेयर टोलफ्रि सेवालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागि प्रेश संयोजक बसन्त बिवस आचार्य र सामाजिक परिचालकहरु गायत्रा पोख्रेल,लिना शर्मा र शोभा गौतम लाई जिम्मेवारी दिने । सामाजिक परिचालक लाई मासिक रु १२०००।(बाह्रहजार मात्र) पारिश्रमीक सम्बन्धीत कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराउने । 
भ)स्थानीय कानुन सम्बन्धी अन्य उपमहानगरपालिका,नगरपालिका र गाउपालिकामा अध्ययन अवलोकन  र नमुना कानुन संकलन गर्नको लागि अवलोकन भ्रमणमा बिद्येयक समिति र कानुनी सल्लाहकारहश्र पठाउने र सोको लागि आवश्यक खर्च ब्यहोर्ने । 

म)महिला पहिला वेयभ साईट र एप्स निर्माण गर्न र सामाजिक संजालमा प्रचार गर्न रु ७०००००।(सातलाख मात्र) बिनियोजन गर्ने ।

य) महिला सुरक्षा गृह ९क्बाभ ज्यगकभ० सञ्चालन र निर्माणका लागि रु २५०००००।(पच्चीसलाख रुपैया मात्र) बिनियोजन गर्ने र महिला सुरक्षा गृह ब्यवस्थापन गर्नका लागि निम्नानुसार समिति गठन गर्ने ः
नगरप्रमुख            संरक्षक
युवा करारा            सदस्य
शुष्मा गिरी            सदस्य
सिता वली            सदस्य
रेखा शर्मा            सदस्य
मेयरले मनोनयर गरेको ३ जना सदस्य
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकृत वा प्रमुखले तोकेको ब्यक्ति ।

र) निम्नानुसारका शवदाह गृहलाई निम्नानुसार आर्थिक सहयोग गर्ने ः
१) वडा नं. १ को दमारगाले खोला घाटमा रु २०००००।(दुईलाख)
२) वडा नं. ३ को गहते त्रिबेणि रु २०००००।(दुईलाख)
३) वडा नं. ८ को गहते घाट  रु २०००००।(दुईलाख)
४) वडा नं. १९ को ग्वारखोलामा रु २०००००।(दुईलाख)
५) वडा नं. १७ चौवाखोला मसानघाट   रु २०००००।(दुईलाख)
६) वडा नं. १६ चौवाखोला रावतगाउ घाट रु २०००००।(दुईलाख मात्र) 

ल)बबई र कोट सभ्यताको अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव आवहन गर्ने । 
व) वडा नं. २,१२,१४ र १९ को वार्ड कार्यालय निर्माण कार्य गर्ने । सोको लागि रु २२०००००( बाईसलाख)का दरले रकम बिनियोजन गर्ने र  वडा नंं ९ को  कार्यालय मर्मत गर्न रु ७०००००(सात लाख) 
स) कार्यालयका सवारी साधनमा जिपिएस त्चबअपष्लन क्यातधबचभ निर्माण गरी जडान गर्न रु ३०००००(तीन लाख) बिनियोजन गर्ने । 
ष)सामुदायीक ई लाईबे्ररीको वेयभसाईट र एप्स निर्माणका लागि रु ७०००००।(सातलाख) बिनियोजन गर्ने ।
श)न्चयगउ क्mक सेवाका लागि क्यातधबचभ निर्माण गरी संचालन गर्न रु १५००००।(एकलाख पचासहजार मात्र) बिनियोजन गर्ने । 
ह) यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएका उपकरणहरु प्रयोग गरी पुर्बाधार बिकास गर्न फ्रयूल,यन्त्र,गाडि मर्मत, चालक पारिश्रमिक र अन्य आवश्यक खर्च गर्नका लागि पुर्बाधार बिकास कोष खडा गरी सो कोषमा रु ५००००००।(पचासलाख) रकम बिनियोजन गरी आगामि नगरसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने साथै नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा उप प्रमुख र भौतिक पुर्बाधार बिकास समितिका सदस्यहरु र सदस्य रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव  हुने गरी पुर्बाधार बिकास कोष परिचालन समिति गठन गरी आवश्यक कारवाही गर्ने । 
त्र) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मा बसपार्क निर्माण गर्दा त्यस बसोबास गरिरहेका श्री तेज बहादुर बिकको संररचना भत्काई अनेत्र जादा निजको कहि कतै एकधुर पनि जग्गा जमिन नभएको भनि सहयोग माग गरेकोले निजलाई जग्गा ब्यवस्थापन  गरी सुरक्षीत घर निर्माणका लागि रु २५०००।(पच्चीसहजार मात्र) खरको छाना बिस्थापीत गरी टिनको छाना लगाउने कार्यक्रमबाट उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ को छिल्लीकोट एउटा महत्वपूण पर्यटकिय आध्यात्मीक क्षेत्र भएको र सो क्षेत्र हुदै जाने दुधरास–छिल्लीकोट–होलेरी सडक खण्डले दाङ्ग–रोल्पा संगको ब्यापारीक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र गाउनगर अन्तर सम्बन्धको बिकास समेत गर्ने भएकोले दुधरास–छिल्लीकोट–होलेरी सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि डिभिजन सडक कार्यालय मार्फत सम्बन्धीत निकायमा अनुरोध गर्ने ।

निर्णय नं. ३
संघिय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको च.नं.४४ मिति २०७४।७।२२ को प्राप्त पत्र बमोजिम यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई जेष्ठनागरिक परिचय पत्र बितरण गर्ने सन्दर्भमा जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र बितरण निर्देशिका २०७४ बमोजिम सबै १९ वटै वडा कार्यालयहरुबाट सोको लगत तयार गरी केन्द्र कार्यालयको समाजकल्याण शाखामा पठाउने र समाजकल्याण शाखाले जेष्ठनागरिक परिचय पत्र तयार गरी सम्बन्धीत वडामा पठाई वडा कार्यालयबाटै बितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । 

निर्णय नं. ४
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत श्री धर्मराज वलीलाई २०७४।९।१७ देखि लागू हुने गरी सचिवालय ब्यवस्थापन खर्चबाट ना.सु. सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी निजबाट नगरप्रमुखको निजि सचिवालय ब्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा लिने । 
निर्णय नं. ५ 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला ब्यवस्थापनको कार्यमा प्रभावकारीता ल्याउनका लागि बिपत ब्यवस्थापन तथा बातावरण समितिका संयोजक श्री नवराज लामीछाने ज्यूको नेतृत्वमा सो क्षेत्रमा कृयासिल ब्यक्ति र संघसंस्थाका पदाधिकारी संलग्न एक टोलि अध्ययन अवलोक भ्रमणमा पठाउने र सोको खर्च उपमहानगरपालिकाले ब्यहोर्ने । 

निर्णय नं. ६
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ का लागि तारजाली,ह्यूमपाईप,र पोल खरिद सम्बन्धी टेण्डर स्वीकृत गरी सोमा माग भएका निवेद उपर पुर्बाधार समितिको सिफारिसमा उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ७
स्थानीय तहको प्रथम निर्बाचन पछि कार्यपालिका सदस्यहरु निर्बाचित भएको र निजहरु पनि वडा अध्यक्ष सरह दैनिक रुपमा कार्यालयको काममा खटिनु पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारले वडाअध्यक्षको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कार्यपालिका सदस्यहरुको छुट हुन गएकोले कार्यपालिका सदस्यहरुको समेत वडा अध्यक्ष सरह र वडा सदस्यहरुको समेत पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिने ५ नं. प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने । 

निर्णय नं.८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  नगर स्वास्थ्य प्रवद्र्धृन केन्द्रको ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ स्वीकृत गर्ने । 

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा वातावरण ब्यवस्थापन,फोहमैला ब्यवस्थापन तथा बजार ब्यवस्थापन लाई प्रभावकारी बनाउने सन्र्दभमा कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएकोले सोको ब्यवस्थापनका लागि नगर स्वयंसेवक भर्ना गरी परिचान गर्ने र सोको ब्यवस्थापनका लागि नगर स्वंयम सेवक परिचालन निर्देशिका २०७४ स्वीकृत गर्ने । 

निर्णय नं. १०
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने डिलबहादुर थापाको २०७४।७।२९ गते धानबालीमा आगलागि भएकोले सोको लागि राहत स्वरुप रु २५०००।(पच्चिस हजार मात्र) उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ११
तुलसीपुर –घोराही सडक खण्डको बिद्युत कार्यालय अगाडि बाट हात्तिखवा सम्मको सडक निर्माणाधिन अवस्थामा भएको र सो सडकमा धुलो उडि मानबीय स्वास्थ्यमा समेत गम्भिर असर परेको भनि ब्यापक जनगुनासो आएकोले सो धुलो नियन्त्रणका लागि यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले दैनिक रुपमा सडकमा टयाङकरबाट पानि हाल्ने । 

निर्णय नं. १२
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका द्धारा मिति २०७४।११।२३ देखि २५ गते सम्म सञ्चालित प्रथम मेयरकप खेलकुद अन्तरगत बीच भलिबल प्रतियोगिता र मिति २०७४।११।२४ गते सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशलाई भब्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख  अतिथि,अतिथिहरु,समितिका संयोजक लगाएतका पदाधिकारीहरु,पत्रकार,खेलप्रेमी,महिला तथा दर्शक सबैमा हार्दिक बधाई तथा धन्यबाद दिने ।

निर्णय नं. १३
दाङ्ग जिल्ला प्रतिनिधिसभा निर्बाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्बाचित माननीय सांसद कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको माननीय सभामुख जस्तो गरीमामय पदमा निर्बाचित हुनु भएकोमा उहांको पूर्ण कार्यकालको सफलका साथै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्ने । 

निर्णय नं. १४ निर्णय नं. को निर्णयानुसारको योजनाहरु २०७४ चैत्र १५ गते सम्ममा नगरसभाबाट भएका योजनाहरु संझौता हुन नसकेमा  उपरोक्त योजनाहरुमा  बिनियोजन गरिएको बजेटबाट  आगामी नगरसभाबाट अनमोदन गर्ने गरी अनुसूचि १ मा उल्लेख भएका योजना र बजेट छिटो कार्यान्वयन गर्ने र धेरै नगद तथा जनसहभागितामा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने योजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने गरी स्वीकृत गर्ने । 

अनुसूचि  १ 
सि.नं.    आयोजनाको नाम    वडा नं.    रकम
१    देबबहादुर केसीको  घरहुदै उत्तर पातु थारुगाउ जाने सडक कालोपत्रे सो नभए रिफ्रस सेन्टर देखि टिक्रापातु जाने सडक (४० प्रतिशत)    ७    ५००००००.००
२    दमारगाउले सिचाईकुलो पक्कि निर्माण(४० प्रतिशत सहभागिता)    ३    ५००००००.००
३    श्री सरस्वती चौतारा आधारभूत बिद्यालय शिक्षक दरबन्दी र भवन निर्माण(२५ प्रतिशत सहभागिता)    ९    ७०००००।
४    घुरालीटोल सिंचाई योजना(२५ प्रतिशत)    ११    ३०००००।
५    त्रिसिद्धेश्वरी मन्दिरम क्रियापुत्रि भवनमा ट्रस निर्माण(२५ प्रतिशत)    ६    २०००००।
६    हलवार खाद्रे बेत्रावती सुकीदह बाटोमा ग्राभेल    ४    गाडि तथा मेसिन उपलब्ध गराउने 
७    गौरी डाडा टोलमा कुवा निर्माण(लागत सहभागितामा)    १०    ५००००।
८    बेल्टाकुरा भुयारथान अन्तरगत ठूलो खलियान चौधरी बस्तीमा बाटो पराकिलो गर्ने    ११    गाडि तथा मेसिन उपलब्ध गराउने ।
९    साईपुरमा बाटो ग्राभेल    १६    गाडि उपलब्ध गराउने
१०    सामुदायीक बन उपभोक्ता महांसंघ नेपाल नारायणपुरको अधुरो भवन मर्मत    १७    ५०००००।
११    बैचपुर साईपुर सडकको लागि ग्राभेल    १६    गाडि उपलब्ध गराउने
१२    तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का बाटाहरुको ग्राभेल    १    गाडि उपलब्ध गराउने
१३    तुलसीपुर १२को दारेमष्ट मन्दिरमा टिन लगाउन    १२    ५००००।
१४    तुलसीपुर १७ जमेरा डिपबोरिङ्ग निर्माण    १७    १००००००.००
१५    तुलसीपुर ११ त्रिबेणी टोबिस लगाएतको बाटो ग्राभेल    ११    गाडि उपलब्ध गराउने
१६    तुलसीपुर २ स्थित भमके गनारी कुलोमा ह्युमपाईप    २    ह्युमपाईप दिने
१७    दीपेन्द्र माबि वडा नं. १७ मा शौचालय निर्माण    १७    १०००००।
१८    दीपेन्द्र माबि वडा नं. १७ मा    १७    तारजाली
१९    कृष्णमन्दिरमा अधुरो ट्रस्ट निर्माण    ८    ३०००००।
२०    वडा नं. १३ को अम्बापुर सडकमा     १३    तारजाली उपलब्ध गराउने
२१    बौद्ध गुम्बा मर्मत    ५    ३०००००।
२२    माथिल्लो बनहरी एक्लेसाल सुकिदह गहतेरामा    ४    बिद्युतपोल उपलब्ध गराउने
२३    ढकना टोलमा बाटो निर्माण    १३    गाडि उपलब्ध गराउने
२४    पशुपति शिबमन्दिर हरिपौरामा धर्मशाला निर्माण    १२    १०००००।
२५    पढढा चैलाहिमा    १०    ह्युमपाईप
२६    श्रीचौर देखि कचिला सम्म ग्वारखोला नियन्त्रण    १२    गाडि उपलब्ध गराउने
२७    मगर समुदायको धर्मबौद्ध मन्दिर    ४    ३०००००।
२८    माबि कालाखोलामा मा क्अष्भलअभ ीबद    ७    ३०००००।
२९    पैयाखोरिया देखि सातबास बाटो निर्माण(१५ प्रतिशत)    ३    २००००००।
३०    एकता हुदै ठुल्धारानेर पक्कि आरसिसि टोल (२५ प्रतिशत)    ३    २००००००।
३१    टुनापानी सिद्धेधारा बाटो निर्माण    ३    ३०००००।
३२    बाह्रमौजा देखि गोकुल्डाडा बाटो निर्माण    ३    २०००००।
३३    राम्रिधाकमा बाटो निर्माण    ३    ३०००००।
३४    लिशा कम्पनी देखि राप्ती शान्ति पार्क जाने बाटो कालोपत्रे    ७    ५००००००।
३५    राजापुर देखि राप्ती शान्ति उद्यान बाटो निर्माण    ७    ५००००००।
३६    मनिकापुर बाटो निर्माण    २    ५०००००।
३७    हाडिमे थानगाउ बाटो कालोपत्रे    १८    २००००००।
३८    श्रीकृष्ण टोल मा बाटो निर्माण    ६    १००००००।
३९    ईलाका प्रहरी कार्यालय जवान मेस क्वार्टर निर्माण    ५    ७०००००।
४०    सिस्नेरी कालामारे सिंचाईकुलो     ३    ५०००००।
४१    सडक बिस्तार तथा तथा ग्राभेल    १३    गाडि उपलब्ध गराउने
४२    खानेपानी पाईप खरिद जनचेतना टोल (टुनापानी)    ३    १५००००।
४३    पिउने पानीको धारा निर्माण वडा कार्यालय    ७    २५०००,
४४    खानेपानी टंकी निर्माण कपडा देबी टोल    १२    २०००००।
४५    रजौरा ताल संरक्षण     ६    ५०००००।
४६    प्राबि गौरीगाउ शिक्षकतलब     १०    १०००००।
४७    आनन्दनगर टोलमा स्याल्याप निर्माण    ७    २०००००।
४८    श्री गणेश साबउस पर्खाल निर्माण(राप्ती शान्तिी पार्कमा)    ७    ७००००।
४९    शिब मन्दिर निर्माण    ७    ७५०००।
५०    गहतेखोला चमि सिंचाईको बांध पक्कि निर्माण योजना    ८    ५०००००।
५१    ज्योतीश्वर शिब मन्दिर निर्माण तथा तारबार    १४    १०००००।
५२    दुधेना,टिकरी,चैलाहि कुलो मर्मत    ८ र १०    २५००००।
५३    महालक्ष्मी टोल टोपबहादुर वलीको घरदेखि उर्मिला डागीको घर सम्म ५० मिटर अधुरो पक्कि नाला तथा कालोपत्रे    ९    ६५००००।
५४    नेपाल रेडक्रस सोसाईटी तुलसीपुर शाखा भवन मर्मत    ५    १०००००।
५५    देबेन्द्र बस्नेतको घर देखि पुर्ब तर्फ नाजुरीया सोता नवलपुरमा        २०००००।
५६    सितलपुर चोकनेर ट्राफिक पोष्ट र आईल्याण्ड निर्माण        २०००००।
५७    शिब मन्दिर देखि तल बिकास नगरटोलमा बाटो खोल्ने        १०००००।
५८    श्रीनगर टोलमा कालोपत्रे (अधुरो) २५ प्रतिशत    ९    ३००००००।
५९    बोहोरा गाउ दाङ्गपानी खापा पाईप खरिद    ३    २०००००।
६०    गोबिन्द डागीको घरदेखि कमल गौतमको घर सम्म पक्कि नाला(४० र ६०)    ९    ५००००००।
६१    तुलसीपुर ६ मिलन महिला समुहको पक्कि नाला निर्माण    ६    १४००००।
६२    बिस्मुरे पिपले सिंचाई कुलो पक्की(अधुरो)    ३    ३०००००।
६३    गैरा जसपुर सिचाई कुलो    ११    २०००००।
६४    मनकामना टोल सुकौरा जानेबाटो कालोपत्रे        ल.ई गर्ने
६५    गाईडरबाट वडा कार्यालय जानेबाटो सगरमाथा टोलमा कल्भर्ट निर्माण    ६    ५०००००।
६६    तल्लो गाईडहर कुवा मर्मत    ६    ५००००।
६७    गोठुवा मन्दिर    १४    १५००००।
६८    करङ्गा मन्दिर    १४    १५००००।
७९    रामजानकी मन्दिर    ७    १५००००।
७०    जगदिश्वर शिब मन्दिर    १५    १०००००।
७१    मालमितेरी माबि भौतिक पुर्बाधार निर्माण    १४    २००००००।
७२    सुनबर्षा कुलो मर्मत    ८    २५००००।
७३    नाला मर्मत सरस्वती टोल    ६    १५००००।
७४    नेपाल पूर्बप्रहरी संगठनको भवन निर्माण    ६    २५००००।
७५    कन्जवार सिंचाईकुलो मर्मत    १५    ५०००००।
७६    मर्मत सम्भार माबि कालाखोला     ७    ५००००।
७७    शिब पशुपति टोल बेलुवा मन्दिर देखि माथि आरसिसि वाल    ९    ३०००००।

ररसमिति २०७४।११।२७ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २४औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा अधिबेशन मिति २०७४।१२।२३ गते देखि गर्ने । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा सञ्चालित शहिद स्मृती बिद्यालयको नक्सापास दस्तुर छुट गरीदिन माग भएकोले उक्त बिद्यलायलाई आगामी नगरसभाबाट अनमोदन हुने गरी नक्सापास दस्तुरमा छुट दिने ।

निर्णय नं. ३
मिति २०७४।१०।२३ गते तुलसीपुरमा सम्पन्न नेपाल नगरपालिका संघको राष्ट्रिय भेला तथा राष्ट्रिय सभा निर्बाचनमा माननीय सांसदहरुको स्वागतका लागि भएको खर्च रकम रु ४९९७०१।(चारलाख उनान्सय हजार सात सय एक मात्र) होटल माला घोराही, एकान्त होटल तुलसीपर र होटल माउन्ट भ्यू तुलसीपुरलाई नियमानुसार भुक्तानी दिने ।

निर्णय नं. ४
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यरत  कर्मचारीहरुको लागि स्वेईच्छिक अवकास (गोल्डेन हाण्सेक) कार्यबिधि पुन संशोधन गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री टोपेन्द्रबहादुर केसी ज्यूलाई जिम्मेवारी दिने । 

निर्णय नं. ५
साझाबजार टोलबिकास संस्थामा निर्माण भएको ब्यापारीक भवनमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट निर्माण गरिएको  २० वटा कोठा मध्ये ३ वटा कोठा मिति २०७४।८।२५ गतेको सूचना अनुसार भाडामा लगाउने निर्णय भएको तथा बाकी रहेका १७ वटा कोठा र क्लवले निर्माण गरेका २ वटा कोठा समेत यस उ.म.न.पा.ले आफ्रनो स्वामित्वमा लिने र कूल १९ वटा लाई पुन ः अर्को बढाबढको सूचना जारी गरी भाडामा लगाउने । तथा २०७४।७।२० गते पारित कार्यबिधिमा कोठा नं. १४ र १५ को भाडादर क्रमश ः ५०००।(पाचहजार) र ५५००(पाचहजार पाचसय मात्र) कायम भएकोमा सो दरलाई संशोधन गरी थप कोठा नं. २१ र २२ को भाडा दर ४०००।(चारहजार) कायम गरी आरक्षण कोटा खारेज गर्ने । 

निर्णय नं. ६
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु अमिन बिजय कुमार मण्डलले अनिवार्य अवकास लिदा अस्थायी सेवाअवधि गणनाको उपदान बापतको  रकम रु ५१५६४६।(पाचलाख पन्ध्रहजार छ सय छयालिस) र खरिदार  शेषमणि शर्मा लाई समेत निजले पाउने भुक्तानी दिने ।

निर्णय नं.  ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११मा सञ्चालित होजेरी तालिमका लागि थप रु १०००००।(एकलाख ) भुक्तानी दिने । 
निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ बाट सञ्चालन गर्ने गरी शबबाहनको ब्यवस्थापन तथा भन्सार छुटको समेत निर्णय गर्नको लागि जिल्ला जनस्वास्य कार्यालय दाङ्गमा अनुरोध गर्ने ।

निर्णय नं. ९
वडा नं. १५ स्थित कोट्यडाडाको संरक्षण गरी सोको ब्यवस्थापन गर्न नक्साङ्कन गर्ने जिम्मेवारी वडा नं. १५ लाई प्रदान गर्ने र सोमा लाग्ने खर्च      स उपमहानगरपालिकाले भुक्तानी दिने । 

निर्णय ं. १०
मिति २०७४।१२।१९  गते देखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ स्थित श्री बीरेन्द्र माबिमा संचालन हुने राष्ट्रपति रनिङ्गसिल्ड प्रतियोगिता ब्यवस्थापनका लागि खेलकुद शिर्षकमा बिनियोजनबाट रु २०००००।(दुईलाख मात्र) भुक्तानी दिने  ।

निर्णय नं. ११
निम्न योजनाहरुलाई निम्नानुसार रकम बिनियोजन गर्ने ः

क) तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं. १७ मानपुरमा बाडिपिडितको शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट रु ३६९६७६।(तीनलाख उनान्सहत्तरी हजार छ सय छेहत्तर मात्र) रकम भुक्तानि दिने ।
ख) तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा १५ स्थित सरैया सिचाई टंकी र पावरहाउस संचालनका लागि रु १८००००।(एकलाख असिहजार मात्र) भुक्तानी दिने । 
ग) मिति २०७४।११।२३ देखि २५ गते सम्म संचालित बीच भबिवल प्रतियोगिताको रु. ७५८५९०।(सातलाख अन्ठान्न हजार पाचसय नब्बे मात्र) भुक्तानी दिने । 

मिति २०७४।१२।१९ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २५औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा अधिबेशन मिति २०७४।१२।२१ गते देखि गर्ने । 

निर्णय नं. २
५३ औं अन्तराष्ट्रिय जातीय बिभेद दिवशको प्रतिवेदन अनमोदन गर्दै सोको खर्च भुक्तानी दिने । 
निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नीतिमा समावेश भएको खरकोछानो बिस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने कार्यका लागि पेश भएको कोटेशनमा सि.जि.आई.सिट(जस्ता पाता) खरिदका लागि भैरव निर्माण सेवा तुलसीपुर ७ को सबै भन्दा कम कबोल अंक भ्याट सहित रु ५९,३८,६०२।(उन्साठी लाख अठतिस हजार छ सय दुई मात्र)   लाई स्वीकृत गरी आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने । 
निर्णय नं. ४
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नंं ८ स्थित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ निवासी अभिशेक शाहद्धारा दानबापत प्राप्त जग्गाको सबै रजिष्टे«शन शुल्क यस उपमहानगरपालिकाले ब्यहोर्ने ।

निर्णय नं. ५
प्रजातन्त्रीक आन्दोलनको एक अथक योद्धा,बिकास प्रेमी ,पूर्ब गृहमन्त्री तथा नेपाली कांगे्रसका केन्दीय सदस्य खुमबहादुर खडकाको असमायीक दुखद निधन प्रति दु ःख प्रकट गर्दै हार्दिक श्राद्धान्जली  ब्यक्त गर्दै शोक सन्तपत परिवारमा समेबेदना प्रकट गर्ने 

निर्णय नं. ६
“घ” बर्गको लाईसन्स अनुमति सम्बन्धी कार्यबिधि २०७४,पारित गर्ने  ।

अनुसूचि १
(कार्यबिधिको दफा ७ को उपदफा(१) संग सम्बन्धीत)
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
दोश्रो नगरसभा
कार्यसूचि र समय तालिका
बैठक संख्या ः    १            बैठक स्थान ः तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघको सभाकक्ष्ँ
अध्यक्ष्ँता ः श्री घनश्याम पाण्डे

मिति    बैठक बस्ने समय    कार्यसूचि    कार्यसूचि प्रस्तुत कर्ता    कैफियत
२०७४।१२।२१    दिनको ११.०० बजे    शुभारम्भ ।    अध्यक्ष्ँ(नगर प्रमुख)    
२०७४।१२।२१    दिनको ११.३० बजे    ५ नं.प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलको बिशेष सम्बोधन ।         
२०७४।१२।२१    दिनको १.०० बजे    शंसोधित बजेट र योजना तथा कार्यक्रम प्रस्तुत    उपप्रमुख    
२०७४।१२।२१    दिनको १.३० बजे    शंसोधित बजेट उपर छलफल        
२०७४।१२।२१    दिनको २.०० बजे    निर्णय        
२०७४।१२।२१    दिनको २.३० बजे    न्यायीक समिति अनमोदन        
२०७४।१२।२१    दिनको ३ बजे    समापन         

मिति २०७४।१२।२१ गते बसेको दोश्रो नगरसभाको निर्णयहरु ः

निर्णय नं. १

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा बैठकमा बिशेष सम्बोधन प्रदान गर्नु भएकोमा ५ नंं प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री ज्यूलाई हार्दिक धन्यबाद प्रस्ताव पारित गर्ने । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख श्री माया शर्माद्धारा प्रस्तुत आ.ब. २०७४÷०७५को संशोधित  बिनियोजित बजेट,योजना तथा कार्यक्रम पारित गर्ने  ।

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आ.ब. २०७४।१०।१७ गते बसेको १८औं नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय नं. ५ बाट गठित न्यायीक समितिलाई अनुमोदन गर्ने ।

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आप्mनै पहिचान झल्कने खालको लोगो निर्माण गर्ने र सोको लागि सूचना जारी गरी ईच्छुक संघसंस्था तथा ब्यक्तिबाट लोगोको नमुना संकलन गर्ने । 

मिति २०७४।१२।२१ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २६औं बैठक

निर्णय नं. १
संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको च.नं. ४० मिति २०७४।१२।१३ को प्राप्त सामाजिक परिचालकहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा पत्र बमोजिम यस उपमहानगरपालिकामा कार्यरत रहेका सामाजिक परिचालकहरुलाई पायक पर्ने वडामा खटाई निजहरुलाई आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा संचालन हुने योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यमा कामकाज लगाउने गरी २०७४ आषाढ सम्मका लागि मन्त्रालयको पत्र बमोजिम नियुक्ति दिने । 
निर्णय नं. २
आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ का लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाबाट पारित बजेट ,योजना तथा कार्यक्रममा केहि संशोधन गर्नु पर्ने भएकोले सोको अनुसूची बनाई मिति २०७४।१२।२१ बस्ने दोश्रो नगरसभा बैठकबाट अनुमोदनका लागि पेश गर्ने । 
निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकको आयोजनामा सम्पन्न १०८ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवशको प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने ।   
निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० स्थित अभयमार्ग गोलौरीमा कल्भर्ट निर्माणका लागि ईष्टीमेट बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा कार्यरत प्राबिधिकहरुलाई जीवन बिमाको ब्यवस्था गर्ने । 

मिति २०७५।१। १२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २७औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको  बिद्यालय खोल्ने, स्वीकृति, वा बिद्यालय  गाभ्ने  सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७५ स्वीकृत गरी लागू गर्ने । 
निर्णय नं. २
तुलसीपुर नगरबासीहरुलाई सर्बसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हेतुले तपसिलका वडाहरुमा नगर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरि संचालन गर्ने ।
तपसिल
क) ७ नं. वडा पर्सेनी
ख) १२ नं. वडा
ग) १४ नं. वडा
घ) १६ नं. वडा 
निर्णय नं. ३
मिति २०७४।११। ३,४ र ५ गते तुलसीपुरमा सम्पन्न ५ नंं प्रदेश स्तरीय महिला मञ्चको खर्च रकम रु १,४८,५०० ( एकलाख अठचालिस हजार पांचसय मात्र) भुक्तानी दिने ।  
निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको भवनको नक्सापास दस्तुर  नगरभाबाट अनमोदन हुने गरी मिनाह गरिदिने ।
निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको कामकाजलाई सहज ,सरल र पारदर्शी बनाउने अभिप्रायले संचालनमा ल्याईएको टोकन प्रर्णाली को रु ९,८६,३२०। मेसिन र जडान खर्च ३८,३७५। समेत गरी जम्मा रु १०,२४,६९५(दश लाख चौबिस हजार छ सय पन्चानब्बे मात्र)   क्mबचत भ्भिअतचयलष्तष्अ क्गउउबिष्भच लाई भुक्तानी दिने । 
निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायीक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि,प्रशासनीक सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन २०७५ सालको भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने,हरेक बिद्यालयमा सिसि क्यामरा र भ्भिअतचयलष्अ ब्ततबलमबलअभ को प्रयोग गराउने तथा कुनै पनि सामुदायीक बिद्यालयले कुनै पनि बिद्यार्थी संग शुल्क नलिने ब्यवस्था मिलाउन शिक्षा शाखा मार्फत जानकारी गराउने । 
निर्णय नं. ७
निर्णय नंं २ मा स्थापना हुने शहरी स्वास्थ्य प्रर्वधन केन्द्र संचालनका लागि आवश्यक प्रकृया पुरा गरी कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने । साथै केन्द्र संचालनका लागि भवन निर्माण समेत गर्ने ।  

मिति २०७५।१।१३ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २८औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित आलुमण्डीनेर पसलघरको कोठाभाडा लगाउने सम्बन्धी मिति २०७४।१२।९ गते प्रकाशित सार्बजनिक सूचना बमोमिज पर्न आएको निवेदन उपरको छानबीन गरी मुल्याङ्कन समितिको मिति २०७५।१।११ को प्रतिवेदन अनुमोदन गरि तपसिल बमोजिमको कबोल गरेको कोठाहरु भाडामा दिने र उक्त सटरहरुलाई  पुन ः टेण्डर  गर्ने । 
तपसिल
क) भाडामा लगाउने कोठाहरु ः
सि.नं.    बोलपत्रदाताको नाम    ठेगाना    लिनचाहेको कोठा    कबोल अंक    अक्षरमा
१    ईमरान कपडिया    नेपालगंज बांके    १    ६१०५।    छ हजार एकसय पा“च
२    मंजित पुन    दुलि २ रुकुम    २    ६२००।    छ हजार दुई सय 
३    तस्बर कपडिया    नेपालगंज बांके    ३    ६१२५।    छ हजार एकसय पच्चिस
४    ऋषिराज लहरे    नारायणपुर १ दाङ्ग    ४    १५५००।    पन्ध्र हजार पा“च सय 
५    पबित्रा वली    भल्चौर ९ सल्यान    ८    ७११०।५०    सात हजार एकसय दश
६    श्याम कुमार वली    तुलसीपुर ५ दाङ्ग    १६    १५१५१।    पन्ध्र हजार एकसय एकाउन्न 
७    गिरीराज लामीछाने    तुलसीपुर १२ दाङ्ग    १७    १८७८६।    अठार हजार सातसय छयासी
८    गोबिन्द पुन    काक्रि ४    १८    ५११५।    पाचहजार एकसय पन्ध्र
९    लालबहादुर रावत    भल्चौर ५ सल्यान    १९    ४०५०।    चारहजार पचास रुपैया मात्र
१०    पहल वली    भलाक्चा १ रुकुम    २०    ४०५०।    चारहजार पचास रुपैया मात्र 

ख) पुन ः टेण्डर लगाउनु पर्ने कोठाहरु ः ५,१०,११,१२,१३,१४,१५,२१ र २२

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका खोलानालाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा नेपाल सरकारले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गर्न नदिने साथै नगर क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको समेत क्ष्भ्भ् प्रतिवेदन तथा  आवश्यक कानुनी हैसियत सहितका कागजात माग  गर्ने तथा नदिजन्य पदार्थ सूर्य उदय देखि सूर्यास्त बीचमा मात्र उत्खनन गर्ने रातको समयमा उत्खनन गर्न नदिने र रातमा उत्खनन भएको पाईएमा आवश्यक कानुनी कारवाही गर्ने । 

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ को होजेरी तालिमका लागि रु १०००००।(एकलाख) उपलब्ध गराउने । 

मिति २०७५।१।१४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः २९औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित गर्नु पर्ने सबै प्रकारका ऐन,नियम,बिद्येयक, कार्यबिधि हरु कार्यपालिका सदस्यहरुले दफावार अध्ययन गरी आवश्यक राय सुझाव सहित बिद्येयक समितिमा पेश गर्ने र बिद्येयक समितिले आवश्यक अध्ययन गरी कार्यपालिका बैठकमा पेश गरी पारित गर्ने ।
निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक सहयोगका लागि पर्न आएका पर्न आएका निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गरी रकम सहित कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्न सामाजिक समितिलाई जिम्मवारी दिने ।
निर्णय नं. ३
मलवारे कुलोको बाध संरक्षणका लागि ८६९४९८। (आठलाख उनान्सहत्तरी हजार चार सय अन्ठानब्बे रुपैया) भुक्तानी दिने । 
निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षक सहयोगी कार्यकर्ता तथा तथा बिद्यालय कर्मचारी छनोट परीक्षा संचालन कार्यबिधि, २०७५ पारित गर्ने ।
निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ को नामीनगर खानेपानी ब्यवस्थापन गर्न खानेपानी शिर्षकबाट रु ८,००,०००।(आठ लाख) उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.९ को कटाहा कुलो अटोभिलेज जानेबाटोमा वाल निर्माण रु ७,००,०००।(सातलाख मात्र) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को दिपेन्द्र माबि नजिक मानपुर बेलझुण्डि सडक जानेबाटो निर्माणका लागि रु. १,००,००००। (दशलाख मात्र)रकम उपलब्ध गराउने ।  
 

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आ.ब. २०७४÷०७५को नीतिमै ब्यवस्था भएको खरको छानो बिस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने कार्यको सम्पूर्ण प्रकृया पुरा भई टिन समेत आई सकेकोले सम्बन्धीत वडाअध्यक्ष्ँहरुको रोहबरमा टिन सम्बन्धीत वडाका ब्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउने  ।

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई क्mबचत ऋष्तथ बनाउने रणनीति बमोजिम थप प्रभावकारी कार्यका लागि क्mबचत ज्भबतिज कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने तथा आमाको माया कार्यक्रम संचलान गर्दा लाग्ने बजेट स्वास्थ्य कार्यक्रम ब्यहोर्ने ।  

निर्णय नं. १०
शिक्षक सहयोगी कार्यकर्ता तथा बिद्यालय कर्मचारी छनोट परीक्षा संचालन कार्यबिधि २०७५ स्वीकृत गर्ने । 

मिति २०७५।१।३१ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ३० औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सहकारीहरुको ब्यवस्थापन, बिकास र नियमन गर्नका लागि तयार भएको सहकारी बिधेयक, २०७५ अनुमोदनका लागि आगामी नगरसभा बैठकमा पेश गर्ने ।
निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी,सरल र सहज बनाउनका लागि तयार भएको न्यायीक समितिले उजुरी कारवाहि किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक,२०७५ अनुमोदनका लागि आगामी नगरसभा बैठकमा पेश गर्ने ।   

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि(नियमित गर्ने) बिधेयक , २०७५ अनुमोदनका लागि आगामी नगरसभा बैठकमा पेश गर्नेस्वीकृत गर्ने ।  

निर्णय नं. ४
शान्तिनगर गाउपालिका वडा नं. ४ बस्ने रेवताकुमारी पाण्डे रेग्मीले यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  कार्यालयलाई समेत बिपक्षी बनाई सम्मानीत उच्च अदालत तुलसीपुरमा निषृधाज्ञा÷परमादेशको निवेदन दायर भएकोले सो निवेदन उपर प्रतिउत्तर लगाउनका लागि यस कार्यालयका ना.सु. श्री नारायण प्रसाद रेग्मीलाई पठाउने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कर संकलनको कार्यलाई सरल तथा सहज बनाई नगरबासीलाई घरआगनबाटै सेवा प्रदान गरी कर संकलन गर्ने अभिप्रायले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ देखि सबै वडा कार्यालहरुबाट एकिकृत सम्पत्ति कर अशुल गर्ने र सोको आवश्यक प्रकृया समेत अघि बढाउने । 
निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिका तथा नगरसभाबाट पारित भएका बिभिन्न ऐन,नियम,कार्यबिधि,बिनियम तथा सार्बजनिक सूचनाहरुलाई तुलसीपत्र मात्रर्फत प्रकान गरी नगरबासीलाई जानकारी गराउने हेतुले स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७५ स्वीकृत गर्ने ।

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र संचालित तकााापसिल बमोजिमका सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुलाई तपसिल बमोजिमको शर्तनामाका आधारमा कक्षा थपको अनुमति प्रदान गर्ने । 
क) वडा कार्यालयको सिफारिस ।
ख) नजिकको बिद्यालयको सिफारिस ।
ग) बिवाद रहित हुनु पर्ने । तथा भौतिक आधार पूर्ण भएको । 

क्र.स.    बिद्यालयको    वडा नं.    संचालित कक्षा    अनुमतिप्रदान गरिएको कक्षा
१    बालअमृत एकाडेमी    तुलसीपुर १९    कक्षा ६(स्थानान्तरण)    ७
२    सभ्यता ई.बो. स्कूल    तुलसीपुर १९    १    ०
३    साईनबिम एकाडेमी    तुलसीपुर १५    ८    ०
४    मिनि भ्याली बोडिङ्ग स्कूल    तुलसीपुर १३    ३    ४
५    नेशनल गोल्डेन गेट    तुलसीपुर    ६    ७
६    आधारभूत बिद्यालय दोघरे    तुलसीपुर ९    ८    ९
७    पारिजात बोडिङ्ग स्कूल    तुलसीपुर ९    ७    ८(स्थानान्तरण)
८    सगरमाथा बोडिङ्ग स्कूल    तुलसीपुर ९    ९    १०
९    सम्राट बोडिङ्ग स्कूल    तुलसीपुर ३    ९    १०
१०    शारदा बिद्यामन्दिर    तुलसीपुर ४    ९    १०
११    तुलसीपुर एकाडेमी    तुलसीपुर ७    ४    ०
१२    न्यू रत्नसिला    तुलसीपुर ८    ३    ४
१३    प्राथमिक बिद्यालय करङ्गगा    तुलसीपुर १४    ३    ४
१४    ग्रिनस्टार बोडिङ्ग स्कूल    तुलसीपुर ९    ५    ६
१५    आदर्श एकाडेमी    तुलसीपुर     स्थानान्तरण    स्थानान्तरण
१६    ग्रिनटप बोडिङ्ग स्कूल    तुलसीपुर ३    ५    ६
१७    जीबनज्योती ई.बो. स्कुल    तुलसीपुर ७    ४    ५
१८    प्रा.बि.गैरापातु    तुलसीपुर ५    ३    ४
१९    ज्ञानज्योती प्राबि    तुलसीपुर ५    ५    ६
२०    गोल्डेन स्टार बोडिङ्ग स्कुल    तुलसीपुर ११    ७    ८
२१    मोर्डन टेक्नीकल    तुलसीपुर     २    ३
२२    माबि प्रतापकोट    तुलसीपुर ३    ८    ९
२३    समता स्कुल    तुलसीपुर ५    १    १
२४    नेशनल गोल्डेन गेट    तुलसीपुर १२    ५    ६

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाको दोश्रो बैठक संबत २०७५।२।७ गते सोमबार दिनको ११.०० नगरपालिका सभाकक्षमा बस्ने । 

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर बजारलाई बजार बिबिधिकरण नीति बमोजिक तरकारी बजारलाई ब्यवस्थापन गर्ने हेतुले निम्न मापदण्डका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउन एक हप्ता भित्र सम्बन्धीत ब्यक्ति, संघ संस्था , कम्पनी वा फर्म संग आशय पत्र माग गर्ने ।  
तपसिल
क)न्युनतम १० कठ्ठा जग्गा भएको ।
ख)बजार क्षेत्र भित्र हुनु पर्ने ।

निर्णय नं. १०
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको बिगतमा सहमतिमा खोलिएका बाटाहरु लगत कट्टा नहुदा आर्थिक तथा योजना निर्माणमा समेत असर पुगेकोले सोको वडागत रुपमा स्थलगत अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन पेश गर्न नदिजन्य पदार्थ ब्यवस्थापन समितिलाई  जिम्मेवारी दिने । साथै नदिजन्य पदार्थहरुको क्ष्भ्भ् गर्न समेत उक्त समितिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । 

निर्णय नं. ११
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ मा दलितबर्गको सिलाईकटाई तालिमको लागि रु २०००००।  (दुईलाख)  रकम उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. १२
जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न यस भन्दा पहिला नै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरी आवश्यक प्रकृयाबाट खरिद गरेको जस्ता पाता अपुग भएकोले अपुग भएका वडाहरुमा थप जस्ता पाता उपभोक्ता समिति मार्फत खरिद गरी  सबै वडाहरुमा एकमुष्ट  बितरण गर्ने । साथै सोको लागि आवश्यक रकम बिनियोजन गर्ने । 

निर्णय नं. १३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६को भेलाहीको गुहेन्द्री चोर सोतामा कल्भर्ट निर्माणका लागि रु ८०००००।(आठलाख)  बिपत ब्यवस्थापन शिर्षकबाट उपलब्ध गराउने । साथै वडा नं. १६ कै जोगिनी कुलामा वाल निर्माण रु ३०००००।(तीनलाख) उपलब्ध गराउने ।  

निर्णय नं. १४
तुलसीपुर उपमहानरपालिका वडा नं. ७ को भोटेमार्गमा कृषि तालिमका लागि संचालनका लागि रु १०००००।(एकलाख)

निर्णय नं. १५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नंं ११ को क्वागी सोतामा कल्भर्ट मर्मत  लागि रु २०००००।(दुईलाख) बिपत ब्यवस्थापन कोषबाट उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. १६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ को कटाहा चुडामणिको घरदेखि पश्चिम सोतामा नदिकटान नियन्त्रणका लागि बाढिपिडित शिर्षकबाट रु. २५००००।(दुईलाख पचास हजार) उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. १७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  वडा नं. ११ गरकटुवा मोतिपुर कल्र्भट निर्माण तथा वाल १०००००।(एकलाख) 
निर्णय नं. १८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ को कुमलगडि सडक ग्राभेलका लागि रु १०००००।(एकलाख मात्र) रकम उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. १९
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ को रापती राजमार्ग देखि वडा कार्यालय जाने सडक ग्राभेलका लागि रु १०००००।(एकलाख) उपलब्ध गराउने ।
निर्णय नं. २०
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को मानपुर दिपेन्द्र माबि जाने सडकमा कल्भर्ट निर्माणका लागि रु ८०००००।(आठलाख) रकम उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. २१
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को मानपुर सिचाई कुलो निर्माणका लागि रु २०००००।(दुईलाख ) उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. २२
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित बिस्मुरे पिपलेतरा कुलो पलास्टर रु १,५०,०००।(एकलाख पचास हजार) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. २३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ को झिगै कालोपत्रे देखि उत्तर
गरुङ्गटोल,तिलारे,खैरीपुर हुदै चौतारा सम्म सडक ग्राभेल रु १५००००।(एकलाख पचासहजार) उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. २४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ स्थित संक्राम खोलाको तुलसीराम बांध निर्माणका लागि रु १०००००।(एकलाख मात्र) 

निर्णय नं. २५

नेपाल जेसीजको एरिया डि सम्मेलन सहयोगका लागि त्रिभुवननगर जेसीजलाई रु ७५०००।(पचहत्तर हजार) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. २६
सामुदायीक सिकाई केन्द्र फर्साराम स्मृती प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि रु १००००००,(दशलाख मात्र)  उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. २७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को अपाङ्गहरुको लागि च्याउखेति तालिमका लागि रु ५००००।(पचासहजार मात्र) र महिलाहरुको कडाई तालिमका लागि रु १०००००।(एकलाख मात्र) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. २८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६को कैलासनगर टोलको खा.पा.टंकी देखि तुलसीराम वलीको घर सम्म बाटो ग्राभेलको लागि रु २५००००।(दुईलाख पचासहजार मात्र) उपलब्ध गराउने । 

निर्णय नं. २९
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को हेल्थपोष्ट नेर जिनुवागाउले कुलोमा पनबटुवा निर्माण रु.५००००।(पचासहजार मात्र) 

अनुसूची १
(कार्यबिधिको दफा ७ को उपदफा(१) संग सम्बन्धीत)
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका
दोश्रो नगरसभा
कार्यसूची र समय तालिका
बैठक संख्या ः    २            बैठक स्थान ः  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सभाकक्ष्ँ
अध्यक्ष्ँता ः श्री घनश्याम पाण्डे

मिति    बैठक बस्ने समय    कार्यसूची    कार्यसूची प्रस्तुत कर्ता    कैफियत
२०७५।२।७    दिनको ११.०० बजे    शुभारम्भ ।    अध्यक्ष्ँ(नगर प्रमुख)    
२०७५।२।७    दिनको ११.३० बजे    प्रशासकीय कार्यबिधि(नियमित गर्न बनेको बिधेयक,२०७५    श्री टोपेन्द्रबहादुर केसी
प्रमुख प्रसाशाकीय अधिकृत    
२०७५।२।७    दिनको १२.३० बजे    न्यायीक समितिले उजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यबिधिका सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक,२०७५    श्री देवराज बिश्वकर्मा(संयोजक बिधेयक समिति)    
२०७५।२।७    दिनको १.३० बजे    सहकारी बिधेयक,२०७५    श्री टोपबहादुर केसी(वडा अध्यक्ष वडा नं. ७)     
२०७५।२।७    दिनको ३ बजे    समापन         

मिति २०७५।२।८ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ३१ औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा संचालित योजना तथा सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा नगरबासीको धारणा तथा सुझाव प्राप्त गरी न्ययम न्यखभचबलबलअभ को सिद्धान्त बमोजिम सबै वडामा २०७५ जेष्ठ मसान्त भित्र सार्बजनिक सुनुवाई गर्ने र सोको जिम्मेवारी निन्म कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्ने  । 
तपसिल
श्री टंकराज गौतम        शाखा अधिकृत
श्री झरेन्द्र कुमार खरेल    सूचना अधिकारी
श्री बसन्त कुमार आचार्य    प्रेस संयोजक

निर्णय नं. २
शान्तिनगर गाउपालिका वडा नं. ४ बस्ने रेवताकुमारी पाण्डे रेग्मीले यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिका  कार्यालयलाई समेत बिपक्षी बनाई सम्मानीत उच्च अदालत तुलसीपुरमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेकोले उक्त मुद्दा उपर  लिखित जवाफ पेश गर्न यस कार्यालयका ना.सु. श्री नारायण प्रसाद रेग्मीलाई पठाउने । 

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपहानगरपालिकाको नगर शिक्षा समिति गठन सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७५ स्वीकृत गर्ने साथै निम्नानुसारको नगर शिक्षा समिति गठन गर्ने 

तपसिल
१.श्री देबराज बिश्वकर्मा        संयोजक
२.श्री चित्रा मल्ल            सदस्य
३.श्री डिला परियार            सदस्य
४.श्री दिपक कुमाल            सदस्य
५.श्री ढक बहादुर वली        सदस्य

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बालसंरक्षण रणनीति २०७५ स्वीकृत गर्ने । 
निर्णय नं. ५
क)तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको निम्नानुसारको स्थानीय राजश्व परामर्श समिति गठन गर्ने ।
तपसिल
श्री माया“ शर्मा        उपप्रमुख÷संयोजक
श्री घनश्याम ढकाल        सदस्य
श्री डिला परियार        सदस्य
श्री तुलसीपुर उ.बा.संघ    सदस्य
श्री बिजौरी उ.बा.संघ    सदस्य
श्री ललित बहादुर घर्ती    सदस्य सचिव
आर्थिक समितिका संयोजकलाई आमन्त्रित रुपमा बोलाउने । 
ख) तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तपसिल बमोजिमको श्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति गठन गर्ने ।
 तपसिल
श्री घनश्याम पाण्डे        नगरप्रमुख÷संयोजक
श्री टोपबहादुर केसी        सदस्य
श्री सूर्यबहादुर डागी        सदस्य
श्री शुसिला बुढाथोकी    सदस्य
श्री अमर नेपाली        सदस्य
श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव
 ग) तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको तपसिल बमोजिमको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्ने ।
श्री माया“ शर्मा        उपप्रमुख÷संयोजक
श्री नवराज लामीछाने     सदस्य
श्री कुमार लामीछाने        सदस्य
श्री माधव वली        सदस्य
श्री सूर्यबहादुर डागी        सदस्य
श्री लक्ष्मण भण्डारी        सदस्य
श्री देवराज बिश्वकर्मा    सदस्य

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आगामी बर्षको योजना छनोट गर्दा पूर्णत ः योजना छनोट दिग्दर्शन २०७४ बमोजिम गर्ने । 

 निर्णय नं. ७
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाण्डौको प.सं.१ अनु÷०७०÷०७१ च.नं. १०४८ मिति २०७१।३।२७ को  निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे प्राप्त पत्रमा दुष्परिणाम सच्याउन दिएको निर्देशन उपर कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत भई छलफल भयो  । सो निर्णय कार्यान्वयका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु संग ब्यापक छलपल तथा बिशेष अध्ययन गर्नु पर्ने भएकोले आगामी कार्यपालिका बैठकमा थप छलफल गर्ने । 

निर्णय नं.८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा संचालन हुने महिला सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि उप प्रमुख श्री माया शर्मा संयोजक र कार्यपालिकाका सबै महिला सदस्यहरु रहने । 

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर नगरबासीहरुलाई शुसासनको प्रत्याभूत गराउने अभिप्रायले नागरिक बडापत्र समेत समेटी ब्एएक्  निर्माण गर्ने र  स्मार्ट तथा एन्ड्रोईड मा समेत चल्ने गरी तयारी गर्ने 

निर्णय नं. १०
बातावरण तथा बिपत ब्यवस्थापन समितिको तर्फबाट प्राप्त भएको फोहरमैला ब्यवस्थापन प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।
 
निर्णय नं. ११
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ को पशुपति घाट झोलङ्गे पुल संरक्षणका खातिर रु ५०००००।(पाचलाख मात्र) बिपत ब्यवस्थापन शिर्षक बाट उपलब्ध गराउने । 

निर्णय १२
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सामाजिक बिकास समितिको बालमैत्री स्थानीय शासन अभिमुखिकरण प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । 

मिति २०७५।२।२५ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ३२ औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को योजना तर्जुमाको प्रकृयालाई योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन बमोजिम गर्ने, सबै वडाकार्यालय हरुले मिति २०७५।३।५ गते सम्म बस्तीस्तरको योजनाहरु छनोट गरी वडासमितिको निर्णय सहित उपमहानगरपालिकामा पेश गर्ने साथै मिति २०७५।३।२ गते शनिबारका दिने आगामी बर्षको योजना छनोट तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जानकारी दिने अभिप्रायले दिनको १० बजे देखि ३ बजे सम्म, सबै जनप्रतिनिधिहरु,सबै कर्मचारी र सरकारी बिद्यालयका प्र.अ.हरुको एकदिने अभिमुखिकरण गोष्ठि सच्चालन गर्ने सोको ब्यवस्थापनका लागि निम्न कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिने । 
तपसिल
श्री टंकराज गौतम        शाखा अधिकृत
श्री झरेन्द्र कुमार खरेल    सूचना अधिकारी
श्री बसन्त कुमार आचार्य    प्रेस संयोजक
निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्याय सम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याई न्याय निरुपणकार्यलाई सरल तथा सहज बनाउन सबै वडा कार्यालहरुबाट मेलमिलापकर्ताको सूचीकृत गर्न सार्बजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र सबै वडाहरुले सूचीकृतको लिष्ट उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पेश गर्ने । 

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सडक तथा यातायात गुरुयोजना बनाई निश्चित मापदण्ड तोक्ने  र सोहि बमोजिम बाटोको लगत कट्टि गर्ने र सोको समेत आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गर्ने  यसै सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने स्व. रत्नबहादुर वलीकोे श्रीमती कौसिला वलीको जग्गाको लगत कट्टा सम्बन्धी निवेदन उपर छलफल गर्दा नियमानुसार निजको जग्गाको  घरबाटो लगत कट्टिका लागि मालपोत कार्यालय तुलसीपुरमा सिफारिस गर्ने ।  

निर्णय नं. ४
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ५ स्थित साझाबजार टोलमा रहेको स्टलहरु भाडामा दिने सन्दर्भमा पटक पटक कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम सार्बजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही कोठाहरुमा कोहीकसैको पनि निवेदन पर्न नआएकोले स्टलहरु यसै खालिराख्दा यस उपमनपाको लगानी समेत खेरजाने भएकोले वडा नंं. ५ को समन्वयमा आवश्यक प्रकृया पुरा गरी कोठाको उचित भाडादर कायम गरी भाडामा दिने । 

निर्णय नं. ५ 
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको राजश्वको आ.ब. २०७५÷०७६ को  कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । 

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पाकिङ्ग शुल्क सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७५ स्वीकृत गर्ने ।

निर्णय नं. ७
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७४।१२।१२ को प्राप्त पत्रानुसार स्थानीय तहले घरबाहल कर संकलन गर्ने  निर्णय भएकोले सोको लागि आगामि श्रावण देखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले १० (दश) प्रतिशत घरबाहलकर उठाउने । 

निर्णय नं. ८
तुलसीपुर उपमहानगरपालिको घरभाडा तथा बहालबिटौरीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि क्षेत्रगत रुपमा समेटने गरी आवश्यक कार्यबिधि तयार गर्ने । 

निर्णय नं. ९
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकको क्षेत्रभित्र  मापदण्ड बिपरित निर्माण गरिएको संरचना घर तथा भवनहरुको लगत तयारी त्यस्ता संरचनाहरु भत्काउने  । 

निर्णय १०
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ को स्वास्थ्य प्रवद्र्धधन केन्द्रमा जानेबाटोको लगत ईष्टिमेट गरी ईष्टिमेट बमोजिमको रकम यसै आ.ब.मा आवश्यक कार्यका लागि उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं. ११
तपसिल बमोजिमको निकायहरुलाई तपसिल बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने ।
क) जिल्ला प्रहरी कार्यालय लाई उपलब्ध गराईएको ,दाङ्ग  रु २,२५०००(दुईलाख पच्चिस हजार मात्र) अनमोदन गर्ने
ख) ईलाका प्रहरी कार्यालय  तुलसीपर  रु १०००००(एक लाख मात्र)
ग) ईलाका प्रहरी कार्यालयमा निर्माणाधिन मजदुर भवन सहयोग ः रु १०००००(एकलाख मात्र)
घ) भोजपुर जानेबाटो अधुरो  रु ६८०००।(अठसठि हजार मात्र)
ङ) वडा नं. २ को बालापुर प्रहरी चौकी  आवश्यक निर्माण सामग्रि उलब्ध गराउने ।
च) जस्पुर प्रहरी चौकी  आवश्यक निर्माण सामग्रि  उपलब्ध गराउने । 
छ) सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघ प्रदेश नं. ५  रु १०००००(एकलाख मात्र)
ज) पत्रकार महासंघ दाङ्ग  रु १०००००। (एकलाख मात्र)
झ)  दलित अधिकार तथा संचार अभियान नेपाल  रु ५००००।(पचासहजार मात्र) 
ञ) क्mबचत  ऋष्तथ भ्रमणको यातायात खर्च मात्र (२) जनालाई उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं.१२
मेयरकप फुटबल प्रतियोगितालाई ब्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने  । 
निर्णय नं १३
रेडियो तथा सञ्चारगृहहरुलाई चटयाङ्गले पु¥याएको क्षेतीको अध्ययन गरी राहत उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ प्रबक्ता सूर्यबहादुर डागीलाई जिम्मेवारी दिने । 
निर्णय नं १४
 दाङ्ग जिल्ला तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका थारु जातीहरुको परम्परागत चिकित्सा बिधाको खोज तथा अनुसन्धान सम्बन्धीे प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने । 
निर्णय न ं१५ं
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सामाजिक बिकास समितिको मिति २०७५।२।२२ गतेको बठैकको निर्णय तथा मिति २०७५।२।२४को पत्र बमोजिम निर्णयका लागि पेश भएका आर्थिक सहयोगको सिफारिस अनुमोदन गरी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने । 
निर्णय नं १६
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको फोहरमैला ब्यवस्थापन सम्बन्धी  कार्यबिधि २०७५ आषाढ मसान्त भित्र तयार गर्न वातावरण समितिलाई जिम्मेवारी दिने ।
निर्णय नं १७
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ गैराखाली क्षेत्रमा फोहरमैला ब्यवस्थापन उपभोक्ता समितिबाट प्राप्त कार्ययोजना स्वीकृत गरी मल उत्पादन गर्ने । 
निर्णय नं १८ 
छिल्लीकोट केबुलकारको सम्भाब्यता अघिबढाउने र सोको लागि बिनियोजित रकमको शिर्षकबाट रकम भुक्तानी दिने । 
निर्णय नं १९
 तुलसीपुर उपमहानगरपालिकको नगर यातायात गुरु योजना तयार गरी अघि बढाउने । 

निर्णय नं २०
 तपसिल बमोजिमको क्षेत्रलाई ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्र तोक्ने ः
क) ५ नं. वडा सबै शहरी
ख) ६ नं. वडाको एयरपोर्ट सम्म शहरी । 
ग)उत्तरमा राप्ती आखा अस्पताल सम्म शहरी क्षेत्र ।
घ) वडा नं. ८ र ९ को गहतेखोला सम्म तथा दोघरे टाउनप्लाउन र बेलुवा मौजा सबै शहरी क्षेत्र । 
ङ) घोराही तुलसीपुर सडक खण्डको दाया“बाया“ २०० मि. 
माथि शहरी क्षेत्र र अन्य वडाहरु र सबै भूभाग ग्रामिण क्षेत्र तोक्ने । 

मिति २०७५।२।२६ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु ः ३३ औं बैठक

निर्णय नं. १
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्राबिधिक  कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि,२०७५ पारित गर्ने । 

निर्णय नं. २
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिको निर्णय अनुमोदन गर्दै वडा नं. ३ को प्राबि थापापानी लाई माबि नाउला प्रतापकोटामा  र वडा नं. १६को नेत्रज्योती प्राबिलाई लक्ष्मीपुर आधारभूत बिद्यालयमा गाभ्ने र थापापानीका ३ जना शिक्षकलाई माबि प्रतापकोट र प्राबि नेत्रज्योतीका २ जना शिक्ष्ँक मध्य बुद्धिराम केसीलाई बागेश्वरी प्राबि भट्टे र श्रीमती बिष्णु सुवेदीलाई आधारभूत बिद्यालय बेलझुण्डीमा अल्पकालिन ब्यवस्थापन गर्ने । 

निर्णय नं. ३
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायीक बिद्यालयहरुमा अध्ययनरत किशोरीहरुका लागि २०७५ आषाढ १ गते देखि स्यानेटरी प्याडको ब्यवस्थापन गर्ने ,सोको ब्यवस्थापन सम्बन्धीत वडा कार्यालयले र समन्वय स्वास्थ्य शाखाले गर्ने । 

निर्णय नं. ४
यस तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पशु र कृषि शाखाबाट प्राप्त योजना संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने । 

निर्णय नं. ५
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको आ.ब. २०७४÷०७५ को लक्षितबर्ग कार्यक्रमबाट बोका तथा बाख्रा खरिद सम्बन्धमा गुनासो प्राप्त भएकोले सो उपर छानबीन गर्न आर्थिक समितिलाई जिम्मेवारी दिने ।

निर्णय नं. ६
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ को वडा कार्यालय मर्मतको रु ४०५४१२(चारलाख पाचहजार चारसय बाह्र रुपैया मात्र) भुक्तानी दिने ।

निर्णय नं. ७
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ को बीरेन्द्र चोक मर्मतको रु १३९७६४(एकलाख उनान्साठीहजार सातसय चौसठि) म्ँँत्र भुक्तानी दिने । 

निर्णय नं. ८
वडा नं. ८ को महिला भवनको प्लास्टर तथा झ्यालढोकालागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ९
नदिजन्य पदार्थका लागि आवश्यक क्ष्भ्भ् र भ्क्ष्ब् २०७५ आषाढ मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने 

निर्णय नं. १०
सामाजिक रुपान्त्रणका लागि हाम्रो अभियान नामक संस्थालाई खुकुरी बनाउने तालिमका लागि  २५ प्रतिशत सम्बन्धीत पक्षले ब्यहोर्ने गरी ७५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ११
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ मा रहेको पर्यावरणीय दीगोबिकास  एवं अनुसन्धान केन्द्रलाई गिद्द संरक्षणका लागि रु १०००००।(एकलाख ) उपलब्ध गराउने ।  

निर्णय नं. १२
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ मा पशुपालन सम्बन्धी तालिमका लागि रु १०००००(एकलाख मात्र) उपलब्ध गराउने ।