FAQs Complain Problems

News and Notices

विवरण कागजात
COPOMIS को युजर आइ.डी र पसवोर्ड सम्बन्धमा PDF icon COPOMIS को युजर आइ.डी र पसवोर्ड सम्बन्धमा.pdf
औसधी खरिद सम्बन्धि सिलबन्धि PDF icon औसधी खरिद सम्बन्धि सिलबन्धि.pdf
ई-विवरण उपलब्ध गराउने बारे PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने बारे.pdf
टरिगाउँ बिमानस्थलमा ‘टर्मिनल’ भवनको सिलन्यास :‘नियमित बिमान चल्ने बिषयमा शंका छैन’
तुलसीपुरले आर्थिक विकास सम्मेलन गर्ने
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon तु.उ.उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरुको आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा PDF icon औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्रीहरुको आशयको सूचना.pdf
दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा PDF icon दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धमा .pdf
पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ PDF icon पुराना भवन सम्बन्धी.pdf
लक्षित वर्ग कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना PDF icon कार्यक्रम.pdf

Pages