FAQs Complain Problems

भर्खरै

यस उप-महा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुको आ.व २०७४/७५ को अन्तिम लेखा परिक्षण गराउन मिति २०७५/१२/१७ को निर्णय अनुसार तोकिएका बिद्यालयहरु र लेखा परीक्षकहरुको विवरण