FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
प्रस्तावपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!
अत्यन्त जरुरी सूचना!!!
शिलबन्दी दरभाउपत्र /बोलपत्रद्वारा घडेरी बिक्रिको सूचना PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र बोलपत्रद्वारा घडेरी बिक्रिको सूचना.pdf
विषय विज्ञ तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon विषय विज्ञ तयारीका लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
विषय विज्ञ लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon विषय विज्ञ लागि निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
३० ‌औँ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान २०२१
बसपार्क पूर्वाधार शूल्क उठाउने समबन्धी विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! PDF icon बसपार्क पूर्वाधार शूल्क उठाउने समबन्धी ठेक्काको बोलपत्र.pdf
सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना!! PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना!!.pdf
एकिकरण प्रस्तावमा सरोकार, गुनासो वा उजुरीको निवेदन आह्वान गरिएको सूचना
विद्यालयको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न कार्यका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना

Pages