FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
उद्येाग, व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना
बसपार्क पुर्वाधार शुल्क उठाउने तथा सटरकेाठा ठेक्कामा दिने सम्बन्धी बेालपत्र आह्वानकाे सूचना
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्षिक भैातिक प्रगति विवरण PDF icon तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वार्षिक भैातिक प्रगति विवरण.pdf
उद्योग तथा व्यवसाय प्रर्वद्धन शाखाको सूचना
घर नक्सापासका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धमा PDF icon घर नक्सापासका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धमा.pdf
सूचीकृत भइ दररेट उपलब्ध गराउने बारे PDF icon सूचीकृत भइ दररेट उपलब्ध गराउने बारे.pdf
बेरेाजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा PDF icon बेरेाजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा.pdf
कार्यसम्पादन मुल्याङकन फाराम सम्बन्धमा PDF icon कार्यसम्पादन मुल्याङकन.pdf
सूचना अद्यावद्यिक सम्बन्धमा PDF icon सूचना अद्यावद्यिक सम्बन्धमा.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित गरिएकेा सूचना

Pages