FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
राहत बुझिलिनेको विवरण PDF icon ward no 9.pdf
तुल्सीपुर फुड बैंकको अवस्था २०७७ जेष्ठ ०२ गते सम्म PDF icon तुल्सीपुर फूड बैंक.pdf
राहत पाउनेकाे विवरण २०७७ बैशाख ३० गते सम्म PDF icon राहत.pdf
मेयर विपत कोषको अवस्था २०७७ बैशाख ३० गते सम्म PDF icon मेयर विपत कोष.pdf
विदेश बाट आएका व्यक्तिको विवरण २०७७ बैशाख ३१ गते सम्म PDF icon व्यक्तिको विवरण.pdf
राहत वितरण कार्यविधि PDF icon राहत सम्बन्धमा.pdf
विवरण उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
दादुरा रुवेला राष्ट्रिय खोप अभियान सम्बन्धि जरुरी सुचना PDF icon dadura.pdf
हातीपाइले रोग विरुद्धको औषधी खुवाउने अभियान
अपांगताा भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ PDF icon अपांगताा भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf

Pages