FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
लिखित परीक्षाको नतिजा अ.हे.व PDF icon लिखित परीक्षा अ.हे.व.pdf
लिखित परीक्षाको नतिजा अ.न.मी PDF icon लिखित परीक्षा अ.न.मी.pdf
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon कार्यविधि.pdf
तिन जना परीक्षार्थीको लिखित परीक्षा रद्द गरिएको सूचना PDF icon लिखित परिक्षा रद्द.pdf
दमकलको मर्मतको सूचना PDF icon दमकलको मर्मतको सूचना.pdf
मौजुदा सूची दर्ता गराउने वारेमा सूचना PDF icon मौजुदा सूची दर्ता गराउने वारेमा सूचना.pdf
परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना PDF icon परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना.pdf
आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा संझौता सम्बन्धमा PDF icon आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत तथा संझौता सम्बन्धमा.pdf
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा PDF icon प्रस्ताव.pdf
तुलसी राजपत्र PDF icon तुलसी राजपत्र.pdf

Pages