FAQs Complain Problems

भर्खरै

News and Notices

विवरण कागजात
घर नक्सापासका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धमा PDF icon घर नक्सापासका लागि आवश्यक कागजातहरू सम्बन्धमा.pdf
सूचीकृत भइ दररेट उपलब्ध गराउने बारे PDF icon सूचीकृत भइ दररेट उपलब्ध गराउने बारे.pdf
बेरेाजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा PDF icon बेरेाजगार व्यक्ति सूचिकरण सम्बन्धमा.pdf
कार्यसम्पादन मुल्याङकन फाराम सम्बन्धमा PDF icon कार्यसम्पादन मुल्याङकन.pdf
सूचना अद्यावद्यिक सम्बन्धमा PDF icon सूचना अद्यावद्यिक सम्बन्धमा.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित गरिएकेा सूचना
औषधि उपकरण खरिदका लागि विद्युतिय शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना PDF icon औषधि उपकरण खरिदका लागि विद्युतिय शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयकेा सूचना.pdf
राेजगार संयाेजक पदपूर्ति सूचना
आ. व. २०७७/७८ काे बजेट PDF icon आ. व. २०७७।७८ केा वजेट.pdf
लगतकट्टा सम्बन्धमा

Pages